Tiểu luận Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại trường THCS Thuận Hưng

(Bản scan)

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

| Sự nghiệp giáo dục có vị trí quan trong chiến lược xây dựng con người. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và chăm lo đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo, Người coi: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu” trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, và “con người” là vốn quý nhất, là yếu tố quyết định của sự nghiệp cách mạng. Người luôn nhắc nhở toàn Đảng, toàn dân ta phải chăm lo đến sự nghiệp giáo dục, Người căn dặn: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Đó là tỉnh thần, là tình cảm rất sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước nhà. Con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy đòi hỏi toàn xã hội phải tập trung chăm lo cho nguồn lực con người. Trong đó ngành Giáo dục - Đào tạo luôn giữ vai trò quyết định.

| Từ đó để làm tốt công việc trồng người trong thời kì mới đòi hỏi người giáo viên phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bên cạnh đó còn phải có đầy đủ những yếu tố cần thiết sao cho mỗi giáo viên thật sự là một tấm gương sáng để học sinh noi theo. Việc đào tạo thế hệ trẻ thành người có nhân cách toàn diện, nắm bắt được khoa học kỹ thuật, tích cực năng động, sáng tạo trong lao động và học tập để đáp ứng tốt cho công cuộc xây dựng đất nước, có ý chí vươn lên vì sự thành đạt của bản thân, gia đình và sự phồn vinh của đất nước. Để đáp ứng yêu cầu đó đòi hỏi phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là việc làm quan trọng, thường xuyên của ngành giáo dục nói chung, Sở Giáo Dục - Đào Tạo Cần Thơ nói riêng mà đặt biệt là tại Trường THCS Thuận Hưng nhằm từng bước giúp giáo viên phát huy tốt những mặt mạnh, hạn chế những khuyết điểm của mình để góp phần nhỏ bé vào công cuộc trồng người đáp ứng tốt sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước,

Chính từ lí do trên nên tôi chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại Trường THCS Thuận Hưng” để viết tiểu luận cuối khóa học của mình.pdf 20 trang chauphong 18/08/2022 29693
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại trường THCS Thuận Hưng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_thuc_trang_va_giai_phap_nang_cao_chat_luong_doi_ng.pdf