Tiểu luận Một số biện pháp trong quản lý và tổ chức hoạt động đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh

(Bản scan)

1. Lý do chọn đề tài

Đại hội XI của Đảng xác định nâng cao chất lượng giáo dục là một trong những nhiệm vụ trung tâm. Nguyên văn: "...Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp. .”[1].

Đảm bảo chất lượng đào tạo cũng là vấn đề được Trường Đại học Bách Khoa và Đại học Quốc Gia Tp.HCM đặc biệt quan tâm. Cụ thể, trong mục “tầm nhìn và sứ mạng” của mình, Đại học Bách Khoa Tp.HCM đã xác định “chất lượng xuất sắc” là một trong các giá trị cơ bản cần đạt được và giữ vững [2]. Về phía Đại học Quốc Gia Tp.HCM, “Đảm bảo chất lượng đào tạo” là chủ đề liên quan đến nhiều hoạt động gần đây. Cụ thể, lần gần nhất là “Hội nghị Xây dựng chiến lược Đảm bảo chất lượng giai đoạn 2012 – 2015” [3].

| Với Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Đại học Bách Khoa Tp.HCM, “nâng cao chất lượng đào tạo” là một trong những hoạt động trung tâm của khoa trong các năm liên tiếp gần đây. Quan trọng hơn, nhiệm vụ đó càng gắn liền với một dự án có kinh phí tài trợ lớn - “Thực tập xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn ABET” [4].

Nhận thức được vai trò quan trọng của việc nâng cao chất lượng đào tạo nói chung và của Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Đại học Bách Khoa Tp.HCM nói riêng, sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng “Cán bộ quản lý Cấp Khoa, Phòng, Trung tâm” (Khóa 09), tôi cảm thấy có ý nghĩa trong việc khảo sát thực tế và tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại khoa tôi đang công tác. Do đó, tôi đã mạnh dạn đề xuất đề tài “Một số biện pháp trong quản lý và tổ chức hoạt động đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Đại học Bách Khoa Tp.HCMpdf 26 trang chauphong 19/08/2022 6380
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Một số biện pháp trong quản lý và tổ chức hoạt động đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_mot_so_bien_phap_trong_quan_ly_va_to_chuc_hoat_don.pdf