Tiểu luận Giải quyết tình huống giáo viên vi phạm quy định giờ làm việc tại trường Tiểu học A, huyện B

(Bản scan)

A. PHẦN MỞ ĐẦU

Trong văn kiện Đại hội XII, kế thừa quan điểm chỉ đạo của nhiệm kì trước, Đảng ta đưa ra đường lối đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, xác định đây là một kế sách, quốc sách hàng đầu, tiêu điểm của sự phát triển, mang tính đột phá, khai mở nguồn nhân lực Việt Nam trong thế kỉ XXI, khăng định triết lý nhân sinh mới của nền giáo dục nước nhà “dạy người, dạy chữ, dạy nghề”. Giáo viên phải là ngọn lửa để thổi bùng lên ở các em một con người hội tụ đủ cả đức và tài.

| Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên có một vai trò vô cùng quan trọng để làm cho giáo dục thực hiện được được sứ mệnh cao cả đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Không có thấy thì không có giáo dục". Rõ ràng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên là yêu cầu cấp thiết, là yếu tố cơ bản có ý nghĩa quyết định trong việc phát triển giáo dục.

Công tác triển khai, phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói chung, cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục nói riêng là một công việc vô cùng quan trọng, để mọi người nắm rõ và thực thi pháp luật một cách đúng đắn và nghiêm túc.

Trong những năm qua, tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo trên nhiều | lĩnh vực của đời sống xã hội có chiều hướng gia tăng về số lượng nhiều vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Các vụ khiếu nại thường xuất phát từ việc thực hiện các chủ trương, chế độ chính sách về giáo dục tại địa phương hoặc đa phần là phát sinh từ cách quản lý, cách xử lý không khéo léo của một số hiệu trưởng ở các cơ sở giáo dục.

Từ khi có Luật Khiếu nại ra đời từ năm 2011 đến nay, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và các cấp chính quyền, ngành giáo dục đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả tốt trong công tác giải quyết khiếu nại, góp phần giữ vững và ổn định kỷ cương, nề nếp trong ngành giáo dục để có điều kiện phát triển giáo dục, trong đó có chất lượng giáo dục. Trong thời gian gần đây, số vụ việc khiếu nại vượt cấp đã giảm, các vụ khiếu nại bứt xúc

đã được giải quyết kịp thời, trách nhiệm của các cấp quản lý trong công tác

giai quyết khiếu nại được quan tâm và nâng lên, tạo niềm tin cho đội ngũ giáo | viên, nhân dân đối với các cơ quan quản lý giáo dục.pdf 14 trang chauphong 19/08/2022 3520
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Giải quyết tình huống giáo viên vi phạm quy định giờ làm việc tại trường Tiểu học A, huyện B", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_giai_quyet_tinh_huong_giao_vien_vi_pham_quy_dinh_g.pdf