Tiểu luận Công tác tự đánh giá tại trường THCS Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương - Năm học 2017-2018

(Bản scan)

1. Lý do chọn đề tài

1.1. Lý do pháp lý

Trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tăng cường chỉ đạo công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên nhằm nhanh chóng tạo bước chuyển biến tích cực về chất lượng giáo dục ở các trường học. Tự đánh giá là một khâu quan trọng trong hoạt động kiểm định chất lượng tại các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Nhiều văn bản hướng dẫn chỉ đạo, đôn đốc triển khai đã được ban hành về việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên cũng như công tác tự đánh giá tại các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Thực hiện tiểu luận công tác tự đánh giá tại Trường THCS Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương năm học 2017- 2018, tội dựa trên các văn bản pháp lý sau:

Điều 17 Luật Giáo dục 2005 quy định: Việc kiểm định chất lượng giáo dục được “thực hiện định kỳ trong phạm vi cả nước và đối với từng cơ sở giáo dục, chương trình giáo dục”.

| Điều 58 Luật Giáo dục 2005 quy định nhiệm vụ của cơ sở giáo dục: “Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục”.

Điều 33 Quyết định số 29/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định: “Các trường lập kế hoạch phấn đấu đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho từng giai đoạn”.

Chỉ thị 46/2008/CT-BGDĐT ngày 05 tháng 08 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai tự đánh giá hằng năm để cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục...

| Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.pdf 27 trang chauphong 22/08/2022 10100
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Công tác tự đánh giá tại trường THCS Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_cong_tac_tu_danh_gia_tai_truong_thcs_thoi_hoa_thi.pdf