Tiểu luận Hiệu trưởng trường THPT X, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng giải quyết khiếu nại của phụ huynh học sinh Nguyễn Văn B về việc xếp loại hạnh kiểm học sinh B cuối học kỳ I - Năm học 2017-2018

(Bản scan)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (2016) của Đảng xác định: “Phấn đấu trong những năm tới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sang tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, sống tốt là làm việc hiệu quả. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực”.

Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt trong đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Trong đó không thể không nhắc đến vai trò của thanh tra, kiểm tra giáo dục và vấn đề khiếu nại, tố cáo của công dân đối với giáo dục được thực hiện dân chủ.Khiếu nại, tố cáo là quyền cơ bản của công dân, được ghi nhận trong Hiến pháp. Ý nghĩa của khiếu nại, tố cáo đối với người dân là khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của mình; đối với các cán bộ, cơ quan nhà nước là tự kiểm tra hoạt động quản lý hành chính nhà nước của mình; xây dựng, củng cố long tin đối với người dân, đặc biệt trong môi trường giáo dục, đó là giáo viên, là phụ huynh học sinh, học sinh.

Với những kiến thức được trang bị trong lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác viên thanh tra giáo dục, tôi chọn đề tài: “Hiệu trưởng trường THPT X, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng giải quyết khiếu nại của phụ huynh học sinh Nguyễn Văn B về việc xếp loại hạnh kiểm học sinh B cuối học kỳ I, năm học 2017 - 2018"pdf 17 trang chauphong 18/08/2022 3420
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Hiệu trưởng trường THPT X, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng giải quyết khiếu nại của phụ huynh học sinh Nguyễn Văn B về việc xếp loại hạnh kiểm học sinh B cuối học kỳ I - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_hieu_truong_truong_thpt_x_thanh_pho_da_lat_tinh_la.pdf