Tiểu luận Giải quyết khiếu nại về thi đua khen thưởng của giáo viên trường THPT Hoàng Hoa Thám - Tỉnh Lâm Đồng

(Bản scan)

Trong nhà trường, giáo viên và cán bộ quản lý, cộng tác viên thanh tra là nguồn lực quan trọng nhất, là nhân tố quan trọng quyết định việc nâng cao chất lượng của giáo viên và học sinh. Do vậy, việc quản lý tốt đội ngũ cán bộ quản lý, cộng tác viên thanh tra và giáo viên trong trường sẽ nâng cao được chất lượng dạy học. Trong quản lý đội ngũ giáo viên, ngoài việc phân công công tác, chỉ đạo, điều hành giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình nhằm đạt mục tiêu của nhà trường thi công tác đánh giá chất lượng đội ngũ, đánh giá hiệu quả công việc của từng giáo viên để bố trí công việc cho năm học tiếp theo là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, trong trưởng học hiện nay, cuối năm học mỗi giáo viên được đánh giá theo 3 văn bản: Đánh giá viên chức, Đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp, Đánh giá theo Thông tư 06/2011. Việc đánh giá trên con chồng chéo, hình thức và chưa đem lại hiệu quả.

Bản thân được phân công về công tác thi đua - khen thưởng là công tác thường xuyên diễn ra trong các cự quan, đơn vị. Qua các phong tro thi đua, các cơ quan, đơn vị phát hiện được những nhân tố tiêu biểu, tích cực để kịp thời khen thưởng, nhân rộng gương điển hình trong cơ quan đơn vị mình hoặc toàn sở giáo dục Lâm Đồng.

_ Hiện nay, trong các trường học tại Tinh Lâm Đồng thường tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên và thi đua theo đợt. Phong trào thi đua thường xuyên, cấp thiết nhằm thực hiện tốt công việc hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng trăm của cơ quan, đơn vị. Đối tượng của thi đua thường xuyên là các cá nhẫn trong một tập thể, các tập thể trong cùng một đơn vị hoặc giữa các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ, tinh chất công việc giống nhau. Thi đua theo đợt (hoặc thi đua theo chuyên đề) là hình thức thi đua nham thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong khoảng thời gian nhất định hoặc tổ chức thi đua để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mở hội dung có tính chất chuyên môn, để thực hiện những công việc khó khăn, những việc còn yếu kém.

| Tôi xin cảm ơn Ban Giám hiệu trường THPT Đức Trọng đã tạo điều kiện cho tôi tham gia khóa học này, và biết ơn sự nhiệt tình của các thầy, cô phòng

| thanh tra sở giáo dục Lâm Đồng, các giảng viên trực tiếp đứng lớp hướng dẫn và truyền đạt những kiến thức quý báu bằng cả tấm lòng nhiệt tình và sự tận tâm của mình. Trân trọng cảm ơn!pdf 10 trang chauphong 19/08/2022 19741
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Giải quyết khiếu nại về thi đua khen thưởng của giáo viên trường THPT Hoàng Hoa Thám - Tỉnh Lâm Đồng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_giai_quyet_khieu_nai_ve_thi_dua_khen_thuong_cua_gi.pdf