Tiểu luận Giải quyết tình huống phản ảnh Giáo viên có hành vì xâm phạm thân thể học sinh trong giờ dạy học ở Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi

(Bản scan)

Trường THPT Đinh Tiên Hoàng đóng trên địa bàn miễn núi của huyện Sơn

Tây, tỉnh Quảng Ngãi, thuộc 1 trong 62 huyện nghèo của cả nước cách Thành phố

Quảng Ngãi hơn 80km. Năm học 2017-2018 nhà trường có 14 lớp với tổng số gắn

500 học sinh, trong đó học sinh con em đẳng bảo dân tộc thiểu số chiếm trên 97%.

Mục tiêu của nhà trường là đảo tạo nguồn nhân lực, góp phân nâng cao dân trí, bồi

dưỡng nhân tài từng bước đưa huyện Sơn Tây thoát nghèo bền vững,

 

Nhà trường có một đội ngũ giáo viên trẻ luôn cố gắng học tập nâng cao trình

độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, giáo viên có trình độ đạt chuẩn là 100%,

trên chuẩn là 7%. Cùng với sự phát triển của đất nước, thời buổi của kinh tế tri thức

và hội nhập quốc tế đòi hỏi con người phải năng động sáng tạo. Tập thể công chức,

viên chức và người lao động tại đơn vị không ngừng học tập trau rồi thêm những

kinh nghiệm và sự sáng tạo trong công tác quản lý, đạy và học, tích cực đổi mới

phương pháp dạy học, đầu tư soạn giảng, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông

tỉn trong công tác quản ly và giáo dục.

 

Từ ngày thành lập trường đến nay, nhà trường chưa bao giờ để xảy ra tỉnh

trạng cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh cũng như nhân dân xung

quanh nhà trường có những phản ánh, đơn thư... gửi đến nhà trường. Cho đến một

ngày, cụ thê là ngày 14/03/2017, lần đầu tiên nhà trường nhận được đơn phản ánh

của cô Đinh Thị A, là phụ huynh của học sinh Đỉnh Văn B. phản ánh thầy Nguyễn

Văn X có hành vỉ đánh học sinh trong giờ dạy học môn Toán lớp 11BI của trường.

Nội dung phản ánh trên thuộc thẩm quyển giải quyết của Hiệu trưởng nhà trường

và để nghị nhà trường có biện pháp xử lý và thông báo kết quả cho cô Định Thị A.

Từ thực tế đã xảy ra, tôi quyết định chọn để tài bài tiểu luận cuối khoá là “Giải

quyết tình huồng phản ảnh Giáo viên có hành vì xâm phạm thân thể học sinh

trong giờ dạy học ở Trường THPT Đinh Tiên Hoàng - huyện Sơn Tây - tỉnh

Quảng Ngãi”.

pdf 18 trang chauphong 23/08/2022 12320
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Giải quyết tình huống phản ảnh Giáo viên có hành vì xâm phạm thân thể học sinh trong giờ dạy học ở Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_giai_quyet_tinh_huong_phan_anh_giao_vien_co_hanh_v.pdf