Tiểu luận Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn tại trường PTDTNT tỉnh Hậu Giang - Năm học 2018-2019

(Bản scan)

I. LÝ DO CHỌN CHỦ ĐỀ TIỂU LUẬN

1.1. Cơ sở pháp lý

Có thể nói, hoạt động chủ yếu trong nhà trường là hoạt động chuyên môn. Các tổ chuyên môn là tổ chức quan trọng và nòng cốt trong tất cả cơ sở giáo dục nói chung và trong trường trung học phổ thông nói riêng. Tổ chuyên môn là đơn vị cơ sở gắn bó với người giáo viên giảng dạy. Ở đây diễn ra mọi hoạt động có liên quan đến toàn bộ hoạt động nghề nghiệp của người giáo viên. Tổ chuyên môn cũng là nơi người giáo viên có thể chia sẻ mọi tâm tư, nguyện vọng cũng như những vấn đề có liên quan đến nghề nghiệp, đời sống vật chất và tinh thần của mình. Hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường có vai trò quyết định cho sự phát triển của nhà trường nói riêng và sự phát triển giáo dục nói chung. Có thể nói hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường là nhân tố quyết định trực tiếp đến chất lượng dạy học của các trường trung học. Do đó, quản lí hoạt động chuyên môn là nhiệm vụ hàng đầu, là trọng tâm trong quá trình quản lí của người hiệu trưởng

| Điều lệ trường Trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học ban hành kèm theo thông thư số 12/200/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo tại:

Điều 19: Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng a) Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường:

d) Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường, bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định;

đ) Quản lý giáo viên, nhân viên, quản lý chuyên môn, phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên, thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên thực hiện việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên, ký hợp đồng lao động: tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước;pdf 40 trang chauphong 22/08/2022 3360
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn tại trường PTDTNT tỉnh Hậu Giang - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_quan_ly_hoat_dong_cua_to_chuyen_mon_tai_truong_ptd.pdf