Tiểu luận Biện pháp xây dựng bầu không khí tâm lí tích cực trong các tổ bộ môn trường Mầm Non Măng Non I, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

(Bản scan)

1. Lý do chọn chủ đề tiểu luận

1.1. Lý do pháp lý:

Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ban hành Điều lệ trường mầm non: “Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ là người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý các hoạt động và chất lượng... Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường, nhà trẻ hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ”.

Thực hiện quyết định 60/2011/QĐ - TTg ngày 26 tháng 10/2011 của thủ tướng chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015 tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng chăm sóc giáo dục.

| Điều 15 Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật giáo dục đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25/11/2009 đã xác định rõ vai trò trách nhiệm của nhà giáo “Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục, nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện, nêu gương tốt cho người học”.

Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp nghiệp giáo viên mầm non: “Sống trung thực, lành mạnh, giản dị, gương mẫu, được đồng nghiệp, người dân tín nhiệm và trẻ yêu quý... Đoàn kết với mọi thành viên trong trường, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ”.

| Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định về đạo đức nhà giáo: “Tâm quyết với nghề, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo, có tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau trong cuộc sống và trong công tác,...đồng nghiệp và cộng đồng”.

Qua những căn cứ trên ta thấy vai trò quan trọng của nhà giáo, cán bộ quản lí và những người làm công tác giáo dục cũng như việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong,... và xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp trong nhà trường. Vì vậy để thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của người quản lí tôi thấy, cần xây dựng bầu không khí tâm lí tích cực trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đi đến mục đích cuối cùng là phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ.pdf 18 trang chauphong 18/08/2022 2300
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Biện pháp xây dựng bầu không khí tâm lí tích cực trong các tổ bộ môn trường Mầm Non Măng Non I, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_bien_phap_xay_dung_bau_khong_khi_tam_li_tich_cuc_t.pdf