Tóm tắt Luận án Bước đầu tìm hiểu chế độ sở hữu và canh tác ruộng đất ở làng Việt, Nam Bộ nửa đầu thế kỷ XIX, qua Địa Bạ

(Bản scan)

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: N 1. Nhằm tìm hiểu giai đoạn đầu tiên của lịch sử phát triển chế độ sở hữu, chế độ canh tác ruộng đất ở đồng bằng Nam Bộ. Những hiểu biết này là một trong những cơ sở khoa học khách quan của chính sách cải tạo và phát triển kinh tế nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long - vùng nông nghiệp trọng điểm hiện nay của đất nước.

| 2. Những hiểu biết về thực trạng kinh tế, phân hóa giai cấp của Nam Kỳ lục tỉnh cho đến nửa đầu thế kỷ XIX qua tư liệu Địa bạ đáng tin cậy, sẽ soi sáng nhiều vấn đề phức tạp trong khi xem xét sự đối đầu của dân tộc với chủ nghĩa thực dân phương Tây, đánh giá khách quan trách nhiệm và vai trò của nhà Nguyễn trong biến cố lịch sự mất nước cuối thế kỷ XIX.

II. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨ VẤN ĐỀ: | Chế độ sở hữu ruộng đất và canh tác ruộng đất ở Việt Nam nói chung, Nam Bộ nói riêng, từ lâu đã được nhiều học giả trong nước và nước ngoài chú ý nghiên cứu. Trước Cách mạng Tháng Tám thư mục của Pháp nghiên cứu về vấn đề này của Việt Nam đã khá phong phú. Đáng chú ý là cuốn “Economie agricole de l'Indochine”, Gougal - 1930 (Kinh tế nông nghiệp Đông Dương) của chuyên gia nông học Yves Henry do Phủ toàn quyền xuất bản tại Hà Nội, trong đó Yves Henry dựa vào kết quả điều tra thực tế tiến hành từ 1928 đến 1930, đưa ra những tỷ lệ về sở hữu ruộng đất ở các miền Bắc-Trung-Nam của nước ta. Luận án tiến sĩ của Vũ Văn Hiền "La propriété communale du Tonkin", Hanoi et Paris 1939, với nội dung đặc khảo về công điện công thị trong lịch sử Việt Nam và trong tồn tại đương thời của miền Bắc. Ngoài ra còn nhiều tác giả khác như Le Jeune, Mathieu, Bienvenue, Bondillon, Pierre Gourou... ở nhiều mức độ khác nhau để cập tới chế độ sở hữu ruộng đất ở nước ta.pdf 23 trang chauphong 19/08/2022 60
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tóm tắt Luận án Bước đầu tìm hiểu chế độ sở hữu và canh tác ruộng đất ở làng Việt, Nam Bộ nửa đầu thế kỷ XIX, qua Địa Bạ", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftom_tat_luan_an_buoc_dau_tim_hieu_che_do_so_huu_va_canh_tac.pdf