Tiểu luận Xử lý đơn tố cáo về sai phạm trong quản lý hành chính và chuyên môn của Hiệu trưởng trường THCS Trần Văn A

(Bản scan)

Khiếu nại, tố cáo là quyền của công dân đã được pháp luật quy định.

Đây là quyền để công dân bảo vệ hợp pháp quyền lợi của mình, lợi ích của

Nhả nước. Nhà nước thông qua việc tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

có thể kiểm tra, giám sát, việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức

và cá nhân. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là

cơ sở quan trọng đề Đáng và Nhả nước ta nhận định đánh giá đúng tỉnh hình

thực biện, thi hành chính sách, pháp luật của các cấp các ngành. Đánh giá

đúng năng lực, phẩm chất của cán bộ công chức trong việc thực thi nhiệm vụ,

công vụ được giao, từ đó đưa ra những biện pháp hữu hiệu trong việc thực

hiện chính sách, pháp luật trong quá trình thực hiện chức năng quản lý Nhà

nước. Trong thời đại mới đất nước ngày càng phát triển, quyền dân chủ ngày

cảng được mở rộng thì quyển khiếu nại, tố cáo của công đân ngày càng mở

rộng vả phát huy.

 

Giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm bảo vệ, khôi phục các quyển vả lợi

ích hợp pháp của công dân; bên cạnh đó xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành

vi vi phạm pháp luật; vi phạm quy định về công tác quản lý ngành chuyên

Tnön.

 

Nhận thức được tắm quan trọng của công tác giải quyết khiếu nại, tố

cáo và qua lớp bổi đưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra, đối chiếu với

thực tiễn công tác tại địa phương, tôi chọn tiểu luận: “Xử lý đơn tổ cáo về sai

phạm trong quản (ý hành chính và chuyên môn của HIỆuU trưởng trường

THCS Trần Văn A”.

 

Do thời gian học tập ngắn nên tiểu luận chắc chắn không tránh khỏi

những sai sót, kính mong sự quan tâm đóng ý kiến của quý thấy cô giáo để

tiểu luận hoàn thiện hơn.

 

Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên Trường

Cán bộ Quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh đã tận tình giúp đỡ, tạo điều

kiện để tôi hoàn thành chương trình học này./.

pdf 11 trang chauphong 22/08/2022 9820
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Xử lý đơn tố cáo về sai phạm trong quản lý hành chính và chuyên môn của Hiệu trưởng trường THCS Trần Văn A", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_xu_ly_don_to_cao_ve_sai_pham_trong_quan_ly_hanh_ch.pdf