Tiểu luận Quản lý công tác phối hợp giữa nhà trường với chính quyền địa phương và cộng đồng tại trường THPT Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh - Năm học 2018-2019

(Bản scan)

1. Lý do chọn đề tài

1.1. Lý do pháp lý:

Quản lý công tác xây dựng và phát triển mối quan hệ của nhà trường với chính quyền địa phương và công đồng để thực hiện các mục tiêu giáo dục là một nhiệm vụ quan trọng và khó khăn của người hiệu trưởng. Để làm tốt công tác này, HT cần nắm rõ một số văn bản pháp luật vì đó là cơ sở pháp lý để điều hành một nhà trường, điều hành công tác xây dựng và phát triển mối quan hệ của nhà trường. Một số văn bản để có thể kể tên như sau:

Luật giáo dục Việc Nam năm 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009) đã chỉ rõ: Điều 12. Xã hội hóa giáo dục

Phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập là sự nghiệp của Nhà nước và toàn dân. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc phát triển sự nghiệp giáo dục; thực hiện đa dạng hóa các loại hình trường và các hình thức giáo dục; khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để mọi tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục. Mọi tổ chức, gia đình và công dân có trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục, phối hợp nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành tính và an toàn,

Theo Luật giáo dục năm 2010, Điều 93 quy định trách nhiệm của nhà trường: “Nhà trường có trách nhiệm chủ động phối hợp với gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục”. Điều 94 về trách nhiệm của gia đình: “Mọi người trong gia đình có trách nhiệm xây dựng gia đình văn hóa, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ của con em: người lớn tuổi có trách nhiệm giáo đục, làm gương cho con em, cùng nhà trường nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục”. Điều 97 về trách nhiệm xã hội: “Giúp nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học: tạo điều kiện cho nhà giáo và người học tham gia, thực tập, nghiên cứu khoa học, Góp phần xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, ngăn chặn những hoạt động có ảnh hưởng xấu đến thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Tạo điều kiện để người học được vui chơi, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh. Hỗ trợ về tài lực, vật lực cho sự nghiệp phát triển giáo dục theo khả năng của minh”,pdf 29 trang chauphong 22/08/2022 1580
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Quản lý công tác phối hợp giữa nhà trường với chính quyền địa phương và cộng đồng tại trường THPT Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_quan_ly_cong_tac_phoi_hop_giua_nha_truong_voi_chin.pdf