Tiểu luận Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục ý thức chủ quyền biển, đảo tổ quốc cho học sinh trường THPT Nguyễn Trung Trực, tỉnh Tây Ninh

(Bản scan)

1.LÝ DO CHỌN ĐẺ TÀI 1.1. Cơ sở pháp lý

| Theo Hồ Chí Minh giáo dục thế hệ trẻ luôn là mối quan tâm đặc biệt của mỗi dân tộc, mỗi giai cấp, mọi thời đại. Bởi vì: mỗi thế hệ đi vào cuộc sống, hướng theo sự phát triển chung của nhân loại và dân tộc không thể không mang theo mình những giá trị của quá khứ. Cứ như vậy, trong dòng phát triển bất tận của lịch sử, các thế hệ nối tiếp nhau sáng tạo và thừa kế các di sản quý báu mà tiến lên. Giáo dục thế hệ trẻ không chỉ trang bị vốn kiến thức cần thiết về lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới mà còn góp phần quan trọng bồi dưỡng lòng yêu quê hương xứ sở, chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa nhân văn, tinh thần tôn trọng các giá trị lịch sử văn hóa nhân loại, trong hình thành nhân cách và bản lĩnh con người, ý thức trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

| Biển, đảo là một bộ phận cấu thành phạm vi chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, cùng với đất liền tạo ra môi trường sinh tồn và phát triển đời đời của dân tộc Việt Nam. Biển, đảo vừa là không gian sinh tồn, vừa là không gian thể hiện năng lực và quyết tâm mở cửa để hội nhập quốc tế. Từ bao đời nay, ông cha ta đã đổ bao công sức và máu xương để giữ gìn, bảo vệ các vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ngày nay, những thế hệ tiếp nối cần vận dụng sáng tạo những bài học lịch sử, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để tiếp tục khẳng định chủ quyền không thể chối cải của Việt Nam đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay, ta có ngày, có trời, có biển, Bờ biển ta dài, tươi đẹp. Ta phải biết giữ gìn lấy nó”.

Tuy nhiên, hiện nay chủ quyền biển đảo của Việt Nam đang bị xâm phạm một cách nghiêm trọng cả về phương diện thực tại lẫn khía cạnh học thuật. Đặc biệt là các tài liệu tuyên truyền theo cách xuyên tạc sự thật lịch sử đang ngày một chiếm số lượng nhiều. Thực tế đó đòi hỏi các biện pháp giáo dục về chủ quyền biển đảo cho thế hệ trẻ Việt Nam phải được triển khai một cách mạnh mẽ, sâu rộng và hiệu quả.

Về phương diện ở trường phổ thông, từ năm học 2011 - 2012, Đảng và Nhà nước ta đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giáo dục về vấn đề chủ quyền biển đảo Việt Nam cho giáo viên và học sinh trong cả nước. Vì vậy, việc vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục ý thức về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc cho thế hệ trẻ những người làm chủ tương lai của đất nước là nhiệm vụ cần thiết và có ý nghĩa chiến lược ở Trường THPT.pdf 23 trang chauphong 22/08/2022 240
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục ý thức chủ quyền biển, đảo tổ quốc cho học sinh trường THPT Nguyễn Trung Trực, tỉnh Tây Ninh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_van_dung_tu_tuong_dao_duc_ho_chi_minh_trong_cong_t.pdf