Tiểu luận Giải quyết tình huống học sinh gửi đơn phản ánh về dạy thêm, học thêm tại trường THCS Trần Phú, Thành phố Trà Vinh

(Bản scan)

1. Lý đo chọn đề tài

 

Trong thời gian qua việc quản lý dạy thêm, học thêm nhìn chung đã đạt được

những kết quá đáng kể và được xã hội chấp nhận ở một góc độ nhất định. Cụ thể tại Luật

Giáo Dục ban hảnh ngày 14/6/2005, có nêu: “ Phát triển Giáo đục là quốc sách hàng

đâu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài ....” cho đất nước thì

ngoài học chính khoá ở nhà trường việc học thêm còn là một nhu cầu của một bộ phận

học sinh và gia đình nhằm mở rộng và nâng cao kiên thức, chúng ta phải thừa nhận mặt

tích cực của việc dạy thêm, học thêm trong quá trình nâng cao chất lượng học tập, đặc

biệt là đôi với học sinh.

 

Nhưng trong thực tiễn hiện nay ngành gió dục của chúng ta | còn những biểu

hiện chưa hay hoặc có thể nói là tiêu cực trong việc dạy thêm ở một số giáo viên ở các

trường phố thông gây ảnh hưởng không tốt đến uy tín củangười làm công tác giáo dục,

tạo nên đư luận không hay trong xã hội. Việc dạy thêm, học thêm xét về một khía cạnh

nào đó là nhu cầu của người học. Nhưng ở một vài nơi việc dạy thêm đã bị biên tướng

dưới nhiều hình thức, mả mục đích chủ yếu của người dạy là vì lợi ích cá nhân, xem

năng vấn để kinh tế. Một số ít “người thầy” đã trù dập những học sinh không học thêm

bằng nhiều cách, gây tôn thương, bức xúc cho những em không tham gia học thêm,

như cho học sinh học thêm biết trước cơ cấu, cấu trúc bài kiểm tra, dạy sơ sài, không

truyền thụ hết kiến thức ở lớp khiến học sinh không hiểu bài phải đi học thêm...

 

Nhằm chắn chỉnh và quản lý tốt việc dạy thêm, học thêm, Bộ Giáo dục và Đào tạo

đã ban hành Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT; Quyết

định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh bạn

hành quy định về dạy thêm, học thêmtrên địa bản tỉnh Trà Vinh.

 

Trong những năm qua, qua kiểm tra việc dạy thêm, học thêm ở các trường trên địa

bàn thành phô Trả Vinh, cơ bản có các hình thức như sau :

 

- Thứ nhất: Dạy tăng tiết, nâng kém, bởi giỏi theo thời khoá biểu tại trường.

 

- Thứ hai: Giáo viên tổ chức đạy thêm ngoài nhà trường.

 

~ Thứ ba: Dạy kèm tại nhà học sinh.

 

Do đó, yêu cầu ngành giáo dục thành phổ phải có những biện pháp tích cực để kịp

thời ngăn chặn những hiện tượng dạy thêm, học thêm tràn lan và cần tăng cường quản

lý việc dạy thêm, học thêm như thể nào cho có hiệu quả hơn ? Đó là lý do tôi chọn để

tài này.

pdf 14 trang chauphong 23/08/2022 16042
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Giải quyết tình huống học sinh gửi đơn phản ánh về dạy thêm, học thêm tại trường THCS Trần Phú, Thành phố Trà Vinh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_giai_quyet_tinh_huong_hoc_sinh_gui_don_phan_anh_ve.pdf