Tiểu luận Giải quyết đơn tố cáo giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo ở trường Mầm non Bông Sen - Huyện Tam Bình - Tỉnh Vĩnh Long

(Bản scan)

Cấp học mầm non là cấp học đầu tiên nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, do vậy giáo viên mầm non có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, là người góp phần quyết định trong việc thực hiện hoạt động dạy và học có chất lượng. Ngoài đạt chuẩn về chuyên môn, người giáo viên cần phải có phẩm chất đạo đức trong sáng, gương mẫu như những người mẹ yêu thương trẻ hết mực, biết lắng nghe thấu hiểu tâm lý trẻ như con mình để có biện pháp dạy dỗ thích hợp.

Trước tình hình thực tế hiện nay, bên cạnh những giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ, chấp hành tốt nội quy, quy định pháp luật của Nhà nước, thì vẫn còn một số giáo viên có những biểu hiện sa sút về đạo đức, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác, dẫn đến sai phạm đáng tiếc xảy ra.

Vì vậy công tác thanh tra, kiểm tra phải được đổi mới đúng với yêu cầu thực tiễn hiện nay. Nhằm phát hiện và ngăn ngừa, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công việc.

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước trong giai đoạn đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

Qua vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng ở lớp nghiệp vụ công tác viên thanh tra giáo dục, tôi xin chọn tình huống “Giải quyết đơn tố cáo giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo ở trường mầm non Bông Sen, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long”.pdf 14 trang chauphong 19/08/2022 44895
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Giải quyết đơn tố cáo giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo ở trường Mầm non Bông Sen - Huyện Tam Bình - Tỉnh Vĩnh Long", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_giai_quyet_don_to_cao_giao_vien_vi_pham_dao_duc_nh.pdf