Tiểu luận Giải quyết tình huống khiếu nại sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại xét học sinh lên lớp hoặc không được lên lớp sai quy chế tại trường THCS A, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

(Bản scan)

1. Mử đầu

Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 Hội Nghị lần thứ

VIII, Ban Chấp Hành Trung Ương Đăng “về đổi mới căn bản, toàn diện

giáo dục và đảo tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Hội

nhập quốc tế đã nêu rõ tầm quan trọng của đổi mới cơ chế quản lý

trong đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.

 

Đổi mới kiểm tra và đánh giá là một trong những nội dung về đổi

mới giáo dục của nước ta.

 

Đánh giá, xếp loại đúng đối với học sinh sau mỗi học kỳ, mỗi

năm học là động cơ thúc đẩy để học sinh học tập và rèn luyện, đồng

thời thể hiện bản lĩnh về chuyên môn nghiệp vụ của người giáo viên

trong nhà trường, do đó việc đánh giá phải bảo đảm tính khách quan,

công bằng, công khai, chính xác.

 

Thời gian qua trường THCS A huyện Phủ cát, tỉnh Bình Định

thực hiện nghiêm túc Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011

Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT.

Tuy nhiên, vẫn có trường hợp giáo viên chủ quan, đọc chưa kỹ Quy chế

dẫn đến trường hợp sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại để xét học sinh

lên lớp hoặc không được lên lớp vào thời điểm cuối năm sai Quy chế,

 

Bây bức xúc cho học sinh và phụ huynh học sinh dẫn đến tình trạng

khiếu nại của phụ huynh về kết quả học tập của con em họ.

 

Nhằm góp phần khắc phục tỉnh trạng chủ quan của giáo viên, hạn

chế đến mức thấp nhất tình trạng khiếu nại của phụ huynh về hoạt động

chuyên môn nghiệp vụ của nhà trường nói chung và trường THCS A

nói riêng. Qua lớp học Bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra

giáo dục tại trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hỗ Chí Minh,

tôi mạnh dạn chọn giải quyết tình huống khiểu nại “S§# dụng kế quả

đánh giá, xếp loại xét học sinh lên lớp hoặc không được lên lớp sai

quy chế tại trường THCS A, huyện Phù Cút, tỉnh Bình Định”.

pdf 13 trang chauphong 23/08/2022 16600
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Giải quyết tình huống khiếu nại sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại xét học sinh lên lớp hoặc không được lên lớp sai quy chế tại trường THCS A, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_giai_quyet_tinh_huong_khieu_nai_su_dung_ket_qua_da.pdf