Tiểu luận Hiệu trưởng xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường tại trường THCS Nam Kỳ Khởi Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang - Năm học 2018-2019

(Bản scan)

Theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo thông tư Số: 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 03 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo có quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung học, trong đó có quy định về xây dựng văn hóa trường học, cụ thể quy định ở Điều: Điều 34. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên

1. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của giáo viên phải đúng mực, có tác dụng giáo dục đổi với học sinh.

2. Trang phục của giáo viên phải chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ về trang phục của viên chức Nhà nước. Điều 40. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của học sinh

1. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của học sinh trung học phải đảm bảo tính văn hoá, phủ hợp với đạo đức và lối sống của lứa tuổi học sinh trung học.

| 2 Trang phục của học sinh phải chỉnh tề, sạch sẽ, gọn gàng, thích hợp với độ tuổi, thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt ở nhà trường. Tuỳ điều kiện của từng trường, Hiệu trưởng có thể quyết định để học sinh mặc đồng phục theo tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nếu được nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường đồng ý.

- Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của thủ tướng chính phủ Quy định về văn hóa công sở với những quy định chung về trang phục, giao tiếp và ứng xử của cán bộ, nhân viên, viên chức, bố trí khuôn viên công sở.

Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo, trong đó quy định người giáo viên phải yêu thương, giúp đỡ, đổi xử khoan dung, hòa nhã với tất cả đồng nghiệp, mọi người xung quanh và học sinh, sống có mục đích, lý tưởng, có tinh thần vượt khó, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính dáng của người học, đồng nghiệp và cộng đồng.pdf 27 trang chauphong 22/08/2022 36363
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Hiệu trưởng xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường tại trường THCS Nam Kỳ Khởi Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_hieu_truong_xay_dung_va_phat_trien_van_hoa_nha_tru.pdf