Tiểu luận Giải quyết đơn tố cáo về vấn đề kiểm tra, đánh giá học sinh và dạy thêm, học thêm tại trường THPT R ở Thị trấn K, huyện W, tỉnh Bình Định

(Bản scan)

Trong thập kỷ qua nền giáo dục nước ta có những bước phát triển và đạt

dược những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và

phát triển đất nước. Hệ thống trường lớp và quy mô giáo dục phát triển đáp ứng

nhu cầu học tập ngày cảng cao của nhân dân; chất lượng giáo dục được nâng cao,

góp phần đáp ứng yêu cầu nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội; đội

ngũ nhà giáo ngày càng được củng có, tăng cường cả về số lượng và chất lượng;

cơ sở vật chát của hệ thống giáo dục từng bước được hiện đại hóa. Tuy nhiên,

bên cạnh những thành tựu to lớn đó, nền giáo dục Việt Nam vẫn còn nhiều hạn

chế như: chất lượng giáo dục và đào tạo ở một số địa phương, ngành học còn

thập; tư duy giáo đục châm đổi mới, nhiều vấn để chậm được khắc phục như

công tác quản lý giáo dục đảo tạo còn nhiều bắt cập; công tác đổi mới kiểm tra

đánh giá chưa mang lại hiệu quả cao; tình trạng học thêm, dạy thêm tràn lan kéo

đài,...

 

Kiểm tra đánh giá có vai trò rất (o lớn đến việc nâng cao chất lượng đào

tạo. Kết quả của kiểm tra đánh giá là cơ sở để điều chỉnh hoạt động dạy, hoạt

động học và quản lý giáo đục, Nếu kiểm tra đánh giá sai dẫn đến nhận định sai về

chất lượng đào tạo gây tác hại không nhỏ trong việc sử dụng nguồn nhân lực.

Chính vi vậy, đổi mới kiểm tra đánh giá trở thành nhụ cầu bức thiết của ngành

giáo dục và toàn xã hội hiện nay. Kiểm tra đánh giá đúng thực tế, chính xác và

khách quan sẽ giúp người học tự tin, hãng say, nâng cao năng lực sáng tạo trong,

học tập. Việc đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh nói chung,

bậc trung học nói riêng trong những năm gần đây cho ta thấy chất lượng giáo dục

đã có những thay đổi rõ rệt và có những chuyển biến tích cực theo hướng, thực

chất hơn.

 

Vấn đề dạy thêm, nhà nước không cấm dạy thêm, chỉ cắm đạy thêm trái

phép, sai quy định như đạy thêm không có giấy phép, day trước chương trình,

dạy học sinh lớp mình đang dạy chính khóa, ép học sinh học thêm, thu tiền cao

hơn quy định, phân biệt đối xử đối với học sinh không học thêm... đều đó đã làm

ảnh hưởng đến uy tín của người thầy nói riêng, uy tín của ngành giáo dục nói

chung. Theo tôi, việc dạy thêm, học thêm là không xắu

pdf 19 trang chauphong 22/08/2022 4400
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Giải quyết đơn tố cáo về vấn đề kiểm tra, đánh giá học sinh và dạy thêm, học thêm tại trường THPT R ở Thị trấn K, huyện W, tỉnh Bình Định", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_giai_quyet_don_to_cao_ve_van_de_kiem_tra_danh_gia.pdf