Tiểu luận Công tác "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" tại trường THCS Thuận An, Thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang - Năm học 2018-2019

(Bản scan)

1. Lý do chọn đề tài: 1.1. Lý do pháp lý:

Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, sự phát triển của xã hội đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hệ thống giáo dục. Nhiệm vụ đào tạo thế hệ trẻ trở thành những con người có đạo đức, tri thức, sức khỏe, lành mạnh, an toàn và thân thiện và thức làm chủ đáp ứng yêu cầu phát triển của thời đại.

Căn cứ Chỉ thị 40/2008/CT-BGDĐT, ngày 2 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 - 2013 với các nội dung chính như xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn, dạy và học có hiệu quả, phù

hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong học | tập, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành

mạnh; học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hơn, cách mạng ở địa phương

Căn cứ kế hoạch số: 307/KH-BGDĐT, ngày 22 thẳng 7 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kẻ boạch triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong các trường phổ thông thấm học 2008-2009 và giả da 2008-2013, CỐ Nội dung hoạt động chỉ đạo về tổ chức phổ biến mục tiêu, yêu cầu, nội Kung của nhung trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" theo nội dung Chỉ thị tới tất cả các Sở giáo dục và đào tạo, các trường phổ thông: Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành có liên quan triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thũn thiện, học sinh tích cực"; các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn các trường phổ thông xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo các nội dung đã được nêu trong Chỉ thị, các trường tự đánh giá theo các nội dung của phong trào thi đua trong năm học 2008 - 2009 và định kỳ trong các năm tiếp theo, đề nghị Sở giảo dục và

Công tắc “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, khen thưởng, các sở giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện sau mỗi năm học để điều chỉnh và tiếp tục thực hiện trong những năm tiếp theo; năm 2013 sẽ tổ chức tổng kết phong trào thi đua; tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chủng để tạo sự đồng tình, ủng hộ của toàn xã hội đối với phong trào.pdf 24 trang chauphong 22/08/2022 180
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Công tác "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" tại trường THCS Thuận An, Thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_cong_tac_xay_dung_truong_hoc_than_thien_hoc_sinh_t.pdf