Tiểu luận Công tác quản lý cơ sở vật chất tại trường Mầm non Bù Nho, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

(Bản scan)

1. Lý do pháp lý:

Như chúng ta đã biết để quá trình dạy học có chất lượng và hiệu quả cao, từ xa xưa | con người đã tìm ra và sử dụng nhiều phương pháp khác nhau cho mục đích này và theo đó

cơ sở vật chất phục vụ cho phương pháp dạy học cũng ra đời và phát triển. Cơ sở vật chất đóng vai trò hỗ trợ tích cực cho quá trình Dạy - Học. Do vậy, cơ sở vật chất và các thiết bị dạy học là bộ phận quan trọng của nội dung và phương pháp, chúng có thể vừa là phương | tiện để nhận thức, vừa là đối tượng chứa nội dung cần nhận thức. Hiện nay cơ sở vật chấ

được xem như một trong những điều kiện quan trọng để thực hiện nhiệm vụ Giáo dục - Đào tạo. Sự phát triển nhanh chóng của cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đã và đang tạo ra tiềm năng sư phạm to lớn cho việc dạy học có hiệu quả

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định | hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công thư số 281/LĐCP ngày 06 tháng 9 năm 2016 “huy động mọi nguồn lực xã hội, làm sao để trong 1 đến 2 năm tới có sự tiến bộ rõ rệt về phòng học, thư viện, nhà vệ sinh cho cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và các trường học ở vùng sâu, vùng xa...”. Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tiễn nêu trên, để tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2020.

| Thực hiện công văn số 1428/BGDĐT- CSVCTBTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 07 tháng 4 năm 2017 về việc tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục | mầm non, giáo dục phổ thông phương tiện để chăm sóc, nuôi dưỡng và giảng dạy các cháu đạt theo mục tiêu yêu cầu của ngành đề ra.

Theo thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT, ngày 08 tháng 02 năm 2014 thông tư ban | hành quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc Gia. “Trường mầm nonđạt chuẩn

quốc gia mức độ 1 có số lượng giáo viên và công nhân viên đạt 100% chuẩn, về cơ sở vật | chaatsphair đảm bảo đầy đủ 100% với số lượng nhóm lớp theo quy định...”

| Căn cứ kế hoạch số 407/PGD&ĐT ngày 20 tháng 09 năm 2017 của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Huyện Phú Riềng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp học Mầm Non

| Căn cứ Kế hoạch số 104 /KH-MOBN ngày 30 tháng 9 năm 2017 của Trường Mầm non Bù Nho về việc thực hiện công tác chăm sóc giáo dục, năm học 2017-2018.

Với các lý do pháp lý trên ta khẳng định về công tác quản lý cơ sở vật chất và thiết bị | dạy học đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện, đầu tư nhằm nâng cao hơn nữa | chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ đáp ứng kịp thời xu thế phát triển và hội nhập quốc tế.pdf 19 trang chauphong 18/08/2022 13800
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Công tác quản lý cơ sở vật chất tại trường Mầm non Bù Nho, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_cong_tac_quan_ly_co_so_vat_chat_tai_truong_mam_non.pdf