Tiểu luận Giải quyết tình huống phản ánh "Bạo lực gia đình" ở trường THCS Sơn Dung, huyện Sơn Tây

(Bản scan)

Trường THCS Sơn Dung, xã Sơn Dưng huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đóng

trên địa bàn miễn núi huyện Sơn Tây thuộc Ì trong 62 huyện nghèo của cả nước cách

Thành phố Quảng Ngãi hơn 80km. Trường được thành lập và đi vào hoạt động ngày

19/10/2007, khi mới thành lập nhà trường có 4 lớp, 144 học sinh và số lượng công

chức, viên chức và người lao động chỉ 11 người. Đến nay tổng số cán bộ, giáo viên,

nhân viên của trường là †8 người, trường có chỉ bộ Đảng, Công Đoàn, Đoàn thanh

niên, có 2 tổ chuyên môn và một tổ hành chính. Năm học 2016-2017 nhà trường có 8

lớp với tổng số 217 học sinh trong đỏ học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số

chiếm trên 95%. Mục tiêu của nhà trường là đảo tạo nguồn nhân lực, góp phần nâng

cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài từng bước đưa huyện Sơn Tây thoái nghèo bên vững.

 

Nhà trường có một đội ngũ giáo viên trẻ luôn có gắng học tập nâng cao trình

độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, giáo viên có trình độ đạt chuẩn là 100%, trên

chuẩn là 66%. Tập thể công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị không

ngừng học tập trau rồi thêm những kiến thức, kinh nghiệm và sự sáng tạo trong công

tác quản lý, dạy và học, tích cực đổi mới phương pháp đạy học, đầu tư soạn giảng,

đẩy mạnh việc ứng đụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giáo dục.

 

Nhiều năm liễn tập thể nhà trường được các cấp tại bằng khen, giấy khen “Tập thể

lao động xuất sắc”.

 

Ngày 04/4/2016, nhà trường nhận được đơn phản ánh của cô Nguyễn Thị T, vợ

của thây Đỗ Kim Tr giáo viên dạy môn Âm nhạc của trường có hành vi bạo lực gia

đỉnh với vợ. Nội dung phản ánh trên thuộc thắm quyển giải quyết của Hiệu trưởng

nhà trường và để nghị nhà trường có biện pháp xử lý và thông báo kết quả cho cô T.

Từ thực tế đã xảy ra, tôi quyết định chọn để tài thu hoạch là “Giải quyết tình hung

phản ánh Bạo lực gia đình ở Trường THCS Sơn Dung - huyện Sơn Tây - tỉnh

Quảng Ngãi”.

pdf 17 trang chauphong 22/08/2022 10920
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Giải quyết tình huống phản ánh "Bạo lực gia đình" ở trường THCS Sơn Dung, huyện Sơn Tây", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_giai_quyet_tinh_huong_phan_anh_bao_luc_gia_dinh_o.pdf