Tiểu luận Công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn cho giáo viên tại trường Mẫu giáo Thuận An, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ - Năm học 2017-2018

(Bản scan)

1. Lý cho đề tài 1.1 Lý do pháp lý:

Luật giáo dục điều 15 chương 1 nêu rõ “ Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục. Nhà giáo phải không ngừng học tập rèn luyện nêu gương tốt cho người học. Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, có chính sách bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện nhiệm vụ của mình. Do vậy công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên ngày càng được xem trọng, quyết định sự phát triển cho mỗi nhà trường

Công văn số 71/QĐ- TTg ngày nay muốn đáp ứng được yêu cầu đổi mới, muốn được xem trọng và phát trien thì phải luôn nỗ lực tự học, tự phân đầu, tự đổi mới chính mình để nâng cao trình độ, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà. | Điều lệ mầm non, ban hành kèm theo quyết định số 14/2008/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GD&DT quy định quyền của giáo viên như sau: “Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục; vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, rèn luyện”.

Trong năm học 2017 - 2018 Sở Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Cần Thơ có Kế hoạch số 556/KH-SGDĐT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành Phố Cần Thơ về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm 2017. Mục đích nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ; Nâng cao năng lực chuyên

môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non; Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non; Nâng cao nhận thức, kỹ năng triển khai thực hiện các nội dung của chủ đề và nhiệm vụ năm học 2017-2018 cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non.pdf 22 trang chauphong 18/08/2022 10400
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn cho giáo viên tại trường Mẫu giáo Thuận An, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_cong_tac_dao_tao_boi_duong_va_phat_trien_chuyen_mo.pdf