Tiểu luận Giải quyết khiếu nại của giáo viên về kết quả thi đua cuối năm

(Bản scan)

A. MỞ ĐẦU:

Ngày 26/1/1946, với tư cách là Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã công bố một Quốc lệnh quy định 10 điểm thưởng và 10 điểm phạt để cho “ quần dần biết rõ những tội nên tránh, những việc nên làm”. Bản Quốc lệnh đó nêu rõ: “Trong một nước thưởng phạt phải nghiêm minh thì nhân dân mới yên ổn, kháng chiến mới thắng lợi, kiến quốc mời thành công”.

Thật vậy một đất nước, một tổ chức hay một tập thể muốn phát triển thì phải đẩy mạnh phong trào thi đua, tuy nhiên đã là thi đua thì phải có hình thức khen thưởng nhằm thúc đẩy và tác động gây niêm phấn khởi cho những người tham gia phong trào. Khen thưởng đúng lúc, kịp thời, đúng người, đúng việc cũng còn là “đòn bẩy” thiết thực động viên phong trào thi đua. Do đó đối với mọi phong trào thi đua đều luôn có những tiêu chuẩn, những qui định để những người làm công tác quản lý, người đứng đầu cơ quan làm “thước đo” đánh giá để có sự khen thưởng chính xác cho từng cá nhân, tập thể.

Tuy nhiên khen thưởng không phải lúc nào cũng theo chiều hướng tích cực, vị liên quan trực tiếp đến quyền lợi của từng cá nhân nên công tác thi đua, khen thưởng đôi khi cũng làm cho người quản lý gặp nhiều khó khăn, thậm chí bị chính cấp dưới khiếu nại, tố cáo nếu không thực hiện tốt công tác này.

Khi tham gia học lớp cộng tác viên thanh tra Giáo dục, được nghe giảng viên hướng dẫn chuyên đề “Kỹ năng tham gia khiếu nại"; nhất là khi được nghe các tình huống minh hoạ khiếu nại của giáo viên đối với Hiệu trưởng về công tác thi đua, khen thưởng tại một số đơn vị trường học....tôi như thấy mình trong đó, có những tình huống, chi tiết rất giống với thực tế của mình khi làm công tác quản lý tại nhà trường.

Vì chưa có kinh nghiệm cũng như chưa có kiến thức, kỹ năng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; nên cách giải quyết vấn đề này trước đó của tôi cũng chỉ mang tính tạm thời, cảm tích chứ chưa đảm bảo theo trình tự, đúng quy trình và đúng qui định của pháp luật.pdf 16 trang chauphong 18/08/2022 6820
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Giải quyết khiếu nại của giáo viên về kết quả thi đua cuối năm", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_giai_quyet_khieu_nai_cua_giao_vien_ve_ket_qua_thi.pdf