Tiểu luận Xử lý tình huống cô giáo Nguyễn Thị T ở trường THCS Z, xã B, huyện K, tỉnh L sử dụng văn bằng không hợp pháp

(Bản scan)

Trước đây việc bảo quản, lưu giữ hỗ sơ, kiểm tra các loại văn bằng chứng chỉ

trong các cơ quan nhà nước chưa thực sự được coi trọng và đặt lên hàng đầu. Công

tác quản lý thi cứ, tuyển sinh cùng còn nhiều bắt cập. Do vậy, một số cá nhân lợi

dụng nhưng k hở trong công tác quản lý để tham gia học tập. đào tạo nâng cao

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân. Nhưng do thiếu hiểu biết về quản lý

nhà nước, do sự nhận thức chưa thực sự đúng đắn về các chế độ, chính sách pháp

luật của Đảng, nhà nước, nên đã có một số hành ví không đúng như: sử dụng các

loại văn bảng, chứng chỉ không phải của minh đề làm hỗ sơ tham gia thi, xét tuyển

vào các trường đào tạo, luồn lách vào trong các cơ quan nhà nước, nâng ngạch,

nâng lương nhiều lần trong suốt cả quá trình công tác mà không bị cơ quan nào

phát hiện. Ngảnh Giáo dục và Đảo tạo huyện K, tỉnh L cũng đã nhận đựợc một số

thông tin trong ngành có giáo viên đang sử dựng văn bằng không hợp pháp.

 

Thực hiện văn bản số 2 1/KH-BCĐ, ngày 08/5/2006 của Ban chỉ đạo kiểm tra

văn bằng, chứng chỉ tỉnh L về kế hoạch kiểm tra, thanh tra việc cấp phát quản lý, sử

dụng văn bằng chứng chỉ của hệ thông giáo dục quốc dân trên địa bàn tính L; Kế

hoạch kiểm tra. thanh tra việc cấp phát quản lý, sử dụng văn bằng chứng chỉ của hệ

thông giáo dục quốc đân ngành Giáo dục K đợt ÏÏ năm học 2015-2016.

 

Những năm gần đây việc kiểm tra sử dụng các loại văn bằng chứn# chỉ của

cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước đã bất đầu được quan

tâm. [.ãnh đạo các cấp cho đó là việc làm thường xuyên và rất cẩn thiết để đánh giá

cũng như sắp xếp, phân công công việc cho phù hợp và hợp lý hơn đối với cán bộ,

công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. Vì vậy, dưới sự chỉ đạo của

ngành Giáo dục và Đảo tạo huyện K qua quá trình kiểm tra trường THCS Z, xã B,

huyện K đã phát hiện ra có giáo viên trong suốt cả quá trinh công tác cũng như quá

trình đảo tạo bồi dưỡng các loại văn bằng chứng chí không phải là của minh mà là

của cá nhân người khác.

pdf 14 trang chauphong 23/08/2022 11300
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Xử lý tình huống cô giáo Nguyễn Thị T ở trường THCS Z, xã B, huyện K, tỉnh L sử dụng văn bằng không hợp pháp", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_xu_ly_tinh_huong_co_giao_nguyen_thi_t_o_truong_thc.pdf