Tiểu luận Xử lý đơn phản ánh vi phạm về việc dạy thêm, học thêm của giáo viên trường THCS A, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

(Bản scan)

1.1. Lý đo chọn để tài

 

Đại hội Đăng toàn quốc lần thứ XII (2016) tiếp tục khẳng định: “hét triển

Giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bôi

dưỡng nhân tài ... ” cho đất nước thì ngoài học chính khoá ở nhà trường việc học

thêm còn là một nhụ cầu của một bộ phận học sinh và gia đỉnh nhằm mở rộng và

nâng cao kiến thức; chúng ta phải thừa nhận mặt tích cực của việc dạy thêm, học

thêm trong quá trình nâng cao chất lượng học tập, đặc biệt là đối với học sinh.

Trong thời gian qua việc quản lý dạy thêm, học thêm nhìn chung đã đạt được

những kết quả nhất định. Tuy nhiên, những biểu hiện lệch lạc, tiều cực trong việc

dạy thêm ở một số giáo viên ở các trường THCS đã ảnh hưởng không tốt đến uy

tín của nhà giáo, gây bất bình trong xã hội. Việc dạy thêm, học thêm xét về một

khía cạnh nào đó là nhu cầu của người học. Nhưng đâu đó đã bị biến tướng dưới

nhiều hình thức, mà mục đích chủ yếu của người đạy là vì kinh tế. Một số ít thầy

(cô) giáo đã trù dập những học sinh không học thêm bằng nhiều cách, gây thiệt

thôi cho những cháu không đi học thêm. Nhăm chắn chỉnh và quản lý tốt việc dạy

thêm, học thêm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 17/2012/TT-

BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định 38/2012/QĐ-

UBND ngày 28/12/2012 của Chủ tịch tỉnh ban hành quy định về quản lý DTHT

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 

Để thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp và kịp thời ngăn

chặn những hiện tượng dạy thêm, học thêm “tràn lan”; tăng cường quản lý việc dạy

thêm, học thêm như thế nào cho có hiệu quả ? Đó là lý do tôi chọn để tài này.

 

1.2. Giới hạn của đề tải

 

Trình bày tình huồng có liên quan đến việc dạy thêm, học thêm ở trường

Trung học cơ sở A, thành phố Trả Vinh, tỉnh Trà Vinh, cụ thể là việc giải quyết

đơn phản ánh của một phụ huynh về việc dạy thêm, học thêm. (Bài viết này là

mang tính chất minh họa, với khuôn khổ bài viết về tình huống, cho phép tôi được

sử dụng nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu).

pdf 17 trang chauphong 23/08/2022 11140
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Xử lý đơn phản ánh vi phạm về việc dạy thêm, học thêm của giáo viên trường THCS A, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_xu_ly_don_phan_anh_vi_pham_ve_viec_day_them_hoc_th.pdf