Tiểu luận Xử lý khiếu nại về quyết định kỷ luật viên chức với hình thức buộc thôi việc ở trường Mầm non Họa Mi - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

(Bản scan)

Trong giai đoạn hiện nay, Nhà nước ta đang tích cực thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước. Tuy bước

đầu đã đạt được những thành tựu đáng kể, nhưng do nhận thức và trình độ năng | lực của một số bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu

cầu trong việc thực hiện nhiệm vụ, áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật còn thiếu chính xác, chưa đầy đủ, đưa ra quyết định hành chính bất hợp pháp, bất hợp lý.... dẫn đến đơn thư khiếu tổ, khiếu nại còn xảy ra nhiều. Vấn đề này làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình cải cách hành chính của nước ta hiện nay.

Qua chương trình bồi dưỡng về nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục tại tỉnh Lâm Đồng, Tôi nhận thấy đây là một chương trình bồi dưỡng rất bổ | ích dành cho cán bộ quản lý nghành giáo dục. Nội dung chương trình phù hợp, giáo viên có kiến thức chuyên môn sâu, có nhiều phương pháp giảng dễ hiểu, dễ nhở giúp học viên nắm chắc được vấn đề.

Vận dụng kiến thức đã được bồi dưỡng trong khóa học và kinh nghiệm trong quá trình công tác, Tôi mạnh dạn xin trình bày tiểu luận cuối khoá với đề tải: “ Khiếu nại về quyết định kỷ luật viên chức với hình thức buộc thôi việc ở trường mầm non Họa Mi, huyện Bảo Lâm”

Do nội dung vụ việc phức tạp, kinh nghiệm của bản thân còn hạn chế nên trong bài tiểu luận này Tôi chỉ tập trung vào phân tích một số nguyên nhân của | vụ việc tương tự xảy ra, và đề xuất các giải pháp nhằm góp phần thực hiện tốt

công tác quản lý nhà nước và yêu cầu cải cách hành chính tại địa phương.pdf 15 trang chauphong 19/08/2022 19222
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Xử lý khiếu nại về quyết định kỷ luật viên chức với hình thức buộc thôi việc ở trường Mầm non Họa Mi - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_xu_ly_khieu_nai_ve_quyet_dinh_ky_luat_vien_chuc_vo.pdf