Tiểu luận Công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại trường THPT Nguyễn Văn Linh - Năm học 2018-2019

(Bản scan)

1.1. Cơ sở pháp lý. 2

Ngày nay, nâng cao chất lượng giáo dục là một yêu cầu khách quan trước xu thế hội nhập quốc tế và cũng là yếu tố mang tính quyết định đối với các cơ sở giáo dục Việt Nam đang trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa nên rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao để kịp thời nắm bắt những tiến bộ khoa học kĩ thuật trên thế giới. Nếu không có những biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, thì trước hết, các cơ sở giáo dục sẽ không theo kịp sự phát triển của xã hội, không nhận được sự tín nhiệm của các lực lượng xã hội và xa hơn nữa không hoàn thành được mục tiêu hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, muốn tồn tại và phát triển, các cơ sở giáo dục phải không ngừng vận động, sáng tạo, nghiên cứu, tìm ra những giải pháp phù hợp với đặc điểm của giáo dục Việt Nam để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục và đào tạo, Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo chính là nâng cao chất lượng và trình độ của người lao động • nhân tố quyết định mọi quá trình sản xuất, cung ứng và dịch vụ. Như vậy,làm thế nào để một quốc gia có được một nền kinh tế phát triển bền vững và chất lượng hàng hóa, dịch vụ có khả năng cạnh tranh cao? Câu trả lời nằm ở chất lượng giáo dục của quốc gia đó. Các nghiên cứu cho thấy rằng kiểm định chất lượng giáo dục đã có lịch sử gần một trăm năm. kiểm định chất lượng giáo dục ở Mỹ và nhiều quốc gia phát triển trên thế giới đã trở thành hoạt động thường xuyên, quen thuộc và thậm chí trở thành điều kiện tồn tại của nhiều cơ sở giáo dục. Kiểm định chất lượng giáo dục đã có những đóng góp hết sức quan trọng đối với việc đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo,

Ở Việt Nam, các nhà quản lý giáo dục bắt đầu hiểu và quan tâm tương xứng với tầm quan trọng của nó, Nghị quyết 29 NQ/TW đã xác định rõ mục tiêu “Tạo chuyển biển căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo”. Kiểm định chất lượng giáo dục là một trong các công cụ quan trọng của việc đảm bảo chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục với các cơ quan có thẩm quyền và với xã hội về hiệu quả, sự minh bạch nguồn lực mà cơ sở giáo dục đó sử dụng để cung ứng dịch vụ giáo dục

Trong Luật Giáo dục 2005 và Luật Giáo dục được sửa đổi và bổ sung một số điều năm 2009, điều 17 quy định: “Việc kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện định kỳ trong phạm vi cả nước và đối với từng cơ sở giáo dục. ". Điều 58 quy định nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường: “Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng giáo

dyc":

| Để thực hiện việc kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều thông tư quy định, tiêu chuẩn đối với các loại hình giáo dục như mâm non, tiểu học, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học... Thông tư số 42/2012/TTBGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ GD&ĐT quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên,pdf 18 trang chauphong 20/08/2022 11300
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại trường THPT Nguyễn Văn Linh - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_cong_tac_kiem_dinh_chat_luong_giao_duc_tai_truong.pdf