Tiểu luận Quản lý việc sử dụng hệ thống phần mềm mạng giáo dục VNEDU tại trường THPT Bù Đăng, tỉnh Bình Phước - Năm học 2017-2018

(Bản scan)

1. Lí do chọn đề tài

1.1. Li do pháp lý

| Công nghệ thông tin có vai trò hết sức quan trọng đối với giáo dục và đào tạo. Nó góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lí cũng như trong công tác dạy và học, Để việc ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả và mang tính đồng bộ, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành một số nghị quyết, thông tư, văn bản... xác định tầm quan trọng của công nghệ thông tin đối với giáo dục và đào tạo cũng như hướng dẫn việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực này. Cụ thể:

- Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”.

- Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/08/2017 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục và đào tạo, trong đó nhiệm vụ: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lí giáo dục.

- Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 11/08/2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Phước về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước hướng tới xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bình Phước.

- Công văn số 3082/SGDĐT-GDTrH ngày 08/08/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về việc tiếp tục sử dụng hệ thống phần mềm VnEdu trong quản lí học sinh năm học 2017-2018.

- Công văn số 3387/SGDĐT-GDTrH ngày 28/08/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018, trong đó chú trọng: tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.

- Quyết định số 3434/QĐ-SGDĐT ngày 30/08/2017 về ban hành quy định quản lí, vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm mạng giáo dục VnEdu trên địa bàn tỉnh Bình Phước,pdf 23 trang chauphong 18/08/2022 6920
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Quản lý việc sử dụng hệ thống phần mềm mạng giáo dục VNEDU tại trường THPT Bù Đăng, tỉnh Bình Phước - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_quan_ly_viec_su_dung_he_thong_phan_mem_mang_giao_d.pdf