Tiểu luận Quản lý sự thay đổi kiểm tra định kì trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh - Năm học 2018-2019

(Bản scan)

1. Lý do chọn chủ đề tiểu luận 1.1. Lý do pháp lý

Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Chương III điều 7 “Hình thức kiểm tra, các loại bài kiểm tra, hệ số bài kiểm tra”.

Công văn Số: 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 10 năm 2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018, Bộ đã chỉ đạo “Đổi mới phương pháp hình thức kiểm tra đánh giá. Nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục từng môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Tuyệt đối không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành”.

| Công văn Số: 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 12 năm 2012 của BGDĐT về việc hướng dẫn soạn đề kiểm tra, một số yêu cầu được đặt ra như: KT, DG dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình THCS, THPT đã được Bộ ban hành; tăng cường câu hỏi mức độ thông hiểu, sáng tạo, ra đề bằng ma trận kiến thức, kỹ năng, khuyến khích đánh giá bằng nhiều phương pháp và một số kỹ thuật mới như kỹ thuật Rubric, ĐG môn GDCD vừa cho điểm vừa nhận xét vv. Một xu hướng mới trong KT-ĐG hiện nay là ra đề kiểm tra “mở” để tạo điều kiện cho HS cơ hội thể hiện suy nghĩ và sáng tạo của mình.

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2018-2019 (dự thảo) của phòng Giáo dục Trung học sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh tháng 8 năm 2018 mục II Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá phần 2 “Đổi mới phương pháp, bình thức kiểm tra và đánh giá"

Căn cứ vào dự thảo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016 – 2019 của trường THPT Lê Hồng Phong,pdf 22 trang chauphong 22/08/2022 3850
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Quản lý sự thay đổi kiểm tra định kì trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_quan_ly_su_thay_doi_kiem_tra_dinh_ki_truong_thpt_l.pdf