Tiểu luận Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn trong dạy học tại trường Mẫu giáo Tân Phú, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang - Năm học 2018-2019

(Bản scan)

1. LÝ DO CHỌN CHỦ ĐỀ TIỂU LUẬN

1. Lý do pháp lý: | Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn là tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch của tổ chuyên môn không chỉ dựa vào lí luận của quản lý giáo dục mà khi xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn, được thực hiện kế hoạch cũng như kiểm tra đánh giá phải đầy đủ cơ sở pháp lý quy định về tổ chuyên môn.

Căn cứ Điều lệ trường mầm non ban hành và kèm theo Thông tư số 04/VBHNBGDĐT, ngày 24 /12năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo, và Đào tạo ở điều 14 có nêu

Căn cứ vào Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang (2017), Hướng dẫn sổ 3835/BGDĐT-GDMN, ngày 22/08/2017 của Sở GDĐT Hậu Giang về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm 2017 - 2018

Điều 14. Tổ chuyên môn (Trích điều lệ trường mầm non)

| Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, người làm công tác thiết bị giáo dục và cấp dưỡng. Tổ chuyên môn có tổ trưởng, Trường mẫu giáo Tân Phú được chia thành 2 tổ. Tổ 5 tuổi, tổ 4,3,tuổi và nhà trẻ là một Tổ, mỗi Tổ có 1 tổ trưởng chịu sự quản lý chỉ đạo của Hiệu trưởng, do Hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở giới thiệu của tổ chuyên môn và giao nhiệm vụ vào đầu năm học

Tổ chuyên môn có những nhiệm vụ sau:

Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học, nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và các hoạt động giáo dục đánh giá trẻ hàng ngày, đánh giá theo chủ đề, theo giai đoạn, của nhà trường

Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và quản lý sử dụng tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị giáo dục của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường, nhà trẻ; và xét thi đua hàng tháng trong tố. Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; Đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên. Tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần một lần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc hay khi Hiệu trưởng yêu cầu.

Căn cứ Kế hoạch số 173/KH-BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giảo dục và Đào tạo về Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2018 – 2019

Những căn cứ cơ bản về mặt pháp lý ở trên giúp Hiệu trưởng xây dựng kể hoạch và triển khai việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chuyên môn năm học 2016 – 2019 đến từng cá nhân trong nhà trường được biết và thực hiện.pdf 18 trang chauphong 22/08/2022 2120
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn trong dạy học tại trường Mẫu giáo Tân Phú, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_quan_ly_hoat_dong_cua_to_chuyen_mon_trong_day_hoc.pdf