Tiểu luận Quản lý công tác xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp ở trường THPT Trần Đại Nghĩa, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh - Năm học 2018-2019

(Bản scan)

1. Lý do chọn chủ đề tiểu luận 1.1. Lý do pháp lý:

- Quy định về văn hóa công sở Quyết định số 129/2007/QĐ - TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của thủ tướng chính phủ, có quy địnhh:

"Chương I. Điều 2. Nguyên tắc thực hiện văn hoá công sở Việc thực hiện văn hoá công sở tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

1. Phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc và điều kiện kinh tế - xã hội;

2. Phù hợp với định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, hiện đại;

3. Phù hợp với các quy định của pháp luật và mục đích, yêu cầu cải cách hành chỉnh, chủ trương hiện đại hoá nền hành chính nhà nước."

- Điều lệ nhà trường Phổ thông: có quy định một số điều sau: "Điều 38. Nhiệm vụ của học sinh

I. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường.

2. Kính trọng cha mẹ, thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên của nhà trường và những người lớn tuổi; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện điều lệ, nội quy nhà trường; chấp hành pháp luật của Nhà nước.

3. Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân.

4. Tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp, của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; giúp đỡ gia đình và tham gia các công tác xã hội như hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện trật tự an toàn giao thông.

5. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, nơi công cộng; góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường."

- Quy định trường chuẩn quốc gia: có quy định “Điều 7, Tiêu chuẩn 4 - Tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học có quy định d. Khu sân chơi sạch, đảm bảo vệ sinh và có cây bóng mát;

e. Khu vệ sinh được bố trí hợp lý, riêng cho giáo viên, học sinh nam, học sinh nữ, không làm ô nhiễm môi trường ở trong và ngoài nhà trường;

g. Có khu để xe cho giáo viên, cho từng khối lớp hoặc từng lớp trong khuôn viên nhà trường, đảm bảo trật tự, an toàn;

h. Có đủ nước sạch cho các hoạt động dạy học, nước sử dụng cho giáo viên, học | sinh; có hệ thống thoát nước hợp vệ sinh."pdf 17 trang chauphong 20/08/2022 3540
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Quản lý công tác xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp ở trường THPT Trần Đại Nghĩa, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_quan_ly_cong_tac_xay_dung_moi_truong_xanh_sach_dep.pdf