Tiểu luận Giải quyết khiếu nại về việc xếp loại học lực và danh hiệu thi đua của học sinh ở trường THCS A, Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

(Bản scan)

Thanh tra là một khâu không thể thiểu trong công tác quản lý của Bộ máy

quản lý Nhà nước. Trong hoạt động giáo dục cũng vậy, hoạt động thanh tra luôn

giữ vị trí quan trọng trong các hoạt động của hệ thống giáo dục quốc dân nói

chung và trong từng cơ sở giáo dục nói riêng, Thanh tra giáo dục thực hiện

quyển thanh tra trong phạm vỉ quản lý nhà nước về giáo dục nhằm đảm bảo việc

thi hành pháp luật, phát huy nhân tổ tích cực, phòng ngừa và xử lý vi phạm, bảo

vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong

lĩnh vực giáo dục. Thanh tra là một hoạt động chuyên môn, nên tất yếu phải có

chuyên môn của nghề, mỗi cán bộ trong hệ thống thanh tra, đủ là người lãnh đạo

hay người dưới quyền đều phải tỉnh thông nghiệp vụ về công việc mình được

giao. Và cùng với sự đổi mới về nội dung, chương trình, phương pháp...thì việc

áp dụng công nghệ mới trong quản lý đỏi hỏi những cộng tác viên thanh tra phải

có những phẩm chất và kỹ năng tương ứng.

 

Những năm gần đây, trong ngành giáo dục có nhiều vụ việc khiếu nại của

phụ huynh và học sinh về các vấn để: dạy thêm, học thêm; tuyển sinh lớp đầu

cấp; đánh giá và xếp loại học sinh; xã hội hóa giáo dục ... vẫn chưa được giải

quyết kịp thời và gây bức xúc trong dự luận.

 

Qua một số tình huống thực tế, là cộng tác viên thanh tra giáo dục đang tham

gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục, tôi xin chọn tình

huống sau để viết tiểu luận "Giải quyết khiếu nại về xếp loại học lực và danh

hiệu thỉ đua của học sinh ở trường THCS A - Thị xãĐồng Xoài — Tỉnh Bình

Phước" với mong muốn phản ánh thực trạng và hướng giải quyết khi gặp tình

huỗng tương tự.

 

Bởi khiếu nại là một trong những phương thức thực hiện quyền tự do, dân

chủ, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, giảm bức xúc trong nhân dân. Khiếu

nại, hướng tới bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và bảo đảm

Pháp luật được thực thi nghiêm minh, bảo đảm pháp chế XHCN nhằm xây dựng

nhả nước pháp quyền.

pdf 15 trang chauphong 22/08/2022 8780
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Giải quyết khiếu nại về việc xếp loại học lực và danh hiệu thi đua của học sinh ở trường THCS A, Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_giai_quyet_khieu_nai_ve_viec_xep_loai_hoc_luc_va_d.pdf