Tiểu luận Giải quyết đơn tố cáo về việc giáo viên bộ môn sửa điểm kiểm tra học kỳ của học sinh của giáo viên ở trường THPT B, tỉnh Bình Định

(Bản scan)

Nghị quyết số 37/2004/QH11 ngày 03 tháng I2 năm 2004 của Quốc

hội khoá XI đã nhân mạnh yêu cầu đổi mới thi đua trong giáo dục, khắc phục

bệnh thành tích chủ nghĩa. Luật Giáo dục năm 2005 đã quy định nhà giáo và

người học không được có hành vị gian lận trong kiểm tra, thi củ, tuyển sinh,

giảng dạy và học tập. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các biểu hiện tiều

cực trong lĩnh vực giáo đục không những không giảm bớt mà còn có xu

hưởng ngày càng phô biến như: tình trạng gian lận trong thi cử, trong cấp và

sử dụng văn bằng chứng chỉ, tiêu cực trong tuyển sinh, chuyển trường ở các

cấp học, lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước, trong xây dựng trường

Sở và mua sắm thiết bị trường học. Các biểu hiện tiêu cực và bệnh thành tích

trong giáo dục đã và đang xói mòn các nguyên tắc cơ bản của giáo dục và gây

tác hại lâu dải cho xã hội.

 

Trước tình hình đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ,

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động cuộc vận động “Mới không với tiếu cực

trong thỉ cứ và bệnh thành tích trong giáo đực”, coi đây là khâu đột phá trong

năm học 2006 ~ 2007 để lập lại trật tự, kỷ cương trong dạy và học, làm tiền đề

triển khai những giải pháp khác nhằm khắc phục các yếu kém trong ngành,

nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo đục. Cuộc vận động này bước đầu đã

được sự đồng tình và hưởng ứng tích cực của toàn xã hội.

 

Nói không với tiêu cực hiện nay ở nước ta là rất cần thiết và cấp bách,

vấn đề là chúng ta phải làm gì và làm như thể nào để hiệu quả đạt được là

chất lượng. Tuy khó nhưng không phải không làm được. Bằng chứng là trong

thời gian qua ngành giáo dục cũng đã cố gắng rất nhiều trong vấn để này, đạt

được những kết quả đáng khích lệ. Dĩ nhiên không phải như thể là đã thành

công. Chặng đường phía trước còn lắm những chông gai. Giáo viên phải là

những đầu tàu trong việc chống bệnh thành tích và tiêu cực trong thị cử. Bởi

lẽ giáo viên nắm trong tay nhưng quyển hạn nhất định trong các kì thí cũng

như điểm chát trong thi cử, học hành. Văn hóa Việt Nam trọng tỉnh lại sĩ điện

pdf 12 trang chauphong 22/08/2022 11460
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Giải quyết đơn tố cáo về việc giáo viên bộ môn sửa điểm kiểm tra học kỳ của học sinh của giáo viên ở trường THPT B, tỉnh Bình Định", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_giai_quyet_don_to_cao_ve_viec_giao_vien_bo_mon_sua.pdf