Tiểu luận Công tác quản lý cơ sở vật chất - thiết bị dạy học tại trường THPT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Vĩnh Long - Năm học 2017-2018

(Bản scan)

I. LÝ DO CHỌN CHỦ ĐỀ TIÊU LUẬN.

1.1. Cơ sở pháp lý.

Bước vào thế kỷ XXI, nước ta đang đứng trước những thách thức vô cùng mạnh mẽ. Để vượt qua được những thách thức đó, phải phát huy được nguồn lực con người. Giáo dục và đào tạo giữ vai trò quan trọng trong việc phát huy nguồn lực đó. Tầm quan trọng của CSVC - TBDH ở các cơ sở giáo dục nói chung và ở trường THPT nói riêng được khẳng định từ: Văn kiện Đại Hội Đảng toàn quốc đến các văn bản của Quốc hội, Chính phủ và Bộ giáo dục như:

Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2010 Ban hành Quy chế công nhận trường có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia:

“Có đầy đủ cơ sở vật chất theo quy định tại Điều lệ trường trung học.”.

“Có hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet đáp ứng yêu cầu quản lý và dạy học; có Website thông tin trên mạng internet hoạt động thuờng xuyên, hỗ trợ có hiệu quả cho công tác dạy học và quản lý nhà trường.”

Chương IV Điều lệ trường trung học về Quy chế thiết bị giáo dục trường học quy định cụ thể việc quản lý thiết bị dạy học:

“Tất cả thiết bị giáo dục của một cơ sở giáo dục phải được đặt khoa học, dễ sử dụng và có các phương tiện bảo quản (tủ, hòm), vật che phủ, phương tiện chống ẩm, chống mối, mọt, dụng cụ phòng chữa cháy. Tuỳ theo tính chất, quy mô của thiết bị mà bố trí diện tích phòng và địa điểm thích hợp.”

“Thiết bị giáo dục phải được sử dụng có hiệu quả cao nhất, đáp ứng các yêu cầu về nội dung và phương pháp được quy định trong chương trình giáo dục.”

Thiết bị giáo dục phải được làm sạch và bảo quản ngay sau khi sử dụng, định kì bảo dưỡng, bổ sung phụ tùng, linh kiện, vật tư tiêu hao.”

“Hằng năm phải tiến hành kiểm kê hoặc kiểm kê bất thường theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý tài sản."

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI ngày 14 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo: "...Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, đào tạo được cải thiện rõ rệt và từng bước hiện đại hóa. Tuy nhiên, cơ sở vật chất kỹ thuật còn thiếu và lạc hậu, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tiếp tục thực hiện mục tiêu kiên cố hóa trường, lớp học; có chính sách hỗ trợ để có mặt bằng xây dựng trường. Ting bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt là hạ tảng công nghệ thông tin.”pdf 23 trang chauphong 18/08/2022 1400
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Công tác quản lý cơ sở vật chất - thiết bị dạy học tại trường THPT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Vĩnh Long - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_cong_tac_quan_ly_co_so_vat_chat_thiet_bi_day_hoc_t.pdf