Tiểu luận Công tác quản lý cơ sở vật chất - thiết bị dạy học ở trường THCS Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An - Năm học 2017-2018

(Bản scan)

1.1 Lý do pháp lý :

| Giáo dục và Đào tạo muốn phát triển tốt thì đòi hỏi phải phát triển cơ sở vật chất (CSVC) nói chung và thiết bị dạy học (TBDH) nói riêng cả về chất và lượng. Trong báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII được trình bày tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI có đoạn: “Tăng cường cơ sở vật chất và từng bước hiện đại hoá nhà trường, lớp học, sân chơi, bãi tập, máy tính nối mạng internet, thiết bị học tập và giảng dạy hiện đại, thư viện ...” và “Đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tư duy sáng tạo của người học, coi trọng thực hành, thực nghiệm, ngoại khoá, làm chủ kiến thức, tránh nhồi nhét, học vẹt, học chay”.

| Tầm quan trọng của cơ sở vật chất thiết bị dạy học ở các cơ sở giáo dục nói chung và ở trường THCS nói riêng được khẳng định từ : Văn kiện Đại Hội Đảng toàn quốc đến các văn bản của Quốc hội, Chính phủ và Bộ giáo dục như: - Luật giáo dục 2005, chương VII, mục 2 “ Đầu tư cho giáo dục”; điều 103 quy định: “tra tiến đầu tư tài chánh và đất đai xây dựng trường học”; điều 106 chương VII, mục 2 luật giáo dục 2005 phần đầu tư cho giáo dục nêu rõ: “Nhà nước có chính sách ưu đãi về thuế đối với việc xuất bản sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu dạy học; sản xuất và cung ứng thiết bị dạy học, đồ chơi cho trẻ em, nhập khẩu sách, báo, tài liệu, thiết bị dạy học, thiết bị nghiên cứu dùng trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác”. - Nghị quyết số: 29- NQ/TW được thông qua ngày 4/11/2013 về định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của Đảng. - Nghị quyết số 40/2000/QH10 ngày 9/12/2000 của Quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. - Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD ĐT về quy chế công nhận trường chuẩn, Quyết định số 07/2007 QĐ-BGD ĐT ban hành điều lệ trường phổ thông. - Công văn số 4381/BGD ĐT-CSVC, ngày 6/7/2011... Đã khẳng định cở sở vật chất và thiết bị dạy học là phương tiện lao động của các nhà giáo và học sinh, là trong các điều kiện thiết yếu để tiến hành quá trình dạy học.pdf 23 trang chauphong 18/08/2022 2700
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Công tác quản lý cơ sở vật chất - thiết bị dạy học ở trường THCS Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_cong_tac_quan_ly_co_so_vat_chat_thiet_bi_day_hoc_o.pdf