Tiểu luận Giải quyết tình huống giáo viên không soạn bài khi lên lớp tại trường TH T, huyện H, tỉnh Bình Định

(Bản scan)

Giáo dục tiểu học là bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục quốc

dân. Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu

cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và

các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học Trung học cơ sở. “Giáo viên là

nhân tô quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh” (Nghị

quyết TW2 - Khóa VIH), Giáo viên tiểu học là người thân và rất gần gũi với

học sinh giúp hình thành nhân cách, lễ nghĩa,...Do Vậy, giáo viên tiểu học có

vị trí, vai trò hết sức quan trọng, lả người góp phần quyết định trong các hoạt

động dạy và học và chất lượng giáo dục tiểu học.

 

Trong nhiều năm qua, giáo viên tiểu học được đào tạo từ nhiều hệ đảo

tạo khác nhau (9 + 3; ]2 +1,.....). Thực hiện chủ trường bồi dưỡng chuẩn hóa

cho giáo viên tiểu học để đáp ứng với yêu cầu đạy học, đến nay năng lực nghề

nghiệp của giáo viên tiểu học cơ bản đã ổn định đảm bảo đủ điều kiện đề dạy

tất cả các môn học ở tiểu học

 

Người giáo viên tiểu học có tác động lớn trong việc hình thành và phát

 

triển nhân cách và trí thức của học sinh không phải chỉ bằng vốn kiến thức

của bản thân mà còn bằng cả trình độ tư tưởng, phẩm chất đạo đức, năng lực

sư phạm của họ. Theo quan điểm hoạt động: Dạy học là một quá trình điều

khiển hoạt động học tập của học sinh nhằm thực hiện các mục tiêu đạy học.

Xuất phát từ nội dung bài học ta cần phát hiện những hoạt động liên hệ với

nội dung đó, rồi căn cứ vào mục tiêu bài học mà chọn ra một số hoạt động

cho học sinh thực hiện nhằm phát hiện những kiến thức mới. Các hoạt động

nghiên cứu này đều cân cho bải soạn một tiết lên lớp.

 

Xây dựng kế hoạch bài dạy (soạn bải) trước khi giảng dạy lả một yêu

cầu bắt buộc của người thầy, vừa là để người dạy ôn lại kiến thức, hình dụng

ra các bước trong tiến trình bài giảng, định hướng trước nội dung kiến thức

một cách chuẩn mực theo tính quy phạm riêng của ngành. Khi soạn bài, bên

cạnh kiến thức cơ bản được tích lũy mà đòi hỏi người thầy còn phải gửi gắm

vào đó lỗi tư duy, sáng tạo riêng và những trải nghiệm của bản thân để giúp

người học có thể tiếp cận những kiến thức khoa học một cách hoàn thiện

nhất.

pdf 14 trang chauphong 22/08/2022 9700
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Giải quyết tình huống giáo viên không soạn bài khi lên lớp tại trường TH T, huyện H, tỉnh Bình Định", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_giai_quyet_tinh_huong_giao_vien_khong_soan_bai_khi.pdf