Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, tải trọng và thời gian đến tổ chức tế vi và cơ tính của ống thép chịu nhiệt hợp kim thấp

1. Đặt vấn đề

Nhiệt điện đóng vai trò rất quan trọng trong cơ cấu nguồn cung năng lượng của

Việt Nam. Sản lượng điện từ nguồn nhiệt điện luôn chiếm tỷ phần lớn trong tổng

lượng điện được sản xuất. Năm 2019, nhiệt điện chiếm 58,4 % tổng lượng điện toàn

hệ thống. Công suất điện từ nay đến năm 2030 của các nhà máy nhiệt điện được dự

đoán vẫn giữ vai trò chủ đạo, theo đó, nhiệt điện bao gồm đốt than và khí ga có thể

chiếm trên 63 % tổng nguồn cung. Chính vì vậy, nhiệt điện ngày càng khẳng định vai

trò là nguồn điện chủ lực nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Trong nhà máy nhiệt điện, nước được hóa hơi do nhiệt khi đốt nhiên liệu hóa

thạch như than, khí . Hơi nước được dẫn qua hệ thống đường ống vào tuabin để

tạo ra điện năng. Để tăng hiệu quả làm việc của các tuabin trong quá trình vận hành,

hệ thống cần tăng áp suất và nhiệt độ cao hơn so với mức vận hành hiện tại. Điều đó

cũng đồng nghĩa với việc tiết kiệm năng lượng, giảm lượng khí thải CO2 và do vậy

giảm tác động xấu đến môi trường Nhà máy vận hành một cách có hiệu quả và

đảm bảo cung cấp lượng điện ổn định cho lưới điện là một yêu cầu hết sức cấp thiết.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành nhà máy, hư hỏng trong các hệ thống ống dẫn

hơi là một trong những vấn đề nghiêm trọng thường xảy ra tại các nhà máy nhiệt

điện. Một số sự cố hư hỏng xảy ra đối với đường ống dẫn hơi làm việc ở nhiệt độ

cao sau một thời gian dài vận hành nhà máy. Trong đó, các sự cố có mức độ ảnh

hưởng ít (các vết nứt nhỏ) thường xảy ra. Sự cố có mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng

(vết nứt lớn) cũng xuất hiện, dạng sự cố này thường gặp ở tần suất ít hơn. Do đó,

các sự cố cần phải được nắm bắt, dự đoán và xử lý kịp thời.

Thép hợp kim thấp được sử dụng rộng rãi như một loại vật liệu trong hệ thống

ống dẫn hơi tại các nhà máy điện nguyên tử, nhà máy nhiệt điện và ngành công

nghiệp hóa dầu. Tuy nhiên, nghiên cứu về đặc tính của thép hợp kim thấp trong thời

gian đầu làm việc chưa được quan tâm. Theo đó, ống thép phải chịu nhiệt độ cao và

áp suất lớn ngay trong giai đoạn này. Thậm chí, nhà máy nhiệt điện được vận hành

với áp suất và nhiệt độ tối đa để tăng hiệu quả làm việc ngay trong giai đoạn đầu

làm việc. Các công trình nghiên cứu thép ống hợp kim thấp còn chưa đầy đủ. Đặc

biệt, mác thép được sử dụng rộng rãi nhất về số lượng gồm có P11 và P22 tại Việt

Nam cũng chưa được quan tâm. Một số nghiên cứu tập trung chủ yếu vào đánh giá

đặc tính mối hàn của thép hợp kim thấp do có nhiều hư hỏng xảy ra tại đây. Tuy7

nhiên, thực tế cho thấy hư hỏng cũng xuất hiện tại vị trí thành ống. Các sai hỏng ở

thành ống xảy ra đột ngột và khó xác định được vị trí chính xác. Ngoài ra, chưa có

các nghiên cứu đầy đủ về nguyên nhân dẫn đến sự hình thành vết nứt cũng như khởi

nguồn của sự hình thành hư hỏng này. Chính vì vậy, để đánh giá khả năng hình

thành hư hỏng và xác định nguyên nhân hư hỏng, các ống thép mác P11/P22 được

nghiên cứu và phân tích thông qua việc xác định tổ chức tế vi và cơ tính ở các điều

kiện thay đổi về nhiệt độ, tải trọng và thời gian.

2. Mục tiêu của luận án

Mục tiêu chung của luận án là nghiên cứu làm rõ ảnh hưởng của các thông số

như nhiệt độ, tải trọng và thời gian đến tổ chức tế vi và cơ tính của thép ống chịu

nhiệt hợp kim thấp (mác P11 và P22) đang được sử dụng tại các nhà máy nhiệt điện

ở Việt Nam

Mục tiêu cụ thể của luận án bao gồm:

- Kiểm tra cơ tính của thép ống P11 và P22 khi thay đổi các thông số như

nhiệt độ, tải trọng và thời gian;

- Xác định sự biến đổi tổ chức tế vi của thép ống P11 và P22 ở điều kiện

nhiệt độ, tải trọng và thời gian;

- Phân tích, đánh giá mối quan hệ giữa cơ tính và tổ chức tế vi của thép ống

P11 và P22 để làm rõ cơ chế gây hư hỏng ống thép dẫn hơi trong nhà máy

nhiệt điện

pdf 109 trang chauphong 16/08/2022 1660
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, tải trọng và thời gian đến tổ chức tế vi và cơ tính của ống thép chịu nhiệt hợp kim thấp", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, tải trọng và thời gian đến tổ chức tế vi và cơ tính của ống thép chịu nhiệt hợp kim thấp

Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, tải trọng và thời gian đến tổ chức tế vi và cơ tính của ống thép chịu nhiệt hợp kim thấp
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 
NGUYỄN THU HIỀN 
TÊN ĐỀ TÀI: 
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ, 
TẢI TRỌNG VÀ THỜI GIAN ĐẾN TỔ CHỨC TẾ VI VÀ 
CƠ TÍNH CỦA ỐNG THÉP CHỊU NHIỆT HỢP KIM THẤP 
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT VẬT LIỆU 
Hà Nội - 2021 
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 
NGUYỄN THU HIỀN 
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ, 
TẢI TRỌNG VÀ THỜI GIAN ĐẾN TỔ CHỨC TẾ VI VÀ 
CƠ TÍNH CỦA ỐNG THÉP CHỊU NHIỆT HỢP KIM THẤP 
Ngành: Kỹ thuật vật liệu 
Mã số: 9520309 
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT VẬT LIỆU 
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 
1. PGS. TS. Bùi Anh Hòa 
2. PGS. TS. Phùng Thị Tố Hằng 
Hà Nội - 2021 
LỜI CAM ĐOAN 
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu luận án tiến sĩ của tôi. Các số 
liệu, kết quả nghiên cứu trong luận án này là trung thực và chưa từng được tác giả 
khác công bố. 
 Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2021 
TM. Tập thể hướng dẫn Tác giả Luận án Tiến sĩ 
 Bùi Anh Hòa Nguyễn Thu Hiền 
LỜI CẢM ƠN 
 Lời đầu tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Bùi Anh Hòa và 
PGS.TS. Phùng Thị Tố Hằng đã tận tình hướng dẫn và động viên tôi trong thời gian 
thực hiện luận án. 
 Tôi xin chân thành cảm ơn Bộ môn Kỹ thuật gang thép, Viện Khoa học và 
Kỹ thuật Vật liệu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi để 
tôi hoàn thành được công trình nghiên cứu của mình. 
 Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đồng nghiệp của tôi tại Viện Cơ Khí 
Năng Lượng và Mỏ - VINACOMIN đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi có cơ hội 
học tập và nghiên cứu trong thời gian qua. 
 Cuối cùng, tôi chân thành cảm ơn những người thân trong gia đình luôn luôn 
ủng hộ và động viên tôi trong suốt quá trình thực hiện luận án này. 
Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2021 
 Tác giả Luận án Tiến sĩ 
 Nguyễn Thu Hiền 
MỤC LỤC 
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ..........................................................1 
DANH MỤC CÁC BẢNG ................................................................................................. 2 
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, ĐỒ THỊ .......................................................................... 3 
MỞ ĐẦU 
1. Đặt vấn đề ........................................................................................................ 6 
2. Mục tiêu của luận án ........................................................................................ 7 
3. Phương pháp nghiên cứu của luận án ............................................................... 7 
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án ........................................................ 8 
5. Tính mới của luận án ........................................................................................ 9 
6. Bố cục của luận án ........................................................................................... 9 
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ................................................................... 10 
1.1. Sơ lược về nhà máy nhiệt điện ..................................................................... 10 
1.1.1. Vai trò của nhiệt điện đối với an ninh năng lượng của Việt Nam ........... 10 
1.1.2. Công nghệ vận hành trong các nhà máy nhiệt điện ................................ 11 
1.2. Dạng hư hỏng đối với ống dẫn hơi trong nhà máy nhiệt điện ..................... 123 
1.2.1. Vết nứt nhỏ ............................................................................................ 13 
1.2.2. Ăn mòn cục bộ và bào mòn thành ống ................................................... 13 
1.2.3. Rò rỉ quá mức ........................................................................................ 14 
1.2.4. Phá hủy nghiêm trọng ............................................................................ 15 
1.3. Ảnh hưởng của điều kiện làm việc đến ống dẫn hơi ..................................... 15 
1.3.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất ........................................................ 15 
1.3.2. Ảnh hưởng của thời gian làm việc ......................................................... 16 
1.3.3. Ảnh hưởng của môi trường ôxy hóa ....................................................... 16 
1.4. Các loại thép sử dụng trong nhà máy nhiệt điện........................................... 16 
1.4.1. Thép hợp kim thấp ................................................................................. 17 
1.4.2. Thép ferit - mactenxit ............................................................................ 18 
1.4.3. Thép austenit ......................................................................................... 19 
1.5. Nghiên cứu về hư hỏng của thép ống dẫn hơi .............................................. 19 
1.5.1. Tình hình nghiên cứu thép ống dẫn hơi trên thế giới .............................. 19 
1.5.2. Nghiên cứu hư hỏng trong thép ống tại Việt Nam .................................. 26 
1.6. Tính bền nhiệt trong hợp kim, hiện tượng rão và cơ chế phá hủy rão ........... 27 
1.6.1. Tính bền nhiệt ........................................................................................ 27 
1.6.2. Rão trong hợp kim và cơ chế phá hủy rão .............................................. 28 
Tóm tắt Chương 1 .............................................................................................. 36 
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM ............................ 37 
2.1. Vật liệu thí nghiệm ...................................................................................... 37 
2.2. Quy trình thí nghiệm ................................................................................... 38 
2.2.1. Thí nghiệm đối với thép ống P11 ........................................................... 39 
2.2.2. Thí nghiệm đối với thép ống P22 ........................................................... 41 
2.3. Phương pháp phân tích và kiểm tra .............................................................. 43 
2.3.1. Phân tích thành phần hóa học của thép................................................... 43 
2.3.2. Kiểm tra tổ chức tế vi ............................................................................ 44 
2.3.3. Kiểm tra cơ tính ..................................................................................... 47 
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .................................................................... 49 
3.1. Ảnh hưởng của thời gian và tải trọng đến cơ tính và tổ chức tế vi của thép 
P11 ở nhiệt độ phòng .................................................................................. 49 
3.1.1. Cơ tính của thép P11 chịu tải trọng ........................................................ 49 
3.1.2. Tổ chức tế vi của thép P11 chịu tải trọng ............................................... 53 
3.2. Ảnh hưởng của thời gian đến tổ chức tế vi và cơ tính của thép P11 khi tiếp 
xúc với hơi nước có nhiệt độ 300oC và áp suất 0,2MPa ............................... 55 
3.2.1. Tổ chức tế vi của thép P11 khi tiếp xúc với hơi nước ............................. 56 
3.2.2. Cơ tính của thép P11 khi tiếp xúc với hơi nước ...................................... 57 
3.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian đến cơ tính và tổ chức tế vi của 
thép P22 khi không chịu tải trọng ................................................................ 59 
3.3.1. Cơ tính của thép P22 khi không chịu tải trọng ....................................... 60 
3.3.2. Tổ chức tế vi của thép P22 khi không chịu tải trọng ............................... 63 
3.3.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến phân bố nguyên tố hợp kim trong 
thép P22 ................................................................................................ 65 
3.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian đến cơ tính và tổ chức tế vi của 
thép P22 dưới tác động của tải trọng không đổi ........................................... 74 
3.4.1. Cơ tính của thép P22 và các nhân tố ảnh hưởng ..................................... 74 
3.4.2. Tổ chức tế vi của thép P22 dưới tác động của nhiệt độ và tải trọng 
không đổi .............................................................................................. 78 
3.4.3. Vai trò của cacbit đối với thép P22 ........................................................ 80 
3.4.4. Cơ chế phá hủy rão và sự hình thành lỗ rỗng đối với thép P22 chịu 
tải trọng không đổi ở nhiệt độ cao ......................................................... 88 
Tóm tắt Chương 3 .............................................................................................. 92 
KẾT LUẬN CHUNG ...................................................................................................... 93 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA LUẬN ÁN .............................. 95 
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................ 96 
1 
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 
Thứ tự Ký hiệu/Chữ viết tắt Giải nghĩa 
1 Q Năng lượng hoạt hóa (kJ.mol-1) 
2 R Hằng số khí, R = 8.314 J.mol-1.K-1 
3 T Nhiệt độ (K) 
4 Rm Giới hạn bền (MPa) 
5 Rp Giới hạn chảy (MPa) 
6  Ứng suất (MPa) 
7  Độ biến dạng 
8 A Độ giãn dài tương đối (%) 
9 EDS Phổ tán xạ năng lượng tia X (energy 
dispersive X-ray) 
10 SEM Hiển vi điện tử quét (scanning electron 
microscope) 
11 TEM Hiển vi điện tử truyền qua (transmission 
electron microscope) 
12 ASTM Hiệp hội Kiểm tra về Vật liệu Hoa Kỳ 
(American Society for Testing and 
Materials) 
13 ASME Hiệp hội Kỹ sư Cơ khí Hoa Kỳ (American 
Society of Mechanical Engineers) 
14 AISI Viện Nghiên cứu Gang thép Hoa Kỳ 
(American Iron and Steel Institute) 
15 Tm Nhiệt độ nóng chảy của vật liệu (oC) 
16 G Môđun cắt 
17 γc Năng lượng bề mặt của lỗ rỗng 
18 E Mô đun đàn hồi 
2 
DANH MỤC CÁC BẢNG 
Bảng 1.1 Dự báo công suất điện từ các nguồn vào năm 2020 và năm 2030 11 
Bảng 1.2 Môi chất làm việc và nhiệt độ làm việc trong đường ống dẫn hơi 12 
Bảng 1.3 Thành phần hóa học của một số mác thép chế tạo ống dẫn hơi theo tiêu 
chuẩn ASTM A335 
17 
Bảng 1.4 Thành phần hóa học của một số mác thép ferit-mactenxit theo tiêu 
chuẩn ASTM A335 
18 
Bảng 1.5 Thời gian phá hủy của mẫu thép ống 1.25Cr-0.5Mo (P11) 25 
Bảng 2.1 Thành phần hóa học của mẫu thép ống P11 và P22 37 
Bảng 2.2 Tiêu chuẩn cơ tính mác thép P11 và P22 theo ASTM A335 38 
Bảng 2.3 Điều kiện thí nghiệm đối với thép P11 39 
Bảng 2.4 Điều kiện thí nghiệm đối với thép P22 41 
Bảng 3.1 Cơ tính của thép P11 chịu tải trọng không đổi ở nhiệt độ phòng 49 
Bảng 3.2 Cơ tính của thép P11 tiếp xúc với hơi nước (300 oC - 0,2 MPa) 57 
Bảng 3.3 Cơ tính của thép P22 không chịu tải trọng 61 
Bảng 3.4 Cơ tính của thép P22 chịu tải trọng không đổi 95 N trong 72 giờ 75 
Bảng 3.5 Cơ tính của thép P22 trong điều kiện không và có tải trọng 95 N ở các 
nhiệt độ khác nhau trong 72 giờ 
76 
3 
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, ĐỒ THỊ 
Hình 1.1 Tỷ lệ sản xuất điện từ các nguồn khác nhau năm 2019 10 
Hình 1.2 Sơ đồ điển hình của một nhà máy nhiệt điện  ... lopments in Mechanical Properites and Metallurgical Features of High 
Strength Pipe Steels”, International Journal Sustainable Construction and 
Design, Vol. 4, No. 1, DOI https://doi.org/10.21825/scad.v4i1.742. 
27. F. Penalba, X. Gomez-Mitxelena, J. A. Jimenez, M. Carsí and O. A. Ruano 
(2016), “Effect of Temperature on Mechanical Properties of 9%Cr Ferritic 
Steel”, ISIJ International, Vol. 56, No. 9, pp. 1662-1667. 
28. K. Maruyama, K. Sawada, and J. I. Koike (2001), “Strengthening Mechanisms 
of Creep Resistant Tempered Martensitic Steel”, ISIJ International, Vol. 41, No. 
6, pp. 641-653. 
29. L. Wang, D. Tang, Y. Song (2017), “Prediction of Mechanical Behavior of 
Ferrite-Pearlite Steel”, Journal of Iron and Steel Reseach - International, Vol. 
24, No. 3, pp. 321-327. 
30. P. Duan, Z. D. Liu, B. Li, J. Y. Li, and X. Q. Tao (2020), “Study on 
Microstructure and Mechanical Properties of P92 Steel after High-
temperature”, High Temperature Materials and Processes, Vol. 39, pp. 545-555. 
31. T. Hasegawa, Y. R. Abe, Y. Tomita, N. Maruyama and M. Sugiyama (2001), 
“Microstructural Evolution during Creep Test in 9Cr-2W-V-Ta Steels and 9Cr-
1Mo-V-Nb Steels”, ISIJ International, Vol. 41, No. 8, pp. 922-929. 
32. F. Abe (2015), “Research and Development of Heat-Resistant Materials for 
Advanced USC Power Plants with Steam Temperatures of 700 oC and Above”, 
Engineering, Vol. 1, No. 2, pp. 211-224. 
99 
33. C. Y. Chi, H. Y. Yu, J. X. Dong, W. Q. Liu, S. C. Cheng, Z. D. Liu, X. S. Xie 
(2012), “The Precipitation Strengthening Behavior of Cu-rich phase in Nb 
Contained Advanced Fe-Cr-Ni Type Austenitic Heat Resistant Steel for USC 
Power Plant Application”, Progress in Natural Science: Materials International, 
DOI: 10.1016/J.pnsc.2012.05.002. 
34. J. Z. Wang, Z. D. Liu, H. S. Bao, S. C. Cheng, B. Wang (2013), “Effect of 
Ageing at 700 oC on Microstructure and Mechanical Properties of S31042 Heat 
Resistant Steel”, Journal of Iron and Steel Research – International, Vol. 20, 
No. 4, pp. 54-58. 
35. B. J. Smith and A. R. Marder (1994), “A Metallurgical Mechanism for 
Corrosion-Fatigue (Circumferential) Crack Initiation and Propagation in Cr-
Mo Boiler Tube Steels”, Matrials Characterization, Vol. 33, pp. 45-50. 
36. G. Riguera, H.C. Furtado, M. B. Lisboa and L. H. Almeida (2011), 
“Microstructural Evolution and Hardness Changes in Bainite and Pearlite in 
Cr1Mo2.25 Steels after Aging Treatment”, Revista Materia”, Vol. 16, No. 4, pp. 
857-867. 
37. Y. Harada, Y. Maruyama, A. Maeda, E. Chino, H. Shibazaki, T. Kudo, A. 
Hidaka, K. Hashimoto, J. Sugimoto (2000), “Evaluation of High Temperature 
Tensile and Creep Properties of Light Water Reactor Coolant Piping Materials 
for Severe Accident Analyses”, Journal of Nuclear Science and Technology, 
Vol. 37, No. 6, pp. 518-529. 
38. J. R. D. Townsend (2000), “Materials for High Temperature Power Generation 
and Process Plant Applications”, A. Strang, ed., IOM Communications, 
London, U.K, pp. 199-223. 
39. J. Ahmad and J. Purbolaksono (2011), “Analysis on a Failed 2.25Cr-1Mo 
Reheater Bent Tube at Upper Bank Vertical Tubes Region”, Engineering 
Failure Analysis,Vol. 18, No. 1, pp. 523-529. 
40. K. Kucharova, V. Sklenicka, M. Kvapilova, M. Svoboda (2015), “Creep and 
Microstructural Processes in a Low-alloy 2.25%Cr1.6%W Steel (ASTM Grade 
23)”, Materials Characterization, Vol. 109, pp. 1-8. 
41. M. Rasul (2012), “Thermal power plants (Chapter 10: Heat-resistant steels, 
microstructure evolution and life assessment in power plants)”, publisher 
InTech, Shanghai, pp. 195-226. 
100 
42. A. K. Pramanick, G. Das, S. K. Das, M. Ghosh (2017), “Failure Investigation 
of Super Heater Tuber of Coal Fired Power Plant”, Case Studies in 
Engineering Failure Ananlysis, Vol. 9, pp. 17-26 
43. S. Fujibayashi, Y. Ishikawa, Y. Arakawa (2006), “Hardness Based Creep Life 
Prediction for 2.25Cr1Mo Superheater Tubes in a Boiler”, ISIJ International, 
Vol. 46, No. 2. pp. 325-334 
44. J. Purbolaksono, J. Ahmad, A. Z. Rashid, A. Khinani, A. A. Ali (2010), 
“Failure Analysis on a Primary Superheater Tube of a Power Plant”, 
Engineering Failure Analysis, Vol. 17, No. 1, pp. 158-167. 
45. M. M. Rahman, A. K. Kadir (2011), “Failure Analysis of High Temperature 
Superheater Tube (HTS) of a Pulverized Coal-fired Power Station”, 
International Conference on Advanced Science, Engineering and Information 
Technology, Malaysia, pp. 517-522. 
46. Phạm Hồng Thái (2017), “Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian làm việc đến tổ 
chức và tính chất của thép bền nhiệt ASTM A335-03 P91 dùng làm các chi tiết 
trong bộ hơi quá nhiệt của nhà máy nhiệt điện”, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại 
học Bách Khoa Hà Nội. 
47. V. C. Igwemezie, C. C. Ugwuegbu, J. U. Anaele and P. C. Agu (2015), “Review 
of Physical Metallurgy of Creep Steel for the Design of Modern Steam Power 
Plants - Fundamental Theories and Parametric Models”, Journal of 
Engineering Science and Technology Review, Vol. 8, No. 5, pp. 84-94. 
48. Y. N. Rabotnov (1969), “Creep Rupture”, Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 
49. L. Brathe and L. Josefson (1979), “Estimation of Norton-Bailey Parameters 
from Creep Rupture Data”, Material Science, Vol. 13, No. 12, pp. 660-664. 
50. S. Goyal (2013), “Effetct of Multiaxial State of Stress on Creep Behavior of 
Ferritic Steels”, PhD thesis, Homi Bhabha National Institute, India. 
51. M. E. Kassner (2015), “Fundamentals of Creep in Metals and Alloys”, 
Butterworth-Heinemann. 
52. Nguyễn Khắc Xương, Bui Chương, Phạm Kim Đĩnh, Nguyễn Văn Đức, Phùng 
Thị Tố Hằng, Nguyễn Hoàng Nghị, Phạm Thị Minh Ngọc, Nguyễn Anh Sơn, 
Nguyễn Văn Tư (2016), “Vật liệu kỹ thuật”, Nhà Xuất bản Trường Đại học 
Bách Khoa Hà Nội. 
101 
53. J. Dobrzanski, J. Pasternak and A. Zielinksi (2010), “Evaluation of Base 
Material and Welded Joints Designated for Membrane Wall Components Made 
from Low-alloy Steels in Large Boilermaker Conditions”, 9th Liege Conference 
"Materials for Advanced Power Engineering”, Forschungszentrum Julich 
GmbH, pp. 390-399. 
54. A. K. Ray, K. Diwakar, B. N. Prasad, Y. N. Tiwari, R. N. Ghosh, J. D. 
Whittenberger (2007), “Long Term Creep-rupture Behavior of 813K Exposed 
2.25Cr-1Mo Steel Between 773 and 873K”, Materials Science and Engineering 
A, Vol. 454, pp. 124-131. 
55. L. N. Hierro, V. Rohr, P. J. Ennis, M. Schutze, W. J. Quadakkers (2005), 
“Steam Oxidation and Its Potential Effects on Creep Strength of Power Station 
Materials”, Materials and Corrosion, Vol. 56, No. 12, pp. 890-896. 
56. B. R. Cardoso, F. W. Comeli, R. M. Santana, H. C. Furtado, M. B. Lisboa, L. 
H. Almeida (2012), “Microstructural Degradation of Boiler Tubes due to The 
Presence of Internal Oxide Layer”, Journal of Materials Research and 
Technology, Vol. 1, No. 2, pp. 109-116. 
57. S. Fujibayashi, Y. Ishikawa, Y. Arakawa (2006), “Hardness Based Creep Life 
Prediction for 2.25Cr1Mo Superheater Tubes in a Boiler”, ISIJ International, 
Vol. 46, No. 2. pp. 325-334. 
58. D. R. H. Jones (2004), “Creep Failures of Overheated Boiler, Superheater and 
Reformer Tubes”, Engineering Failure Analysis, Vol. 11, No. 6, pp. 873-893. 
59. H. S. Bao, S. C. Cheng, Z. D Liu, S. P. Tan (2010), “Aging Precipitates and 
Strengthening Mechanism of T122 Boiler Steel”, Journal of Iron and Steel 
Research – International, Vol. 17, No. 2, pp. 67-73. 
60. F. Masuyama (2013), “Advances in Creep-damage Life Assessment Technology 
for Creep Strength Enhanced Ferritic Steels”, Procedia Engineering, Vol. 55, 
pp. 591-598. 
61. D. W. Suh, J. H. Bae, J. W. Cho, K. H. Oh and H. C. Lee (2001), “FEM 
Modeling of Flow Curves for Ferrite/Pearlite Two-phase Steels”, ISIJ 
International, Vol. 41, No. 7, pp. 782-787. 
62. H. Yoshinaga and H. Yada (1994), "Prediction and Control of Deformation 
Property", ISIJ, Tokyo. 
102 
63. T. Hüper, S. Endo, N. Ishikawa and K. Osawa (1999), "Effect of Volume 
Fraction of Constituent Phases on the Stress-Strain Relationship of Dual Phase 
Steels", ISIJ Int., Vol. 39, No. 3, pp. 288-294. 
64. Y. Okitsu, T. Takata, N. Tsuhi (2009), “ A New Route to Fabricate Ultrafine-
grained Structures in Carbon Steels without Severe Plastic Deformation”, 
Scripta Materialia, Vol. 60, No. 2, pp. 76-79. 
65. B. S. Prasad, V. B. Rajkumar, H. Kumar (2017), “Numerical Simulation of 
Precipitate Evolution in Ferritic–martensitic Power Plant Steels”, Materials 
Science, Vol. 36, No. 3, pp. 1-7. 
66. A. I. Thorhallsson, A. Stefanssonb, D. Kovalova, S. N. Karlsdottira (2020), 
“Corrosion testing of materials in simulated superheated geothermal 
environment”, Corrosion Science, Vol. 168, No. 4, pp. 1-7. 
67. P. C. Dsilva, S. Bhat, J. Banappanavar, K. G. Kodancha, S. R. Hegde (2021), 
“Premature failure of superheater tubes in a fertilizer plant”, Engineering 
Failure Analysis, Vol. 121, No. 2. 
68. P. J. Maziasz (2018), “Development of Creep-Resistant and Oxidation-Resistant 
Austenitic Stainless Steels for High Temperature Applications”, Journal of The 
Minerals, Metals, and Materials Society, Vol. 70, No. 1, pp. 66-75. 
69. H. C. Furtado, B. R. Cardoso, F. W. Comeli, M. B. Lisboa and L.H. Almeida 
(2013), “Remaining Life Evaluation of Boiler Pipes Based on The Measurement 
of The Oxide Layer”; The 12th International Conference of the Slovenian 
Society for Non-Destructive Testing, Slovenia, pp. 127-136. 
70. B. B. Jha, B. K. Mishra, B. Satpati, S. N. Ojha (2010), “Effect of Thermal 
Ageing on The Evolution of Microstructure and Degradation of Hardness of 
2.25Cr-1Mo Steel”, Materials Science - Poland, Vol. 28, No. 1, pp. 335-346. 
71. R. Datta, S. K. Thakur, B. K Bhakat, C. Muthuswamy, D. Chakrabarti, S. S. 
Mohanty (2015), “Thermomechanical Controlled Processing of High Strength 
Microalloyed Steel for Line Pipe Applications”, Iron and Steel Technology, 
Vol. 12, No. 2, pp. 213-219. 
72. V. Lazic, D. Milosavljevic, S. Aleksandrovic, P. Marinkovic, G. Bogdanovic, 
B. Nedeljkovic (2010), “Carbide Type Influence on Tribological Properties of 
Hard Faced Steel Layer (Part I: Theoretical Considerations)”, Tribology in 
Industry, Vol. 32, No. 2, pp 11-20. 
103 
73. M. Godec and D. A. S. Balantic (2016), “Coarsening Behaviour of M23C6 
Carbides in Creep-resistant Steel Exposed to High Temperatures”, Scientific 
Report, Vol. 6, ID number 29734. 
74. S. Fujibayashi (2004), “The Effect of Grain Boundary Cavities on the Tertiary 
Creep Behavior and Rupture Life of 1.25Cr–0.5Mo Steel Welds”, ISIJ 
International, Vol. 44, No. 8, pp. 1441-1450. 
75. K. Sankhala, Z. Gauri, P. Sharma, D. K. Jain (2014), “Study of Microstructure 
Degradation of Boiler Tubes due to Creep for Remaining Life Analysis”, 
International Journal of Engineering Research and Applications, Vol. 4, No. 7, 
pp. 93-99. 
76. M. E. Kassner, T. A. Hayea (2003), “Creep Cavitation in Metals”, International 
Journal of Plasticity, Vol 19, pp. 1715-1748. 

File đính kèm:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_anh_huong_cua_nhiet_do_tai_trong_va_thoi.pdf
  • pdfTHÔNG TIN TÍNH MỚI LUẬN ÁN TIẾN SĨ (TIẾNG ANH).pdf
  • pdfTHÔNG TIN TÍNH MỚI LUẬN ÁN TIẾN SĨ (TIẾNG VIỆT).pdf
  • pdfTÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ.pdf
  • pdfTRÍCH YẾU LATS.pdf