Luận văn Giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco tại thị trường Việt Nam

1. Lý do chọn đề tài:

Trong lĩnh vực kinh doanh, marketing ngày càng khẳng định được vị trí và tầm

quan trọng của mình. Một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả

hay không phụ thuộc rất nhiều vào chiến lược marketing, nhất là trong môi trường

cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường.

Việc xây dựng một chiến lược marketing đúng đắn sẽ mang tính then chốt và là

chìa khoá dẫn đến hàng loạt các chiến lược khác cho doanh nghiệp như: đầu tư, công

nghệ, tài chính, giá cả, phân phối. Hoạt động marketing nếu được triển khai hiệu quả

sẽ giúp cho doanh nghiệp nâng cao năng lực và vị thế cạnh tranh của mình trên thị

trường.

Nhưng để có thể đạt đựơc hiệu quả cao trong hoạt động marketing, thúc đẩy

tăng trưởng doanh số, lợi nhuận, mở rộng, chiếm lĩnh thị trường và đạt được mục tiêu

đề ra thì việc hoàn thiện chiến lược marketing của công ty cả về bề rộng lẫn về bề sâu

là một vấn đề rất khó khăn, đòi hỏi công ty phải bỏ ra nhiều công sức và ngân sách.

Nằm trong thực trạng và xu thế chung của nền kinh tế khi Việt Nam gia nhập

WTO, các doanh nghiệp dược trong nước không chỉ cạnh tranh với nhau mà còn phải

đối đầu với các doanh nghiệp nước ngoài. Nếu không tăng cường các hoạt động

nghiên cứu, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như đẩy mạnh hoạt động marketing

để tăng cường năng lực cạnh tranh thì có thể dẫn đến thất bại ngay trên sân nhà. Và

một thực tế là Domesco cũng như nhiều công ty ngành Dược khác vẫn còn đang gặp

nhiều vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai hoạt động marketing.

Qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco, nắm

được mục tiêu cũng như chiến lược phát triển lâu dài thông qua định hướng hoạt động

của công ty kết hợp với việc phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động marketing của

Domesco trong thời gian qua, em đã chọn đề tài: “Giải pháp hoàn thiện chiến lược

marketing cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco tại thị trường Việt

Nam”.

pdf 51 trang chauphong 20/08/2022 41932
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Luận văn Giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco tại thị trường Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Luận văn Giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco tại thị trường Việt Nam

Luận văn Giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco tại thị trường Việt Nam
Giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing cho công ty CPXNK Y Tế Domesco tại Việt Nam 
GVHD: TH.S TRẦN PHI HOÀNG 1 SVTH: PHAN TRỌNG NHÂN 
z 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG.. 
  
LUẬN VĂN 
Giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing cho Công ty cổ 
phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco tại thị trường Việt Nam 
Giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing cho công ty CPXNK Y Tế Domesco tại Việt Nam 
GVHD: TH.S TRẦN PHI HOÀNG 2 SVTH: PHAN TRỌNG NHÂN 
MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài: 
Trong lĩnh vực kinh doanh, marketing ngày càng khẳng định được vị trí và tầm 
quan trọng của mình. Một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả 
hay không phụ thuộc rất nhiều vào chiến lược marketing, nhất là trong môi trường 
cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường. 
Việc xây dựng một chiến lược marketing đúng đắn sẽ mang tính then chốt và là 
chìa khoá dẫn đến hàng loạt các chiến lược khác cho doanh nghiệp như: đầu tư, công 
nghệ, tài chính, giá cả, phân phối... Hoạt động marketing nếu được triển khai hiệu quả 
sẽ giúp cho doanh nghiệp nâng cao năng lực và vị thế cạnh tranh của mình trên thị 
trường. 
 Nhưng để có thể đạt đựơc hiệu quả cao trong hoạt động marketing, thúc đẩy 
tăng trưởng doanh số, lợi nhuận, mở rộng, chiếm lĩnh thị trường và đạt được mục tiêu 
đề ra thì việc hoàn thiện chiến lược marketing của công ty cả về bề rộng lẫn về bề sâu 
là một vấn đề rất khó khăn, đòi hỏi công ty phải bỏ ra nhiều công sức và ngân sách. 
Nằm trong thực trạng và xu thế chung của nền kinh tế khi Việt Nam gia nhập 
WTO, các doanh nghiệp dược trong nước không chỉ cạnh tranh với nhau mà còn phải 
đối đầu với các doanh nghiệp nước ngoài. Nếu không tăng cường các hoạt động 
nghiên cứu, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như đẩy mạnh hoạt động marketing 
để tăng cường năng lực cạnh tranh thì có thể dẫn đến thất bại ngay trên sân nhà. Và 
một thực tế là Domesco cũng như nhiều công ty ngành Dược khác vẫn còn đang gặp 
nhiều vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai hoạt động marketing. 
Qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco, nắm 
được mục tiêu cũng như chiến lược phát triển lâu dài thông qua định hướng hoạt động 
của công ty kết hợp với việc phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động marketing của 
Domesco trong thời gian qua, em đã chọn đề tài: “Giải pháp hoàn thiện chiến lược 
marketing cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco tại thị trường Việt 
Nam”. 
2. Mục tiêu nghiên cứu 
Tìm hiểu hoạt động marketing của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế 
Domesco, từ đó phân tích, tổng hợp và đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn 
thiện chiến lược marketing cho công ty trong thời gian tới. 
Giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing cho công ty CPXNK Y Tế Domesco tại Việt Nam 
GVHD: TH.S TRẦN PHI HOÀNG 3 SVTH: PHAN TRỌNG NHÂN 
3. Đối tượng nghiên cứu 
Nghiên cứu và phân tích các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tới hoạt 
động marketing cùng với các cơ sở để hoàn thiện chiến lược marketing, từ đó tìm ra 
giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động marketing cho doanh nghiệp. 
4. Phạm vi nghiên cứu 
Nghiên cứu các giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược marketing cho công ty 
Domesco trong phạm vi ngành Dược tại thị trường Việt Nam. 
5. Phương pháp nghiên cứu 
- Thống kê mô tả, điều tra khảo sát và phương pháp thu thập dữ liệu. Tổng số 
phiếu khảo sát là 120 phiếu. Số phiếu hợp lệ là 120 phiếu. Trong đó, gồm 50 phiếu 
khảo sát khách hàng tổ chức, 50 phiếu khảo sát khách hàng cá nhân và 20 phiếu khảo 
sát nội bộ công ty. Dữ liệu được phân tích bằng phương pháp thống kê mô tả. 
- Phân tích và tổng hợp các số liệu từ nhiều nguồn khác nhau để đánh giá thực 
trạng hoạt động marketing của công ty. 
6. Bố cục đề tài 
 Ngoài phần mở đầu vả kết luận, bố cục đề tài gồm 3 chương: 
 Chương 1: Cơ sở lý thuyết về marketing. 
 Chương 2: Thực trạng hoạt động marketing của Công ty cổ phần Xuất nhập 
khẩu Y tế Domesco tại thị trường Việt Nam thời gian qua. 
 Chương 3: Giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing cho Công ty cổ phần 
Xuất nhập khẩu Y tế Domesco tại thị trường Việt Nam. 
Giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing cho công ty CPXNK Y Tế Domesco tại Việt Nam 
GVHD: TH.S TRẦN PHI HOÀNG 4 SVTH: PHAN TRỌNG NHÂN 
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MARKETING 
1.1. Các khái niệm cơ bản về marketing 
1.1.1. Khái niệm marketing 
Có nhiều cách tiếp cận khác nhau về marketing. Sau đây là một số khái niệm và 
quan điểm marketing của các tổ chức, hiệp hội và các nhà marketing trên thế giới: 
“Marketing là việc tiến hành các hoạt động kinh doanh có liên qua trực tiếp đến 
dòng vận chuyển hàng hóa, dịch vụ từ người sản xuất đến người tiêu dùng”. (Theo 
AMA – American Marketing Association – Hiệp hội Marketing Mỹ, năm 11985). 
“Marketing là một quá trình quản lý mang tính xã hội, qua đó các cá nhân cũng 
như tổ chức đạt được những gì họ cần và mong muốn thông qua việc tạo lập và trao 
đổi những sản phẩm có giá trị với những người khác, tổ chức khác”. (Philip Kotler). 
1.1.2. Vai trò của marketing 
Marketing quyết định và điều phối sự kết nối các hoạt động sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp với thị trường. Marketing đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp hướng theo thị trường, lấy thị trường, nhu cầu và ước muốn của khách 
hàng làm chỗ dựa vững chắc nhất cho mọi quyết định kinh doanh. 
1.1.3. Phân loại marketing 
Marketing được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau và chia thành nhiều 
hình thức căn cứ theo: 
1.1.3.1. Quy mô hoạt động kinh doanh 
- Marketing vĩ mô: ứng dụng trong hệ thống quốc gia, quốc tế nhằm điều tiết, 
điều chỉnh sự phát triển kinh tế của mỗi nước, mỗi khu vực và thế giới trong các lĩnh 
vực điều tiết thị trường, cân đối cung cầu, kế hoạch thị trường 
- Marketing vi mô: ứng dụng trong hệ thống nhỏ của các công ty, khách sạn, 
nhà hàng, khu du lịch 
1.1.3.2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh 
- Marketing trong kinh doanh liên quan trực tiếp đến trao đổi sản phẩm, dịch 
vụ: marketing công nghiệp, marketing thương mại, marketing du lịch, marketing dịch 
vụ, marketing hàng tiêu dùng 
- Marketing trong tổ chức kinh doanh phi lợi nhuận: marketing trong lĩnh vực 
xã hội, văn hóa, nghệ thuật 
1.1.3.3. Phạm vi hoạt động 
Giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing cho công ty CPXNK Y Tế Domesco tại Việt Nam 
GVHD: TH.S TRẦN PHI HOÀNG 5 SVTH: PHAN TRỌNG NHÂN 
- Marketing trong nước: thực hiện trong phạm vi lãnh thổ của một quốc gia. 
- Marketing quốc tế: thực hiện trên phạm vi quốc tế và toàn cầu. 
1.1.3.4. Phân loại khách hàng 
- Marketing cho các tổ chức doanh nghiệp: đối tượng tác động của marketing 
là các nhà sử dụng công nghiệp, trung gian, các tổ chức Chính phủ 
- Marketing cho người tiêu dùng: đối tượng là các cá nhân, hộ gia đình 
1.1.3.5. Đặc điểm cấu tạo sản phẩm 
- Marketing sản phẩm hữu hình: được sử dụng cho các loại sản phẩm cụ thể 
như ngành thực phẩm, nước giải khát, mỹ phẩm, hàng gia dụng 
- Marketing sản phẩm vô hình: được ứng dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ 
kinh doanh, dịch vụ cơ sở hạ tầng, dịch vụ thương mại 
1.2. Những khái niệm cơ bản khác 
1.2.1. Nhu cầu 
Nhu cầu là trạng thái cảm giác thiếu hụt một sự thỏa mãn cơ bản nào đó. 
Nhu cầu không phải do xã hội hay người làm marketing tạo ra mà chúng tồn tại 
như một bộ phận cấu thành của con người. Nhiệm vụ của người làm marketing là phải 
nhận biết được nhu cầu và kích thích cho nhu cầu đó phát triển. 
1.2.2. Mong muốn 
Mong muốn là sự ao ước có được những thứ có thể thỏa mãn nhu cầu. 
Mong muốn của con người không ngừng phát triển và được định hình bởi các 
điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội 
1.2.3. Cầu 
Cầu là số lượng, chủng loại hàng hoá và dịch vụ mà người mua muốn mua và 
có khả năng thanh toán. 
1.2.4. Sản phẩm 
Sản phẩm là tất cả những gì có thể thỏa mãn một nhu cầu hay mong muốn và 
được chào bán trên thị trường với mục đích thu hút sự chú ý, mua sử dụng hay tiêu 
dùng. Sản phẩm có thể là những vật thể, hàng hóa hữu hình hay dịch vụ, ý tưởng. 
1.2.5. Sự thỏa mãn của khách hàng 
Sự thỏa mãn của khách hàng chính là trạng thái cảm nhận của khách hàng thông 
qua việc tiêu dùng sản phẩm về mức độ lợi ích mà một sản phẩm thực tế đem lại so 
với những gì mà người đó kỳ vọng. 
Giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing cho công ty CPXNK Y Tế Domesco tại Việt Nam 
GVHD: TH.S TRẦN PHI HOÀNG 6 SVTH: PHAN TRỌNG NHÂN 
1.2.6. Trao đổi 
 Trao đổi là hành vi nhận từ một người hoặc một tổ chức nào đó thứ mà mình 
muốn và đưa lại cho người hoặc tổ chức kia một thứ gì đó có giá trị tương đương. 
1.2.7. Thị trường 
Thị trường bao gồm tất cả các khách hàng hiện tại và tiềm năng cùng có một 
nhu cầu hay mong muốn cụ thể, sẵn sàng và có khả năng tham gia trao đổi. 
Điều quan trọng của người làm công tác marketing là phải hiểu được nhu cầu 
và nắm bắt được thị trường. 
1.3. Những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động marketing của doanh nghiệp 
1.3.1. Những yếu tố bên ngoài doanh nghiệp 
1.3.1.1. Môi trường vĩ mô 
Môi trường vĩ mô của doanh nghiệp là tổng hợp các nhân tố kinh tế, chính trị, 
pháp luật, văn hoá, xã hội , tự nhiên, công nghệ Các nhân tố này có ảnh hưởng trực 
tiếp hoặc gián tiếp tới quá trình sản xuất, hoạt động kinh doanh cũng như hoạt động 
marketing của doanh nghiệp và ảnh hưởng của nó là không nhỏ. 
- Môi trường dân số: động lực đầu tiên trong môi trường vĩ mô là dân số vì nó 
là một yếu tố tạo nên thị trường. Quy mô dân số, tốc độ tăng trưởng của nó cũng như 
sự khác nhau về tuổi tác, tôn giáo, trình độ học vấn, khu vực địa lý sinh sống là 
những yếu tố mà người làm công tác marketing cần chú ý tới vì đó là các yếu tố chính 
tạo ra nhu cầu và tác động vào các động lực kinh tế khác. 
- Môi trường kinh tế: dân số là một yếu tố tạo ra thị trường nhưng thị trường 
đòi hỏi phải có khả năng chi trả. Khả năng chi trả trong một nền kinh tế phụ thuộc vào 
thu nhập, tiết kiệm và tín dụng. Người làm tiếp thị luôn luôn theo dõi hướng tăng 
trưởng của thu nhập và mô hình tiêu dùng. 
- Môi trường tự nhiên: sự xuống cấp của môi trường thiên nhiên là mối đe 
dọa của các nhà kinh doanh, nhất là các nhà kinh doanh trong lĩnh vực có liên quan. 
Nhà marketing luôn chú ý đến 4 xu hướng thay đổi và vận động của môi trường tự 
nhiên: 
 Sự khan hiếm nguyên vật liệu. 
 Sự gia tăng chi phí năng lượng. 
 Sự gia tăng mức ô nhiễm môi trường. 
 Sự thay đổi vai trò của nhà nước trong việc bảo vệ môi trường. 
Giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing cho công ty CPXNK Y Tế Domesco tại Việt Nam 
GVHD: TH.S TRẦN PHI HOÀNG 7 SVTH: PHAN TRỌNG NHÂN 
- Môi trường công nghệ: công nghệ là động lực tạo nên kết quả dài hạn mà 
chúng ta không thể dự đoán được. 4 xu hướng của công nghệ mà người làm marketing 
cần quan tâm theo dõi: 
 Thay đổi công nghệ diễn ra nhanh chóng. 
 Các cơ hội phát minh hầu như không có giới hạn. 
 Sự biến đổi ngân sách dành cho nghiên cứu và phát triển. 
 Sự gia tăng kiểm soát công nghệ. 
- Môi trường chính trị, pháp luật: môi trường này bao gồm luậ ... ền cho một chương trình ca nhạc từ thiện được 
tổ chức định kỳ hàng năm lấy tên là: “Hòa nhịp con tim” 
 Mục đích tổ chức sự kiện này nhằm đem đến món quà tinh thần đầy ý nghĩa tri 
ân khách hàng, đồng thời gây quỹ hỗ trợ xây dựng nhà tình thương và hỗ trợ cho các 
bệnh nhân nghèo mắc các chứng bệnh về tim mạch. 
 Domesco có thể phối hợp với đài truyền hình (HTV, THVL) thực hiện 
chương trình ca nhạc từ thiện này. Hoạt động từ thiện này sẽ được khán giả đón nhận 
với thái độ tích cực dành cho công ty, thương hiệu Domesco sẽ được quảng bá thông 
qua đài truyền hình, các đơn vị bảo trợ thông tin (báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên), các 
báo mạng và các website khác. 
3.2.4.2. Tăng cường khả năng nhận diện thương hiệu: 
- Đầu tư cho việc thiết kế, in ấn các brochure giới thiệu thuốc: các brochure 
giới thiệu chào hàng cần được thiết kế chuyên nghiệp, bắt mắt và thu hút sự quan tâm 
của khách hàng. 
- Các sản phẩm quà tặng khuyến mại cần được chú ý, quan tâm nhiều hơn đến 
tính ứng dụng thực tiễn, vừa có khả năng gợi nhắc thương hiệu, vừa phải đạt chất 
lượng, mẫu mã đẹp, phù hợp với từng thời điểm khuyến mại Quà khuyến mại không 
chỉ mang ý nghĩa tượng trưng mà còn phải có tính ứng dụng cao vì nếu được khách 
hàng sử dụng rộng rãi sẽ góp phần tăng cường hiệu quả quảng bá thương hiệu. 
- Tổ chức các hội thảo về điều trị tim mạch, tiểu đường nhằm tạo điều kiện 
để các bác sỹ, bệnh viện, trung tâm y tế biết đến sản phẩm của công ty, nắm bắt 
Giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing cho công ty CPXNK Y Tế Domesco tại Việt Nam 
GVHD: TH.S TRẦN PHI HOÀNG 47 SVTH: PHAN TRỌNG NHÂN 
được thông tin và tin dùng sản phẩm cũng như tăng cường quảng bá cho thương hiệu 
Domesco. 
3.2.4.3. Nâng cao hiệu quả hoạt động website: 
- Công nghệ thông tin đang bùng nổ tại Việt Nam, các website, diễn đàn và 
các trang mạng về thuốc sức khỏe ngày càng nhiều. Tốc độ lan truyền thông tin của 
marketing online là cực kỳ nhanh. Domesco nên liên kết với các website để tăng 
cường quảng bá thương hiệu. 
- Công ty nên tạo một liên doanh với những doanh nghiệp có các sản phẩm có 
thể liên kết để tạo ra một mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Để quảng cáo sản 
phẩm hay dịch vụ của đối tác, công ty có thể đăng tin khuyên dùng các sản phẩm liên 
kết đó hay đăng một banner trên trang web của mình có liên kết đến trang của đối tác, 
hoặc có thể đăng một bài viết về công ty đó và sản phẩm của họ trong bản tin của 
Domesco. Ngược lại, Domesco cũng sẽ mở rộng quảng bá theo hình thức này trên 
website của đối tác. 
- Cải tiến công cụ bán hàng trực tuyến qua wesite cũng là việc mà công ty nên 
chú trọng đẩy mạnh. Để có thể xúc tiến việc kinh doanh qua mạng, Domesco có thể 
tiến hành những biện pháp cụ thể như sau: 
 Đơn giản hóa các thao tác của khách hàng, giúp họ thuận tiện trong 
việc xác định vị trí hàng hóa mà họ cần mua cũng như các thủ tục mua bán. Hình thức 
đặt hàng One-Click (Chỉ cần một lần nhắp chuột) của Amazon.com là ví dụ điển hình 
để doanh nghiệp tham khảo. Việc đặt hàng qua mạng có tiện lợi và nhanh chóng thì 
mới có thể thu hút được khách hàng. 
 Đảm bảo chất lượng hàng hóa cũng như thời hạn giao hàng cũng là 
một vấn đề cần được tuân thủ nghiêm ngặt nếu công ty muốn hoạt động kinh doanh 
trực tuyến của mình mang lại kết quả cao và có thể giữ chân khách hàng. 
 Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nên đưa ra những gợi ý hoặc những ý 
kiến của khách hàng trên các sản phẩm. 
 Quan trọng là doanh nghiệp cần phải tăng cường sử dụng biện pháp 
đưa ra những lời chào hàng đặc biệt với khoảng thời gian nhất định với số lượng nhất 
định, chương trình khuyến mại nhất định như một biện pháp để tăng doanh số. 
3.2.5. Các giải pháp khác 
3.2.5.1. Chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực marketing 
Giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing cho công ty CPXNK Y Tế Domesco tại Việt Nam 
GVHD: TH.S TRẦN PHI HOÀNG 48 SVTH: PHAN TRỌNG NHÂN 
Công ty cần đào tạo nội lực là chính, thu hút nhân tài, giữ chân người giỏi là ưu 
tiên. Tranh thủ nguồn ngoại lực có năng lực, kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu hòa 
nhập vào nguồn nội lực để tạo bước đột phá. Đặc biệt là nguồn nhân lực marketing mà 
công ty đang trong tình trạng thiếu hụt. 
Tuy đã có được những thành công nhất định trong công tác đào tạo và duy trì 
nguồn nhân lực, nhưng trong môi trường cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp khác 
cũng có thể triển khai tốt công tác này, chưa kể đến việc thu hút và lôi kéo nguồn chất 
xám của công ty. 
Trước thực trạng đó, Domesco cần thực hiện tốt hơn nữa chương trình đào tạo 
và phát triển nguồn nhân lực, cạnh tranh thu hút nhân tài: đào tạo đúng nhu cầu, tuyển 
dụng tốt, thiết lập môi trường làm việc lành mạnh, trong sáng có văn hóa để có một 
nguồn nhân lực nội tại dồi dào có kiến thức, có kỹ năng và đủ năng lực đáp ứng yêu 
cầu phát triển mới. 
Song song đó công ty cần bổ sung thêm người giỏi bằng việc xây dựng một cơ 
chế chính sách phù hợp, tạo lực hút để đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ mới của công 
ty. Đây cần được xem là chiến lược nền tảng của Domesco, mang tính lâu dài và bền 
vững. 
Để đạt được các mục tiêu đó, công ty cần phối hợp áp dụng nhiều chính sách 
như: 
 Đào tạo nâng cao chuyên môn. 
 Bố trí nhân sự hợp lý theo hướng phát triển chuyên nghiệp hóa. 
 Ưu đãi nguồn nhân lực. 
 Khuyến khích, khen thưởng và kiện toàn văn hoá doanh nghiệp. 
 Một biện pháp cụ thể mà Domesco có thể xem xét thực hiện đó là công tác 
tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực kế thừa từ lực lượng sinh viên ở các trường Đại 
học, Cao đẳng... 
 Domesco có thể triển khai thực hiện chương trình “ Tuyển dụng và đào tạo 
đội ngũ marketing tiềm năng” hàng năm. Bằng cách tuyển dụng, hướng dẫn và đào 
tạo các sinh viên thực tập khối ngành kinh tế, marketing có nguyện vọng thực tập và 
làm việc tại công ty trong tương lai. 
 Cách thức tiến hành bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
- Thời gian: 
Giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing cho công ty CPXNK Y Tế Domesco tại Việt Nam 
GVHD: TH.S TRẦN PHI HOÀNG 49 SVTH: PHAN TRỌNG NHÂN 
 Công tác tuyển và nhận sinh viên thực tập tiềm năng trong khoảng từ tháng 
11 đến tháng 1 hàng năm. 
 Thời gian thực tập 3 – 4 tháng, trong đó thời gian đào tạo khoảng 2 – 3 tuần. 
- Đối tượng: sinh viên năm cuối khối ngành kinh tế, marketing 
- Yêu cầu: vượt qua kỳ kiểm tra, thi tuyển của công ty. 
 Domesco sẽ hướng dẫn và đào tạo cho các bạn sinh viên những kỹ năng cần 
thiết, phục vụ cho công tác marketing mà công ty đang thực hiện, hoặc kết hợp với các 
đề tài báo cáo tốt nghiệp của các bạn sinh viên chuyên ngành marketing để nghiên 
cứu hoàn thiện, xây dựng chiến lược marketing hiệu quả cho công ty trong tương lai. 
 Đây là một giải pháp có thể triển khai lâu dài, tốn không nhiều ngân sách nhưng 
mang lại lợi ích và hiệu quả tốt cho hoạt động marketing của công ty cũng như hỗ trợ 
cho các bạn sinh viên trong quá trình thực tập. 
3.2.5.2. Công tác đào tạo đội ngũ trình dược viên: 
Trình dược viên chính là đội ngũ đưa thông tin về các loại thuốc mới của nhà 
sản xuất đến các nhà thuốc, bệnh viện, bác sỹ, phòng khám nhờ đó sản phẩm mới có 
thể đến tay người tiêu dùng. Đây là công việc đòi hỏi nhiều kỹ năng, bởi ngoài trình 
độ chuyên môn, đòi hỏi phải có kỹ năng giao tiếp tốt và thái độ làm việc chuyên 
nghiệp. 
Ngoài công tác đào tạo đội ngũ lao động, quản lý mà công ty đã thực hiện tốt 
trong thời gian qua, Domesco cần có những khóa đào tạo cho các trình dược viên về 
kỹ năng giao tiếp, cung cấp kiến thức và huấn luyện kinh nghiệm cho các trình dược 
viên biết chuyên nghiệp hoá kỹ năng trình dược của mình để xử lý hiệu quả việc tiếp 
cận với các khoa điều trị, khoa dược của các bệnh viện hay các hiệu thuốc bán lẻ ngoài 
thị trường. 
TÓM TẮT CHƯƠNG 3 
Thông qua phân tích thực trạng và định hướng chiến lược của công ty, trên đây 
là một số giải pháp có thể đưa vào áp dụng nhằm giúp công ty tận dụng cơ hội và thế 
mạnh để vượt qua những thử thách và hạn chế những nhược điểm. Trong đó, tập trung 
vào nhóm giải pháp cho chiến lược chiêu thị và phân phối mà công ty đang gặp vướng 
mắc, kết hợp với chiến lược sản phẩm và chiến lược giá để tạo ra hiệu quả tối ưu cho 
hoạt động marketing. 
- Trước hết, công ty cần có một chiến lược marketing đúng đắn, hợp lý. 
Giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing cho công ty CPXNK Y Tế Domesco tại Việt Nam 
GVHD: TH.S TRẦN PHI HOÀNG 50 SVTH: PHAN TRỌNG NHÂN 
- Sau đó chuẩn bị một nguồn lực dồi dào và chất lượng về đội ngũ nhân viên 
marketing cũng như đội ngũ chào hàng trực tiếp (đội ngũ trình dược viên) thông qua 
các giải pháp tuyển dụng chọn lọc, đào tạo bài bản nâng cao trình độ, kỹ năng. 
- Kế đến là thực hiện một chương trình marketing tổng lực nhằm quảng bá 
thương hiệu, tăng cường khả năng nhận diện thương hiệu thông qua các công cụ PR 
thông qua các phương tiện như đài truyền hình, liên kết website, bán hàng trực tuyến, 
chào hàng trực tiếp... 
- Nâng cao hiệu quả kênh phân phối bằng cách liên kết mở rộng mạng lưới 
phân phối rộng khắp, cải tạo trung gian phân phối chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. 
- Xây dựng một chiến lược giá linh hoạt cho nhóm khách hàng tổ chức để hỗ 
trợ cho hoạt động xúc tiến bán hàng bên cạnh việc duy trì chiến lược giá tập trung vào 
khách hàng có thu nhập trung bình – khá mà công ty đang theo đuổi. 
- Xây dựng chiến lược nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, phát triển mở rộng 
dạng bào chế thuốc tiêm và thuốc kem, mỡ, dùng ngoài, hai dòng thuốc mà thị trường 
còn bỏ ngõ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho Domesco trên thị trường. 
Các giải pháp cần được tiến hành một cách đồng bộ, phối hợp nhịp nhàng, liên 
kết chặt chẽ, bao phủ với nhau để có thể tạo được hiệu quả tối đa như mong đợi. 
Giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing cho công ty CPXNK Y Tế Domesco tại Việt Nam 
GVHD: TH.S TRẦN PHI HOÀNG 51 SVTH: PHAN TRỌNG NHÂN 
KẾT LUẬN 
Thị trường dược phẩm ở Việt Nam là một thị trường đang phát triển, tuy phải 
chịu nhiều chi phối bởi các nguồn nguyên liệu nhập khẩu nhưng tốc độ tăng trưởng 
doanh thu sản xuất trong nước vẫn tăng đều đặn hàng năm. Điều này cho thấy cơ hội 
phát triển và tiến xa của thị trường thuốc Việt Nam vẫn còn rất nhiều tiềm năng. 
Các doanh nghiệp dược Việt Nam cần nắm bắt cơ hội, tận dụng những thế 
mạnh sẵn có để khắc phục yếu điểm, vượt qua những thách thức và nâng cao vị thế 
cạnh tranh của mình trong ngành. 
Có nhiều biện pháp để các doanh nghiệp có thể thực hiện được mục tiêu đó. 
Ngoài các nỗ lực trong sản xuất, nghiên cứu thì marketing là một công cụ đắc lực hỗ 
trợ cho các doanh nghiệp trong quá trình khẳng định vị trí cũng như mở rộng thị 
trường. 
Xác định được tầm quan trọng của chiến lược marketing trong vai trò nâng cao 
năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, em đã đề xuất một số giải pháp cụ thể mà công 
ty Domesco có thể xem xét thực hiện để hoàn thiện hơn hoạt động marketing của mình 
nhằm mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh và chiếm lĩnh thị phần ngay tại thị trường 
Việt Nam. 

File đính kèm:

  • pdfluan_van_giai_phap_hoan_thien_chien_luoc_marketing_cho_cong.pdf