Đề tài Chính sách kích cầu của chính phủ dưới sự tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu

Lí do chọn đề tài

Từ khi chính thức gia nhập WTO, Việt Nam đã hoàn toàn hội nhập với nền kinh tế

thế giới và trở thành một nền kinh tế mở. Một nền kinh tế mở có những giao dịch tự do

hơn với bên ngoài tất nhiên sẽ không tránh khỏi tác động của những biến động của nền

kinh tế Thế giới. Chính vì vậy, khi nền kinh tế thế giới bị cuộc khủng hoảng tài chính

toàn cầu hoành hành thì Việt Nam cũng không là một ngoại lệ chịu những hậu quả và dư

chấn từ cuộc khủng hoảng này, tác động rõ rệt đến nền kinh tế thể hiện ở sự sụt giảm

GDP hàng năm, trong dòng vốn nước ngoài và kim ngạch xuất nhập khẩu. Để khắc phục

tình trạng suy thoái và giúp bình ổn nền kinh tế, Việt Nam đã nhanh chóng triển khai

thực hiện chính sách kích cầu, khởi điểm năm 2009 và tính đến nay tổng gói kích cầu đã

thực hiện là 145 600 tỷ đồng tương đương trên 8 tỷ đô la.

Chính sách kích cầu bên cạnh những tích cực cũng có nhiều mặt hạn chế của nó.

Nhận thức được điều này sẽ giúp chính phủ có được sự lựa chọn thích hợp trong những

chính sách của mình, rút ra những bài học quý giá cho những chính sách kinh tế trong

tương lai sắp tới

Đó cũng là lí do em thực hiện đề tài với mong muốn tập trung vào phân tích nội

dung cũng như những tác động của chính sách kích cầu của chính phủ dưới sự tác động

của của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2008 vừa qua.

Mục đích nghiên cứu

Đưa ra cái nhín toàn diện hơn về những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính

toàn cầu năm 2007-2008 đến Việt Nam

Phân tích, đánh giá nội dung cũng như hiệu quả của chính sách kích cầu của chính

phủ đối phó với cuộc khủng hoảng.

Phương pháp nghiên cứu

Tổng hợp, phân tích, đánh giá

Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu:

¾ Không gian: Cả nước

¾ Thời gian: 2007-cuối năm 2009

Đối tượng nghiên cứu

Chính sách kích cầu của chính phủ trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm

2007-2008

pdf 24 trang chauphong 19/08/2022 11440
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề tài Chính sách kích cầu của chính phủ dưới sự tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề tài Chính sách kích cầu của chính phủ dưới sự tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu

Đề tài Chính sách kích cầu của chính phủ dưới sự tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu
Chính sách kích cầu của chính phủ dưới sự tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu 
GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Luân Trang 1 
 Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh 
Đại học Kinh Tế - Luật 
Đề tài: 
CHÍNH SÁCH KÍCH CẦU CỦA CHÍNH PHỦ DƯỚI 
SỰ TÁC ĐỘNG CỦA KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH 
TOÀN CẦU 
TP. Hồ Chí Minh, Tháng 06 năm 2011 
Chính sách kích cầu của chính phủ dưới sự tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu 
GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Luân Trang 2 
MỞ ĐẦU 
Lí do chọn đề tài 
Từ khi chính thức gia nhập WTO, Việt Nam đã hoàn toàn hội nhập với nền kinh tế 
thế giới và trở thành một nền kinh tế mở. Một nền kinh tế mở có những giao dịch tự do 
hơn với bên ngoài tất nhiên sẽ không tránh khỏi tác động của những biến động của nền 
kinh tế Thế giới. Chính vì vậy, khi nền kinh tế thế giới bị cuộc khủng hoảng tài chính 
toàn cầu hoành hành thì Việt Nam cũng không là một ngoại lệ chịu những hậu quả và dư 
chấn từ cuộc khủng hoảng này, tác động rõ rệt đến nền kinh tế thể hiện ở sự sụt giảm 
GDP hàng năm, trong dòng vốn nước ngoài và kim ngạch xuất nhập khẩu. Để khắc phục 
tình trạng suy thoái và giúp bình ổn nền kinh tế, Việt Nam đã nhanh chóng triển khai 
thực hiện chính sách kích cầu, khởi điểm năm 2009 và tính đến nay tổng gói kích cầu đã 
thực hiện là 145 600 tỷ đồng tương đương trên 8 tỷ đô la. 
Chính sách kích cầu bên cạnh những tích cực cũng có nhiều mặt hạn chế của nó. 
Nhận thức được điều này sẽ giúp chính phủ có được sự lựa chọn thích hợp trong những 
chính sách của mình, rút ra những bài học quý giá cho những chính sách kinh tế trong 
tương lai sắp tới 
Đó cũng là lí do em thực hiện đề tài với mong muốn tập trung vào phân tích nội 
dung cũng như những tác động của chính sách kích cầu của chính phủ dưới sự tác động 
của của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2008 vừa qua. 
Mục đích nghiên cứu 
Đưa ra cái nhín toàn diện hơn về những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính 
toàn cầu năm 2007-2008 đến Việt Nam 
Phân tích, đánh giá nội dung cũng như hiệu quả của chính sách kích cầu của chính 
phủ đối phó với cuộc khủng hoảng. 
Chính sách kích cầu của chính phủ dưới sự tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu 
GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Luân Trang 3 
Phương pháp nghiên cứu 
Tổng hợp, phân tích, đánh giá 
Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 
Phạm vi nghiên cứu: 
¾ Không gian: Cả nước 
¾ Thời gian: 2007-cuối năm 2009 
Đối tượng nghiên cứu 
Chính sách kích cầu của chính phủ trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 
2007-2008 
Chính sách kích cầu của chính phủ dưới sự tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu 
GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Luân Trang 4 
Chương 1: KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ ẢNH 
HƯỞNG ĐẾN VIỆT NAM 
1.1 Những vấn đề chung về khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007 – 2008 
Toàn cầu hoá bên cạnh việc mang lại những cơ hội lớn cho mỗi quốc gia, mỗi dân 
tộc thì đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong đó có nguy cơ khủng hoảng toàn cầu. 
Sự thay đổi của các thị trường tài chính với mức độ mở cửa thương mại và tài chính của 
các nước, mỗi điều kiện bên trong của mỗi quốc gia đều dẫn tới khả năng khủng hoảng. 
Khủng hoảng kinh tế (Bách khoa toàn thư) là sự suy 
giảm của hoạt động kinh tế kéo dài và trầm trọng hơn cả 
suy thoái trong chu kỳ kinh tế. Khủng hoảng kinh tế lên đến 
đỉnh điểm là nguyên nhân xảy ra khủng hoảng tài chính vì 
khủng hoảng kinh tế bị suy thoái, khủng hoảng sản xuất 
thừa sẽ làm gia tăng nhu cầu sử dụng tiền cho mục đích tiêu 
dùng hàng hóa. Khủng hoảng tài chính xảy ra khi nhu cầu 
tiền vượt quá nguồn cung của xã hội, nhu cầu về tiền của nhân dân hay của các nhà đầu 
tư trong và ngoài nước đã gây ra sức ép cho hệ thống ngân hàng và tổ chức tài chính 
khiến cho ngân hàng và các tổ chức tài chính có thể sụp đổ. Khủng hoảng tài chính chỉ là 
một phần của khủng hoảng kinh tế nhưng khủng hoảng tài chính lại gây ra thiệt hại lớn 
nhất vì các nước có tự do thương mại, nguồn vốn được di chuyển qua những nước khác 
nhau nên khủng hoảng tài chính là yếu tố lây lan còn khủng hoảng kinh tế nó không có 
yếu tố trực tiếp lây lan. 
Có rất nhiều nguyên nhân gây ra khủng hoảng tài chính toàn cầu nhưng khái quát 
lại có một số nguyên nhân chính: Theo chủ nghĩa Mác – Lênin cho rằng: Nguyên nhân 
của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu chính là mâu thuẫn giữa khả năng sản xuất và 
nhu cầu tiêu dùng của người dân; Sự mất cân bằng phát triển trong nền kinh tế thế giới, 
sự nổi lên rất mạnh của một số nền kinh tế phát triển khổng lồ như: Mỹ, Nhật, Nga, Anh, 
Chính sách kích cầu của chính phủ dưới sự tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu 
GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Luân Trang 5 
Đức, Pháp, bên cạnh đó là các nước đang phát triển với trình độ phát triển còn chưa 
cao; Do chủ trương đẩy mạnh tư nhân hóa nền kinh tế, 
giảm bớt tối đa các thể chế và sự can thiệp của nhà 
nước dẫn đến sự buông lỏng quản lý giám sát đối với 
hoạt động của các tập đoàn tài chính ngân hàng và sự 
phát triển quá nóng của nền kinh tế. Khu vực hóa và 
toàn cầu hóa kinh tế dẫn đến những vấn đề kinh tế, tài 
chính xã hội, môi trường vượt khỏi tầm kiểm soát 
của quốc gia. 
Nguyên nhân xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu giai đoạn 2007 – 2008 là do 
những tồn tại và bất ổn của kinh tế Mỹ như: Tỷ lệ tiết kiệm cá nhân thấp, nợ nước ngoài 
khổng lồ; khủng hoảng nợ dưới chuẩn; khủng hoảng bất động sản. Khủng hoảng tài chính 
Mỹ bắt nguồn từ việc các ngân hàng nước này quá dễ dãi, tùy tiện khi cho khách hàng 
vay tiền để mua bất động sản qua các hoạt động cho vay không đạt tiêu chuẩn. Có thể nói 
một cách đơn giản là từ lâu nay, đa số người dân vay tiền từ các ngân hàng để mua nhà 
với thời hạn hợp đồng từ 10 – 30 năm. Nhưng trong khoảng 10 năm trở lại đây thị trường 
nhà đất phát triển mạnh do các ngân hàng và các tổ chức tài chính cho vay ào ạt tiếp thị 
tạo ra những hợp đồng cho vay không đạt tiêu chuẩn và khuyến khích cả những người 
không có đủ khả năng vay tiền để mua nhà. Ngoài ra, các tổ chức cho vay còn sáng chế ra 
những hợp đồng bắt đầu với lãi suất thấp trong những năm đầu và sau đó thực hiện với 
lãi suất thị trường. Hậu quả một số hợp đồng cho vay khó đòi được nợ. Việc mua bán các 
loại chứng khoán phái sinh được đảm bảo bằng những hợp đồng cho vay bất động sản có 
thế chấp này chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới khủng hoảng tài chính toàn cầu. 
Cuộc khủng hoảng kinh tế đã có ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế của một số 
nước, từ những nước phát triển đến các nước đang phát triển. Sản xuất bị đình trệ, tiêu 
dùng giảm sút do người dân “thắt lưng buộc bụng” đã làm phá sản hàng loạt tập đoàn lớn 
cũng như những công ty có quy mô vừa và nhỏ, nhiều tổ chức tài chính của các nước 
phát triển, nhất là các nước ở châu Âu đã tham gia vào thị trường tín dụng nhà ở thứ cấp 
Chính sách kích cầu của chính phủ dưới sự tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu 
GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Luân Trang 6 
ở Hoa Kỳ. Chính vì vậy, “bong bóng” nhà ở của Hoa Kỳ bị vỡ cũng làm cho các tổ chức 
tài chính này gặp nguy cơ như các tổ chức tài chính của Hoa Kỳ. 
Hầu hết các khu vực trên thế giới đều bị tác động mạnh và rơi vào tình trạng suy 
thoái toàn cầu trong năm 2009. Mỹ rơi vào tình trạng suy thoái, Nhật Bản, Tây Âu tăng 
trưởng âm, các nước công nghiệp rơi vào tình trạng của Nhật Bản những năm 90 đó là lãi 
suất 0% và giá cả giảm xuống không có tăng trưởng. Các nền kinh tế có mức tăng trưởng 
âm đứng đầu là Anh (-1,3%), Đức (-0,8%), Mỹ và Tây Ban Nha (-0,7%), một số nước 
như Nga cũng chỉ tăng trưởng khoảng 3,5%, Trung Quốc khoảng 8,5%. 
1.2 Tác động của khủng hoảng tài chính đến Việt Nam 
 Trước hết cần thấy rằng, mở cửa kinh tế và hội nhập đã mang lại nhiều lợi ích cho 
Việt Nam nhưng đồng thời cũng khiến chúng ta phải đối mặt với nhiều nguy cơ hơn khi 
xảy ra biến động. Tác động của cuộc khủng hoảng này có tính hai mặt, song chủ yếu là 
tác động tiêu cực tới kinh tế toàn cầu cũng như của Việt Nam. Do hội nhập ngày càng sâu 
và rộng vào nền kinh tế thế giới nên Việt Nam cũng chịu những tác động nhất định, tuy 
không trực tiếp. 
¾ Tác động trước hết là đến tăng trưởng của nền kinh tế 
 Theo báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới công bố ngày 8/10/2008 của IMF, tốc 
độ tăng trưởng GDP của thế giới sẽ giảm từ 5% trong năm 2007 xuống còn 3,9% trong 
năm 2008, và chỉ còn 3% trong năm 2009. Ở Việt Nam, tốc độ tăng trưởng cũng sẽ chậm 
lại và thất nghiệp gia tăng. Dự kiến lúc đầu tốc độ tăng trưởng GDP trong năm 2008 sẽ 
đạt khoảng 6,7%, thấp hơn chỉ tiêu đã được Quốc hội thông qua là 7%. Tuy nhiên, thực tế 
năm 2008, tốc độ này chỉ đạt 6,23%, mức thấp nhât trong 9 năm qua. Khủng hoảng tác 
động tới mọi tầng lớp dân cư của Việt Nam, trong đó tầng lớp công nhân lao động chịu 
ảnh hưởng trực tiếp. Sản xuất bị thu hẹp, số người thất nghiệp sẽ tăng, thu nhập bị giảm 
sút. 
Chính sách kích cầu của chính phủ dưới sự tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu 
GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Luân Trang 7 
¾ Tác động đến FDI 
Những quan điểm ban đầu về tác động của khủng hoảng đến FDI vào Việt 
Nam: Nghiên cứu tình hình FDI vào Việt Nam, nhiều ý kiến cho rằng, về ngắn hạn, 
khủng hoảng ở Mỹ chưa có tác động lớn đến Việt Nam, do dòng vốn đầu tư vào đây đa 
số đều bắt nguồn từ các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực như Xin-ga-po, Hàn Quốc, 
Nhật Bản, Đài Loan... Các nước châu Á chiếm tới 80% dòng vốn đầu tư vào Việt Nam. 
Mỹ chỉ đứng thứ 11 trong hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư trực tiếp 
tại Việt Nam với 419 dự án còn hiệu lực, tổng số vốn đăng ký 4,1 tỉ USD. Mặt khác, 
dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam thường mang tính dài hạn nên 
sẽ không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Mặc dù vậy, về dài hạn, khủng hoảng tài chính thế 
giới có thể khiến dòng đầu tư nước ngoài cả trực tiếp và gián tiếp vào Việt Nam suy giảm 
vì những lo ngại về bất ổn kinh tế và sự suy thoái kinh tế toàn cầu. 
Tuy nhiên, cũng có ý kiến to ra lo ngại hơn về nguồn vốn FDI vào Việt Nam. Thứ 
nhất, do nguồn tín dụng của thế giới đang dần trở nên cạn kiệt, nên các hoạt động đầu tư 
trực tiếp và gián tiếp sẽ suy giảm trên phạm vi toàn cầu và Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng. 
Hơn nữa, do nhu cầu tiêu thụ giảm sút, nên việc giải ngân FDI sẽ chậm lại đáng kể.Theo 
ý kiến một chuyên gia, trong 2 năm qua nguồn FDI vào Việt Nam đã tăng bất thường, 
không có cơ sở chắc chắn: Việt Nam không thể tiêu thụ quá 5 tỷ đôla/năm với hạ tầng, 
môi trường kinh doanh như hiện nay. Bởi vậy trong tương lai, chính Việt Nam sẽ không 
thể tiếp nhận nhiều vốn FDI hơn những gì đã diễn ra. 
™ Những điểm thành công: 
 Trái với tất cả nhiều dự đoán ban đầu, nếu nhìn trên các con số, tình hình thu hút 
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam năm 2008 đã tăng cao kỷ lục trong hơn 20 
năm kể từ khi Việt Nam bắt đầu nỗ lực thu hút FDI. Kết thúc năm 2008, theo số liệu của 
Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thì tổng số vốn FDI đăng ký tại Việt 
Nam tính đến ngày 19/12/2008 đạt hơn 64 tỷ USD, tăng 199,9% so với năm 2007.  ... u chuyển thì hàng hóa mà các doanh 
nghiệp sản xuất ra một phần được tiêu dùng bởi người dân và một phần được đầu tư bởi 
các doanh nghiệp. Trong thời kì suy thoái, thu nhập người dân giảm xuống, đồng thời lo 
sợ bị mất việc làm nên chi tiêu của người dân giảm xuống. Điều này dẫn đến tình trạng 
hàng hóa sản xuất ra không được tiêu thụ hết và hàng tồn kho không mong muốn sã làm 
Chính sách kích cầu của chính phủ dưới sự tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu 
GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Luân Trang 19 
các doanh nghiệp cắt giảm sản xuất, sa thải công nhânđẩy nền kinh tế lún sâu hơn nữa 
vào khủng hoảng. chính phủ khi đó sẽ đóng vai trò bình ổn nền kinh tế. Bằng việc mua 
sắm phần chênh lệch giữa lượng hàng hóa mà doanh nghiệp sản xuất ra và lượng hàng 
hóa mà người dân tiêu dùng, chính phủ giúp giữ niềm tin của các doanh nghiệp và bình 
ổn được nền kinh tế. Về mặt lý thuyết kích cầu chi tiêu của chính phủ là gia tăng chi tiêu 
mua sắm của chính phủ giúp giữ tổng cầu không bị sụt giảm, từ đó giúp nền kinh tế 
không bị lún sâu vào suy thoái. Về thực tiễn tất nhiên không phải tất cả doanh nghiệp đều 
có lợi từ chính sách kích cầu chi tiêu của chính phủ, việc lựa chọn hàng hóa và dịch vụ 
trong chi tiêu mua sắm củ chính phủ sẽ quyết định điều này. 
Theo Báo cáo tóm tắt bổ sung tình hình KT-XH năm 2008 và triển khai thực hiện 
kế hoạch phát triển KT-XH năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chính phủ đã triển 
khai thực hiện gói kích cầu có giá trị 143.000 tỷ đồng, tương đương 8 tỷ USD nhằm ngăn 
chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý và đảm bảo an sinh xã hội. 
tình hình KT-XH năm 2008 và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2009 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chính phủ đã triển khai thực hiện gói kích cầu có giá trị 
143.000 tỷ đồng, tương đương 8 tỷ USD nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng 
trưởng ở mức hợp lý và đảm bảo an sinh xã hội. 
Cụ thể, các hạnh mục của gói kích cầu bao gồm: 
Thứ nhất, hỗ trợ lãi suất vay vốn tín dụng khoảng 17.000 tỷ đồng. 
Thứ hai, tạm hoãn không thu hồi vốn đầu tư xây dựng cơ bản ứng trước khoảng 3.400 tỷ 
đồng. 
Thứ ba, ứng trước ngân sách nhà nước để thực hiện một số dự án cấp bách khoảng 
37.200 tỷ đồng. 
Thứ tư, chuyển nguồn vốn đầu tư kế hoạch năm 2008 sang năm 2009 khoảng 30.200 tỷ 
đồng. 
Thứ năm, phát hành thêm trái phiếu Chính phủ khoảng 20.000 tỷ đồng. 
Thứ sáu, thực hiện chính sách giảm thuế khoảng 28.000 tỷ đồng. 
Chính sách kích cầu của chính phủ dưới sự tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu 
GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Luân Trang 20 
Thứ bảy, các khoản chi kích cầu khác nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, bảo đảm an sinh 
xã hội khoảng 7.200 tỷ đồng. 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đưa ra các giải pháp thực hiện gói kích cầu trong thời 
gian tới như đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn kích cầu để kịp thời 
thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tăng cường kiểm 
tra giám sát chặt chẽ việc thực hiện gói kích cầu, thường xuyên cập nhất thông tin để điều 
chỉnh gói kích cầu cho phù hợp với tình hình thực tiễn. 
Chương 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 
3.1 Giải pháp về giám sát và đánh giá kết quả gói kích cầu 
Với nội dung đa dạng và quy mô tương đối lớn, gói kích cầu cần được sự giám sát 
rộng rãi của xã hội, từ các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, đến bản thân người dân 
cũng như cộng đồng doanh nghiệp, nhằm thực hiện tốt nhất mục tiêu của gói kích cầu với 
mức thâm hụt ngân sách nhỏ nhất có thể. Cụ thể: 
¾ Thông tin về gói kích cầu, đối tượng thụ hưởng, phương thức thực hiện cụ 
thểcần được công bố rộng rãi để toàn xã hội có thể tham gia vào việc giám sát. 
Với một số cấu phần quan trọng có thể cân nhắc thiết lập các đường dây nóng để 
người dân và doanh nghiệp tham gia hiệu quả hơn vào quá trình giám sát 
¾ Quốc hội và chính phủ nên xem xét xây dựng tiêu chí để xác định khi nào có thể 
dừng kích cầu 
¾ Cần đảm bảo rằng khi vượt qua tình trạng khủng hoảng và suy thoái tình hình 
thâm hụt ngân sách sẽ được cải thiện. Các biện pháp này có thể cần được luật hóa. 
Sau khi thực hiện kích cầu vấn đề đánh giá kết quả gói kích cầu là hết sức cần 
thiết, xem xét xem gói kích cầu có thực sự giúp ta vượt qua khủng hoảng hay không, vừa 
tránh được lãng phí cũng như rút được kinh nghiệm cho bài học điều hành kinh tế vĩ mô 
tiếp theo. Đồng thời việc đánh giá sẽ ràng buộc trách nhiệm cho những người và cơ quan 
Chính sách kích cầu của chính phủ dưới sự tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu 
GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Luân Trang 21 
có liên quan. Và khi có sự ràng buộc trách nhiệm, điều này sẽ làm cho việc thực hiện gói 
kích cầu có hiệu quả hơn. 
Gói kích cầu có thể được đánh giá dựa trên hai thước đo chính: đánh giá kết quả 
thực hiện với mục tiêu đề ra, và đánh giá tác động của gói kích cầu đối với nền kinh tế 
Đánh giá kết quả thực hiện: thực tế triển khai lựa chọn đối tượng hỗ trợ, tiến độ, 
tốc độ triển khai kế hoạch, sự sẵn sàng của hệ thống dịch vụ công, thông tin tuyên truyền 
trong quá trình triển khai kích cầu. 
¾ Đánh giá tác động của gói kích cầu đối với nền kinh tế, tới tổng cầu: so 
sánh hiệu quả tác động theo nhóm đối tượng, nhóm đối tượng, nhóm biện pháp kích cầu, 
so sánh hiệu quả tác động theo giá trị của các gói hỗ trợ. 
Việc đánh giá kết quả thực hiện và tác động của gói kích cầu sẽ giúp chính phủ có 
thêm những cơ sở thông tin quý giá cho quyết sách triển khai các gói kích cầu tiếp theo. 
3.2 Một số kiến nghị 
Tập trung gói kích cầu hơn nữa (nâng mức trợ cấp) vào các đối tượng dễ bị tổn 
thương là người lao động thu nhập thấp và người nghèo. Tiến hành xây dựng và thực thi 
hiệu quả an sinh xã hội, cụ thể là hệ thống bảo hiểm thất nghiệp. 
Đối với các doanh nghiệp nên thực hiện các biện pháp khuyến khích thuế có thời 
hạn. 
Đối với các hạng mục chi tiêu của chính phủ, nên tập trung đầu tư vào các cơ sở 
hạ tầng, giáo dục, y tế; tập trung vào các công trình sử dụng nhiều lao động, có thể thực 
hiện được ngay, tiến độ giải ngân sớm. 
Hành động quyết liệt, kết hợp thực hiện đồng bộ gói kích cầu với các chính sách 
khác là chính sách tiền tệ, tỷ giá, chính sách hỗ trợ xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài. 
Tiến hành ngay các biện pháp giám sát, đánh giá đối với gói kích cầu và đảm bảo 
thực hiện ngay các biện pháp chống thâm hụt ngân sách, tiến tới cân bằng ngân sách. 
Chính sách kích cầu của chính phủ dưới sự tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu 
GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Luân Trang 22 
KẾT LUẬN 
Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua đã để lại nhiều hậu quả cho cả thế 
giới và Việt Nam bằng những nỗ lực của mình đã cố gắng vực dậy nền kinh tế trong cuộc 
đại suy thoái. Với một chính sách kích cầu tương đối linh hoạt, biết kết hợp nhiều gói giải 
pháp trên nhiều mặt, về cơ bản nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều nét chuyển biến tích 
cực. Và hiện tại nền kinh tế đang dần phục hồi. 
Với những sự hạn chế về cả khả năng và thời gian nghiên cứu, đề tài chắc chắn 
vẫn còn rất nhiều thiếu sót cần khắc phục. Tuy nhiên em hi vọng đề tài sẽ là một tài liệu 
hữu ích trong việc gợi mở những hướng đi tiếp theo trong việc phân tích về chính sách 
kích cầu của chính phủ dưới sự tác động của cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua hoặc 
một chính sách có liên quan. 
Chính sách kích cầu của chính phủ dưới sự tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu 
GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Luân Trang 23 
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[1] Tập bài giảng Kinh tế Vĩ mô, PSG.TS Nguyễn Văn Luân 
[2] Iohn Maynard Keyness (1994), Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ, 
NXB Giáo dục, Hà Nội, 1994 
[3] Học thuyết Keyness và những vấn đề kích cầu nhằm chống suy giảm kinh tế ở nước 
ta, TS.Đinh Văn thông, Khoa Kinh tế chính trị, trường ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội, 
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 25 (2009) 185-192 
[4]  
[5]  
[6] 
thoi.htm 
[7]  
Chính sách kích cầu của chính phủ dưới sự tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu 
GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Luân Trang 24 
 MỤC LỤC 
Lời nói đầu .....................................................................................................................1 
Mục đích nghiên cứu .....................................................................................................1 
Phương pháp nghiên cứu ..............................................................................................2 
Phạm vi và đối tượng nghiên cứu.................................................................................2 
Chương 1: KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN 
VIỆT NAM.....................................................................................................................3 
1.1 .......................................................................................................................Nh
ững vấn đề chung về khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007 – 2008............3 
1.2 .......................................................................................................................Tác 
động của khủng hoảng tài chính đến Việt Nam....................................................5 
Chương 2: CHÍNH SÁCH KÍCH CẦU CỦA VIỆT NAM TRONG SỰ TÁC ĐỘNG 
CỦA KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU 2007 – 2008 ..............................9 
2.1 Cơ sở và nguyên tắc kich cầu .................................................................................9 
2.1.1 Kích cầu trên lý thuyết và thực tiễn...................................................................9 
2.1.1.1 Căn nguyên của tư tưởng kích cầu_ Lý thuyết Keyness...............................9 
2.1.1. 2 Chính sách kích cầu trên thực tế.....................................................................11 
2.1.2 Những nguyên tắc cơ bản thực hiện gói kích cầu.............................................11 
2.2 Chính sách kích cầu của Việt Nam trong sự tác động của khủng hoảng tài chính 
toàn cầu 2007-2008 ........................................................................................................14 
2.2.1 Đối với người dân .................................................................................................15 
2.2.2 Đối với khu vực doanh nghiệp............................................................................17 
2.2.3Đối với hạng mục chi tiêu của chính phủ trong gói kích cầu ............................17 
Chương 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................................19 
3.1 Giải pháp về việc giám sát và đánh giá kết quả gói kích cầu ..............................19 
3.2 Một số kiến nghị.......................................................................................................20 
Kết luận ..........................................................................................................................21 
Danh mục tài liệu tham khảo .......................................................................................22 

File đính kèm:

  • pdfde_tai_chinh_sach_kich_cau_cua_chinh_phu_duoi_su_tac_dong_cu.pdf