Luận văn Phân tích các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến chỉ số giả chứng khoán tại Việt Nam

1. Lý do lựa chọn đề tài: Thị trường chứng khoán có thể nói là một trong những kênh huy động vốn lớn cho nên | kinh tế Thị trường chứng khoán các nước trên thế giới đã tồn tại hàng trăm năm nay và

đang phát triển rất mạnh Thị trường chứng khoán Việt Nam đã hoạt động hơn 10 năm nay. Cho đến nay thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua rất nhiều giai đoạn và đã trở nên phổ biến và gần gũi với nhà đầu tư hơn việc phát triển thị trường chứng khoản là một vấn đề cấp bách trước tình hình hội nhập kinh tế quốc tế. Là một thị trưởng vốn đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Tạo điều kiện cho nhà nước, các doanh nghiệp và cá nhân huy động được nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính vì điều này mà đòi hỏi phát triển một thị trường lành mạnh và ổn định. Thời gian qua, thị trường tuy đã có những biến chuyển tích cực, vốn hóa của thị trường cho đến quí hai năm 2010 chiếm 39% GDP. Nhưng về các vấn đề khác như tỉnh thanh khoản chưa tốt, chủng loại chứng khoán còn nghèo nàn, thiếu các mã chứng khoản lớn, số lượng chưa nhiều. Bên cạnh đó vấn đề rủi ro do nhiều nguyên nhân khác nhau là một vấn đề làm đầu đấu các nhà đầu tư khi tham gia thị trường. Thị trường chứng khoán Việt Nam biến động không ổn định trong thời gian qua là do nhiều nguyên nhân tác động đến. Để thị trường chứng khoán phát triển ổn định và bền vững, thị trường chứng khoán đã thực hiện đúng chức năng của nó hay chưa. Chúng ta cần phải tìm ra nguyên nhân tác

động đến nó, từ đó đưa ra những giải pháp thích hợp để định hướng tốt cho thị trường. | Những nguyên nhân tác động đến thị trường chứng khoản trong đó không thể không

nói đển biến đổi kinh tế vĩ mô. Hiện tại trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã có nhiều thông tin nói đến sự tác động của các biến kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán, tuy nhiên vẫn còn mơ hồ và chưa có số liệu chứng minh chính xác hơn Hơn nữa các nghiên cứu của một số tác giả trên thế giới đã có kết luận của một số thị trường chứng khoán về sự tác động của các nhân tố vìmô đến chỉ số giá chứng khoán Chính

vì vậy mà tác giả lựa chọn đề tài “Phân tích các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến chỉ số giả chứng khoản tại Việt Nam” để nghiên cứu

 

pdf 139 trang chauphong 19/08/2022 14740
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Luận văn Phân tích các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến chỉ số giả chứng khoán tại Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdfluan_van_phan_tich_cac_nhan_to_vi_mo_anh_huong_den_chi_so_gi.pdf