Tiểu luận Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần đoàn kết tại trường Mầm non Hoa hồng, Thành phố Trà Vinh - Năm học 2018-2019

(Bản scan)

1. Lý do chọn chủ đề tiểu luận

1.1. Lý do pháp lý

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Tư tưởng đoàn kết xuyên suốt toàn bộ di chúc và cả cuộc đời hoạt động cách mạng của người.

Thực hiện lời dạy của Người, Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục đã rất chú trọng tới việc xây dựng tinh thần đoàn kết, Điều này được thể hiện trong

Đại hội lần thứ XI của Đảng xác định: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Coi trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục về đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội”. Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" từ thẫm học 2008 - 2009, Mục tiêu chính của phong trào thi đua này là huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường nhằm để xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập, sinh hoạt và các hoạt động xã hội một cách phù hợp và hiệu quả.

Chỉ thị Số: 1537/CT-BG ĐT, ngày 05 tháng 5 năm 2014 về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đào tạo quy định ở mục 3 Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường, quy định cụ thể mối quan hệ, ứng xử đúng mực, thân thiện giữa cán bộ, nhà giáo và học sinh...

Điều 33 điều lệ trường mầm non có nêu - Nhiệm vụ của giáo viên là phải trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.pdf 22 trang chauphong 22/08/2022 3160
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần đoàn kết tại trường Mầm non Hoa hồng, Thành phố Trà Vinh - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_van_dung_tu_tuong_ho_chi_minh_ve_tinh_than_doan_ke.pdf