Tiểu luận Hoạt động kiểm tra nội bộ tại cơ sở II, trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh

(Bản scan)

1. Tình huống

Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM là một bộ phận của Trường Đại học Ngoại thương. Như đã đề cập ở trên, mặc dù có chức năng đào tạo độc lập và có chỉ tiêu riêng nhưng Cơ sở II chỉ là một bộ phận của Nhà trường, không có chức năng thực hiện công tác thanh tra độc lập mà là đối tượng thanh tra trong các kế hoạch thanh tra chung của Nhà trường.

Đối với công tác thanh tra nhân dân thì hiện nay một viên chức của Cơ sở II là thành viên Ban Thanh tra nhân dân Trường có trách nhiệm thường xuyên theo dõi và giám sát công tác thực hiện các Nghị quyết của Công đoàn trường, định kỳ theo học kỳ và năm học sẽ báo cáo cho Ban Thanh tra nhân dân kết quả giám sát trong thời gian đó hoặc báo cáo trong trường hợp phát sinh vi phạm (nếu có).

Qua các đợt thanh tra mang tính định kỳ cũng như kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tại Cơ sở II cho thấy đến nay các hoạt động về cơ bản rất tốt, chưa có những sai phạm gây ảnh hưởng tới hoạt động đào tạo.

| Tuy nhiên để đảm bảo các hoạt động luôn đúng quy định thì Cơ sở II vẫn triển khai hoạt động kiểm tra như kiểm tra công tác kế toán (tháng 5 hàng năm), kiểm tra công tác đào tạo gồm kiểm tra hồ sơ tuyển sinh các hệ (hệ chính quy, hệ liên kết, đào tạo sau đại học...). Do hoạt động kiểm tra khác với hoạt động Thanh tra nên Tổ kiểm tra do Giám đốc Cơ sở II chỉ định chủ động thực hiện công tác kiểm tra theo các kế hoạch cụ thể và phân công của Tổ trưởng Tổ kiểm tra. Thực tế kết quả kiểm tra sẽ được đưa vào Biên bản do các thành viên Tổ kiểm tra và đại diện đơn vị được kiểm tra ký. Kết quả cuối cùng sẽ được đưa vào Báo cáo Ban giám đốc kèm theo Biên bản kiểm tra.

- Mục tiêu tổng quát của các đợt kiểm tra: Nhằm đảm bảo các hoạt động đúng quy định của Nhà nước và Nhà trườngpdf 12 trang chauphong 19/08/2022 5920
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Hoạt động kiểm tra nội bộ tại cơ sở II, trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_hoat_dong_kiem_tra_noi_bo_tai_co_so_ii_truong_dai.pdf