Tiểu luận Giải quyết tình huống thầy giáo Phan Thanh T, trường THCS PT, huyện TP, tỉnh BĐ không soạn bài khi lên lớp

(Bản scan)

Đảng và Nhà nước đã khẳng định “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng

đầu, Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa,

hiện đại hóa dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó đổi mới cơ chế quản lý

giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt”.

 

Muốn phát triển giáo dục thì phải hoạt động quản lý duy trì sự Šn định

và phát triển xã hội, xây dựng con người phát triển toàn diện, có lý tưởng, đạo

đức, tính tổ chức và kỷ luật, ý thức cộng đồng và tính tích cực, làm chủ trì

thức hiện đại. Hoạt động, kiểm tra và hoạt động thường xuyên nhằm phát hiện

sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách , pháp luật để kiến nghị với cơ quan

nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục, phòng ngừa, phát hiện và xử lý

vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định

của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu

quả quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp

của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 

Tuy nhiên hiện nay trong thực tiễn vẫn còn một số cán bộ quản lý

chếnh mảng trong công tác kiểm tra các quy chế quy định của ngành và cơ

quan. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến những thiếu sót ở đội ngũ

giáo viên.

 

Mặt khác, soạn bài trước khi giảng dạy là một khâu chiếm khá nhiều thời

gian và là công đoạn quan trọng, một yêu cầu bắt buộc trơng hoạt động giáo dục

của người thầy, vừa là để người dạy ôn lại kiến thức, hình dung ra các bước

trong tiến trình bài giảng, định hướng trước nội dung kiến thức. Qua đó giúp

người học có thê tiếp cận một cách chính xác nhất những kiến thức, kĩ năng,

 

Bài soạn là kế hoạch của giáo viên để dạy từng tiết học, nó thể hiện

 

một cách sinh động mối liên hệ hữu cơ giữa mục tiêu, nội dung, phương pháp

và điều kiện học tập. Muốn nâng cao chất lượng dạy học cho giáo viên cần đề

cao yêu cầu soạn bài trước khi đến lớp. Chính vì vậy, việc một giáo viên

không soạn bài trước khi lên lớp được xem như đã vì phạm quy chế chuyên

môn, cần phải có biện pháp xử lý kịp thời.

pdf 13 trang chauphong 22/08/2022 3901
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Giải quyết tình huống thầy giáo Phan Thanh T, trường THCS PT, huyện TP, tỉnh BĐ không soạn bài khi lên lớp", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_giai_quyet_tinh_huong_thay_giao_phan_thanh_t_truon.pdf