Luận án Nghiên cứu hiệu năng các hệ thống DCSK dưới ảnh hưởng của chuỗi hỗn loạn đảo ngược thời gian và kênh vệ tinh di động mặt đất

Xu hướng phát triển của thông tin không dây đòi hỏi dung lượng, tốc độ truyền tin và an toàn thông tin ngày càng cao, trong khi đó phổ tần số vô tuyến là hữu hạn. Điều này đặt ra thách thức về mặt kỹ thuật cần giải quyết nhằm nâng cao khả năng của kỹ thuật điều chế đã và đang được dùng. Bên cạnh hiệu suu ất băng thông, các kỹ thuật điều chế cần thêm về khả năng đảm bảo an toàn thông tin được truyền.

Những hiểm họa đối với thông tin lưu trữ và truyền gửi qua hệ thống thô 10g tin ngày càng tăng và trực tiếp ảnh nhưng đến hoạt động của các tổ chức và cá nhân. Kẻ tấn công sử dụng các hiểu biết về công nghệ thô 11g tin, truyền thông và các công cụ phá hoại để dò tìm các lỗ hổng bảo mật trên hệ thống nhầm lấy cắp thông tin có giá trị hoặc các thông tin chi tiết về kỹ thuật của hệ thống để phá hoại hệ thống. Do đó, cần có một cơ chế an tỉnh để bảo vệ dữ liệu và lệ thống máy tính khỏi sự xâm nhập phá loại từ bệI 11goài. Phạm vi bảo vệ không chỉ gói gọn trong các máy tính mà còn mở rộng bảo vệ thông tin trong quá trình truyền trên đường truyền. Thông tin được truyền trên đường truyền có thể chứa các thông tin bí mật và nhạy cảm. Biện pháp hiệu quả nhất và kinh tế nhất để bảo vệ các thông tin này là sử dụng mật mã hóa dữ liệu, là kỳ thi tu biến đổi thông tin từ dạng người truyền nhận tin hiểu được sang dạng mà đối tư Ilg il cấp thông tin không hiểu được, theo một thuật toán tiền đó || Mật mã là một kỹ thuật thiết yếu trong hệ thống thông tin.

Bên cạnh kỹ thuật mật mã hóa, truyền tin bảo mật ở lớp vật lý là một biệI pháp tăng cường cho việc bảo vệ dữ liệu trước các nguy cơ bị đánh cắp. Ý tưởng để thực hiện truyền tin bảo mật ở lớp vật lý là sử dụng tín hiệu với những đặc tính đặc biệt là có thể ẩn giấu được thông tin trước kẻ tấn công. Ý tưởng này là 3 sở để truyền tin sử dụng kỹ thuật hỗn loạn được nghiên cứu và đề xuất

trong luc si hai thập kỷ qua.

 

pdf 111 trang chauphong 16/08/2022 17620
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Luận án Nghiên cứu hiệu năng các hệ thống DCSK dưới ảnh hưởng của chuỗi hỗn loạn đảo ngược thời gian và kênh vệ tinh di động mặt đất", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_hieu_nang_cac_he_thong_dcsk_duoi_anh_huon.pdf
  • pdfThong tin tom tat luan an dua len mang tieng Anh.pdf
  • pdfThong tin tom tat luan an dua len mang tieng Viet.pdf
  • pdfTom tat luan an.pdf
  • pdfTrich yeu luan an.pdf