Luận văn Xây dựng mô hình điều khiển cửa cuốn tự động dùng PLC

CHưƠNG 1.

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CỬA TỰ ĐỘNG

1.1. GIỚI THIỆU VỀ CỬA TỰ ĐỘNG.

Xã hội hiện đại, nhu cầu đa dạng và đòi hỏi về sự tiện nghi của cuộc

sống không ngừng được nâng lên, các tào nhà văn phòng cao ốc hiện đại tiện

nghi ngày càng nhiều việc ứng dụng khoa học công nghệ vào quá trình quản

lý điều hành là rất cần thiết cho việc giảm thiểu nhân sự tiết kiệm thời gian,

tiền bạc.

Ngày nay, cửa tự động đang dần trở thành khuynh hướng thiết kế của

thời đại mới bởi các ưu điểm vượt trội của nó như khả năng sử dụng với mật

độ lưu thông cao, tốc độ đóng mở nhanh và tính an toàn, tiết kiệm diện tích.

Hiện nay cửa tự động còn vươn lên một tầm cao mới với các kỹ thuật hiện

đại như khả năng vận hành bằng điều khiển từ xa hay mắt điện tử thông minh.

Cửa tự động là loại cửa người dùng không phải tác động trực tiếp lên cánh

cửa mà cửa vẫn tự động mở theo ý muốn của mình. Với tính năng này, cửa tự

động mang lại những thuận lợi lớn cho người sử dụng như: Nếu người dùng

cửa đang bê vác vật gì đó thì cửa tự động không chỉ tạo cảm giác thỏa mái mà

thực sự đã giúp người dùng hoàn thành công việc mà không bị cản trở. Sử

dụng cửa tự động sẽ giúp người dùng đỡ tốn thời gian để đóng mở cửa. Cửa

tự động đem lại cảm giác thỏa mái cho người dùng, loại bỏ hoàn toàn cảm

giác ngại, khó chịu như khi dùng cửa thường.

Đặc biệt ở những nơi công cộng, công sở, cửa tự động ngày càng phát

huy ưu điểm. Đó là vì cửa tự động sẽ giúp cho lưu thông qua cửa nhanh

chóng dễ dàng, cũng như sẽ giảm đi những va chạm khi nhiều người sử dụng

chung một cánh cửa. Thêm vào đó, hiện nay hệ thống máy lạnh được sử dụng

khá rộng rãi ở những nơi công sở, công cộng. Nếu ta dùng loại cửa bình4

thường thì phải đảm bảo cửa luôn đóng khi không có người qua lại để tránh

thất thoát hơi lạnh ra ngoài gây lãng phí. Thế nhưng điều này trong thực tế lại

rất khó thực hiện vì ý thức của mỗi người ở nơi công cộng là khác nhau. Do

đó, cửa tự động với tính chất là luôn đóng khi không có người qua lại đã đáp

ứng được tốt yêu cầu này.

Chính vì những ưu điểm nổi bật của cửa tự động mà chúng ta càng phải

phát triển ứng dụng nó rộng rãi hơn, đồng thời nghiên cứu để cải tiến và nâng

cao chất lượng hoạt động của cửa tự động để nó ngày càng hiện đại hơn, tiện

ích hơn. Đứng trước yêu cầu đó các công ty và các hãng sản xuất đã tạo ra

những bộ cửa có tính tự động hóa cao đáp ứng nhu cầu đi lại của con người

pdf 72 trang chauphong 19/08/2022 17440
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Luận văn Xây dựng mô hình điều khiển cửa cuốn tự động dùng PLC", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Luận văn Xây dựng mô hình điều khiển cửa cuốn tự động dùng PLC

Luận văn Xây dựng mô hình điều khiển cửa cuốn tự động dùng PLC
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG 
Luận văn 
Xây dựng mô hình điều khiển cửa 
cuốn tự động dùng PLC 
1 
LỜI NÓI ĐẦU 
 Cùng với sự phát triển của các ngành kỹ thuật điện tử, công nghệ thông 
tin, ngành kỹ thuật điều khiển, ngành tự động hóa đã và đang đạt đƣợc nhiều 
tiến bộ mới. Tự động hóa không những làm giảm nhẹ sức lao động cho con 
ngƣời mà còn góp phần rất lớn trong việc nâng cao năng suất lao động, cải 
thiện chất lƣợng sản phẩm. Chính vì thế tự động hóa ngày càng khẳng định 
đƣợc vị trí cũng nhƣ vai trò của mình trong các ngành công nghiệp và đang 
đƣợc phổ biến rộng rãi trong các hệ thống công nghiệp trên thế giới nói chung 
và ở Việt Nam nói riêng. 
 Không chỉ dừng lại ở đó, sự phát triển của tự động hóa còn đem lại 
nhiều tiện ích phục vụ đời sống hàng ngày cho con ngƣời. Một minh chứng rõ 
nét chính là sự ra đời của những chiếc cửa tự động với nhiều tiện ích hơn, đa 
năng hơn. Để phục vụ tốt hơn nữa đời sống con ngƣời trong thời điểm xã hội 
ngày càng hiện đại và phát triển hiện nay, vẫn luôn đòi hỏi cải tiến hơn nữa 
công nghệ cùng những tính năng tiện ích cho những chiếc cửa tự động.Việc 
ứng dụng thành công các thành tựu của lý thuyết điều khiển tối ƣu, công nghệ 
thông tin, công nghệ máy tính, công nghệ điện điện tử và các lĩnh vực khoa 
học kỹ thuật khác trong những năm ngần đây đã đẫn đến sự ra đời và phát 
triển thiết bị điều khiển logic có khả năng lập trình ( PLC ). Cũng từ đây đã 
tạo ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực kỹ thuật điều khiển. 
Ngày nay ai cũng biết rõ rằng công nghệ PLC đóng vai trò quan trọng 
trong năng lƣợng cơ và làm bộ não cho các bộ phận cần tự động hoá và cơ 
giới hoá. Do đó điều khiển logic khả lập trình ( PLC ) rất cần thiết đối với các 
kỹ sƣ cơ khí cũng nhƣ các kỹ sƣ điện , điện tử, từ đó giúp họ nắm đƣợc phạm 
vi ứng dụng rộng rãi và kiến thức về PLC cũng nhƣ cách sử dụng thông 
thƣờng. 
2 
Trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp, em đƣợc giao nhiệm vụ và 
nghiên cứu với đề tài: 
“Xây dựng mô hình điều khiển cửa cuốn tự động dùng PLC” 
Đây là một đề tài không hoàn toàn là mới nhƣng nó rất phù hợp với 
thực tế sản xuất hiện nay, càng đi sâu nghiên cứu càng thấy nó hấp dẫn và 
thấy đƣợc vai trò của nó trong việc điều khiển tự động. 
 Xác định rõ nhiệm vụ của mình em đã cố gắng hết sức, tập trung tìm 
hiểu. Kết quả thu đƣợc chƣa nhiều do còn bị hạn chế về kiến thức, thời gian 
và kinh nghiệm nhƣng nó giúp em có thêm kiến thức mới để sau khi ra trƣờng 
có nền tảng tiếp cận đƣợc với công nghệ mới. 
 Trong quá trình làm đồ án do trình độ hiểu biết của em có hạn, nên nội 
dung đồ án không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy em rất mong đƣợc sự chỉ 
bảo góp ý của các thầy cô cũng nhƣ mọi ngƣời quan tâm đến vấn đề này. 
 Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Đoàn Phong, ngƣời đã 
trực tiếp hƣớng dẫn tận tình, giúp đỡ chỉ bảo cho em trong suốt quá trình làm 
đồ án tốt nghiệp. Nhân đây em cũng xin cảm ơn tất cả các thày cô đã dạy dỗ 
em trong suốt bốn năm học vừa qua, nhờ các thầy cô, em mới có đƣợc kiến 
thức nhƣ ngày hôm nay. 
Hải Phòng, tháng 7 năm 2011. 
 Sinh viên thực hiện 
 Phạm Thành Công. 
3 
CHƢƠNG 1. 
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CỬA TỰ ĐỘNG 
1.1. GIỚI THIỆU VỀ CỬA TỰ ĐỘNG. 
Xã hội hiện đại, nhu cầu đa dạng và đòi hỏi về sự tiện nghi của cuộc 
sống không ngừng đƣợc nâng lên, các tào nhà văn phòng cao ốc hiện đại tiện 
nghi ngày càng nhiều việc ứng dụng khoa học công nghệ vào quá trình quản 
lý điều hành là rất cần thiết cho việc giảm thiểu nhân sự tiết kiệm thời gian, 
tiền bạc. 
Ngày nay, cửa tự động đang dần trở thành khuynh hƣớng thiết kế của 
thời đại mới bởi các ƣu điểm vƣợt trội của nó nhƣ khả năng sử dụng với mật 
độ lƣu thông cao, tốc độ đóng mở nhanh và tính an toàn, tiết kiệm diện tích. 
 Hiện nay cửa tự động còn vƣơn lên một tầm cao mới với các kỹ thuật hiện 
đại nhƣ khả năng vận hành bằng điều khiển từ xa hay mắt điện tử thông minh. 
 Cửa tự động là loại cửa ngƣời dùng không phải tác động trực tiếp lên cánh 
cửa mà cửa vẫn tự động mở theo ý muốn của mình. Với tính năng này, cửa tự 
động mang lại những thuận lợi lớn cho ngƣời sử dụng nhƣ: Nếu ngƣời dùng 
cửa đang bê vác vật gì đó thì cửa tự động không chỉ tạo cảm giác thỏa mái mà 
thực sự đã giúp ngƣời dùng hoàn thành công việc mà không bị cản trở. Sử 
dụng cửa tự động sẽ giúp ngƣời dùng đỡ tốn thời gian để đóng mở cửa. Cửa 
tự động đem lại cảm giác thỏa mái cho ngƣời dùng, loại bỏ hoàn toàn cảm 
giác ngại, khó chịu nhƣ khi dùng cửa thƣờng. 
 Đặc biệt ở những nơi công cộng, công sở, cửa tự động ngày càng phát 
huy ƣu điểm. Đó là vì cửa tự động sẽ giúp cho lƣu thông qua cửa nhanh 
chóng dễ dàng, cũng nhƣ sẽ giảm đi những va chạm khi nhiều ngƣời sử dụng 
chung một cánh cửa. Thêm vào đó, hiện nay hệ thống máy lạnh đƣợc sử dụng 
khá rộng rãi ở những nơi công sở, công cộng. Nếu ta dùng loại cửa bình 
4 
thƣờng thì phải đảm bảo cửa luôn đóng khi không có ngƣời qua lại để tránh 
thất thoát hơi lạnh ra ngoài gây lãng phí. Thế nhƣng điều này trong thực tế lại 
rất khó thực hiện vì ý thức của mỗi ngƣời ở nơi công cộng là khác nhau. Do 
đó, cửa tự động với tính chất là luôn đóng khi không có ngƣời qua lại đã đáp 
ứng đƣợc tốt yêu cầu này. 
 Chính vì những ƣu điểm nổi bật của cửa tự động mà chúng ta càng phải 
phát triển ứng dụng nó rộng rãi hơn, đồng thời nghiên cứu để cải tiến và nâng 
cao chất lƣợng hoạt động của cửa tự động để nó ngày càng hiện đại hơn, tiện 
ích hơn. Đứng trƣớc yêu cầu đó các công ty và các hãng sản xuất đã tạo ra 
những bộ cửa có tính tự động hóa cao đáp ứng nhu cầu đi lại của con ngƣời. 
1.2. CÁC YÊU CẦU CỦA MỘT HỆ THỐNG CỬA. 
Trong các công trình xây dựng xƣa và nay thì cửa và cổng là một yếu 
tố không thể thiếu. Sự phát triển rất mạnh mẽ của lĩnh vực kiến trúc, xây 
dựng, cũng kéo theo sự phát triển đa dạng về các loại cửa và cổng. Chúng 
đƣợc kết hợp lại với nhau để tạo ra các công trình mang tính thẩm mỹ rất cao 
và thuận tiện trong việc sử dụng. Đặc biệt là các hệ thống cửa tự động đang 
ngày một phát triển và đƣợc sử dụng rất rộng rãi, chúng đƣợc lắp đặt một 
cách rất gọn gàng và thẩm mỹ. Đối với một hệ thống cửa nói chung và hệ 
thống cửa tự động nói riêng thì phải luôn luôn đảm bảo về các yêu cầu kỹ 
thuật cần thiết nhƣ: Tính bảo mật, tính đơn giản, tính thuận tiện, tính thẩm mỹ 
và đặc biệt là tính tự động hoá 
1.2.1. Tính bảo mật 
Khi thiết kế nhà thiết kế sẽ chế tạo theo đơn đặt hàng của khách hàng. 
Khi khách hàng đặt loại của tự động mà có yêu cầu về tính bảo mật, tính bảo 
mật ở đây thể hiện ở rất nhiều yếu tố, ví dụ nhƣ cửa chỉ có chức năng ngăn 
5 
cách giữa môi trƣờng bên trong và môi trƣờng bên ngoài, hay chỉ có chức 
năng bảo vệ căn phòng hệ thống khoá cơ thƣờng Còn sử dụng hệ thống cửa 
mà mang yếu tố bảo mật cao thì hệ thống cửa bằng khoá số sẽ đáp ứng tính 
năng này, có nghĩa là ngƣời ngoài sẽ không thể mở đƣợc cửa khi khi không 
biết đƣợc mã số của cửa và nếu ngƣời ngoài chỉ cần bấm sai mã số 3 lần thì 
lập tức sẽ có hệ thống còi báo động. Cửa chỉ đƣợc mở khi đã nhận đúng mã số 
đã cài đặt từ trƣớc. Hệ thống cửa tự động có sử dụng mã số có thể thay đổi 
đƣợc mã cài đặt và có thể cài đặt đƣợc mã phụ để đảm bảo tính an toàn và bảo 
mật. 
1.2.2. Tính đơn giản 
Một trong những tiêu chuẩn mà khi bất cứ một nhà sản xuất kinh doanh 
nào cũng phải xem xét đó là tính đơn giản của hệ thống. Một sản phẩm đƣợc 
đƣa ra thị trƣờng và đƣợc thị trƣờng chấp nhận phải đảm bảo rằng ngƣời tiêu 
dùng dễ dàng sử dụng. Chỉ một vài hƣớng dẫn nhỏ là có thể làm chủ đƣợc sản 
phẩm đó. Tính đơn giản ở đây thể hiện dễ lắp đặt, dễ vận hành, dễ bảo dƣỡng. 
Giống nhƣ các loại cửa hiện đang đƣợc sử dụng trên thị trƣờng nhƣ cửa 
sử dụng tia hồng ngoại, cửa dùng điều khiển từ xa (remote control), cửa dùng 
thể từ (magnetic card) để quét mã số có trên card, cảm biến an toàn (sensor). 
Vì vậy, các loại cửa kể trên sẽ không cần dùng khoá cơ để khoá mà các loại 
hệ thống cửa này chúng sử dụng khoá điện để khoá. 
1.2.3. Tính thẩm mỹ 
Khi xã hội ngày càng văn minh thì con ngƣời đòi hỏi thẩm mỹ càng cao 
do vậy những sản phẩm phục vụ con ngƣời cũng cần phải vô cùng phong phú 
và mang nặng tính mỹ quan. Một sản phẩm đƣợc ăn khách đƣợc đƣa ra thị 
trƣờng thì cái đầu tiên đánh vào ý thức con ngƣời đó là hình thức bề ngoài của 
sản phẩm đó. Con ngƣời hiện đại không còn mang nặng quan niệm “ ăn chắc 
6 
mặc bền” mà cái đẹp làm cuộc của chúng ta trở nên có ý nghĩa hơn. Với tiêu 
chí đó hệ thống cửa nói chung cũng phải đáp ứng thực tiễn đó. 
Cửa tự động phù hợp với cửa sảnh của các văn phòng, khách sạn, nhà 
băng, phòng trƣng bày sản phẩm, biệt thự Cửa tự động đƣợc vận hành nhờ 
mô tơ dùng điện thế thấp tiết kiệm điện năng, an toàn khi vận hành. 
1.2.4. Tính thuận tiện 
Hiện nay trên thị trƣờng đã có rất nhiều những sản phẩm cửa mang tính 
tự động hoá đƣợc nhiều nhà sản xuất cung cấp, ví dụ nhƣ công ty trách nhiệm 
hữu hạn cơ khí Đa Phúc. Với các thiết bị đang ngay một nội địa hoá với giá 
thành ngày càng giảm. Các loại cửa này hoạt động rất đơn giản mà không cần 
ngƣời sử dụng mất nhiều thời gian, ví dụ muốn mở đƣợc cửa thì ngƣời sử 
dụng chỉ cần bấm đúng mã số là cửa sẽ tự động mở ra và khi vào trong nhà 
rồi thì sau 5(s) thì cửa sẽ tự động đóng lại. Khi cửa đã đóng tức là chúng đã tự 
động khoá lại. Ví dụ cửa sử dụng tia hồng ngoại ở các sân bay quốc tế hay các 
siêu thị chúng ta chỉ cần tiến tới gần cửa với một khoảng cách nhất định thì 
cửa sẽ tự động mở ra và sau khi qua cửa thì cửa sẽ tự động đóng lại. 
1.2.5. Tính tự động 
Cửa có bộ microprocessor đƣợc thiết kế đƣa vào bộ điều khiển lập trình 
tự động cho cửa nhƣ: độ rộng của cửa, tốc độ đóng mở của cửa, tốc độ giảm 
tốc khi đóng cửa hoặc mở cửa gần hết đều đƣợc lập trình và có thể điều khiển 
đƣợc. Chế độ đóng cửa đƣợc thiết kế tự động hoàn toàn, chính vì vậy cửa 
đƣợc đóng mở kịp thời và hoàn toàn tự động. 
Cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ và tiến bộ về khoa 
học kỹ thuật, các thiết bị về cổng và cửa cũng từng bƣớc đƣợc áp dụng những 
tiến bộ của khoa học để giảm thiểu sức ngƣời và đƣa sản phẩm đến tự động 
hoá hoàn toàn nhờ bộ PLC, CNC từ những cánh cửa thô sơ đƣợc vận hành 
7 
và đƣợc khoá bằng tay nay đƣợc lắp đặt mô tơ chạy điện, điều khiển từ xa, 
cảm biến quang, dùng thẻ từ để mở cửa tự động và kiểm soát ngƣời qua lại. 
Hiện nay do ngành tự động hoá của chúng ta đang từng bƣớc đƣợc phát triển 
nên phải nhập ngoại một số thiết bị nhƣ PLC và CNC, nhƣng những thiết bị 
này đang đƣợc nội địa hoá để phát triển chất lƣợng sản phẩm, giảm giá thành 
sản phẩm với mục đích là cung cấp cho ngƣời sử dụng những sản phẩm cửa 
có chất lƣợng cao, mẫu mã đẹp, có nhiều tính năng hiện đại, tự động nhƣng 
an toàn, bảo vệ chống đột nhập nhƣng lại để kiểm soát khi khẩn cấp. 
1.3. MỘT SỐ HỆ THỐNG CỬA TỰ ĐỘNG. 
 Hiện nay có nhiều loại cửa tự động : cửa kéo,cửa đẩy, cửa cuốn, cửa 
trƣợt.... 
 Nhƣng chúng thƣờng đƣợc sản xuất ở nƣớc ngoài bán tại việt nam với 
giá thành khá cao. Vì thế ... nh cũng phải đảm bảo những yêu cầu kỹ thuật nhƣ đối với cửa 
thật: Khung cửa, cánh cửa, rãnh trƣợt, xích, bánh răng, trục quay... Ngoài ra, 
55 
còn có các kết cấu phụ để tạo ra mô hình cửa tự động thật hoàn chỉnh nhƣ cửa 
thật. 
4.1.3. Yêu cầu về điện 
 Hệ thống điện hoạt động tốt, hoạt động theo đúng thiết kế. Động cơ ở 
đây là loại động cơ điện 1 chiều đƣợc cấp nguồn bởi bộ chỉnh lƣu cầu 1 chiều, 
kết hợp với bộ đảo chiều cho phép động cơ có thể quay thuận hoặc quay 
ngƣợc. 
4.2. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC CHẾ TẠO MÔ HÌNH. 
- Tạo ra một mô hình cửa đóng mở tự động có thể hoạt động tốt, từ đó có thể 
chế tạo đƣợc cửa tự động phục vụ thực tế. 
- Nghiên cứu, chế tạo ra mô hình cửa tự động này em cũng phải tham khảo 
thực tế nhiều lĩnh vực và tham khảo bằng nhiều tài liệu khác nhau. Điều đó 
mang lại sự hiểu biết sâu sắc hơn cho em không chỉ trong một lĩnh vực tự 
động hoá mà còn nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhƣ điện, điện tử, cơ khí... 
 - Việc chế tạo ra mô hình hoạt động tốt sẽ tạo điêu kiện cho em có cơ hội học 
 tập và nghiên cứu môn học một cách thực tế, là một cơ hội rất tốt giúp em khỏi 
bỡ ngỡ khi làm việc thực tế. 
56 
4.3. CÁC PHẦN TỬ CƠ. 
4.3.1. Khung mô hình 
35 cm
65 cm
16.5 cm
7 cm
55 cm
15 cm
35 cm
65 cm
 4.7 cm
2.5 cm
Hình 4.1: Khung mô hình cửa cuốn 
 Khung mô hình đƣợc làm từ nhôm 25mm x 47mm, chân đến 
đƣợc làm bằng gỗ đƣờng kính 65cm x 35cm. 
57 
4.3.2. Trục quay 
Hình 4.2: Trục quay. 
Trục quay bằng sắt là loại có sẵn, dài 55cm. 
4.3.3. Bánh răng 
Hình 4.3: Bánh răng 
58 
4.3.4. Vòng bi 
Ø2.5 cm
609RS
KG
Ø0.7 cm
Hình 4.4: Vòng bi 
 Vòng bi bằng sắt đƣợc dùng là loại có sẵn. 
4.3.5. Cánh cửa 
 Hình 4.5: Cánh cửa 
59 
4.3.6. Xích 
Hình 4.6: Xích dùng trong mô hình. 
4.4. CÁC PHẦN TỬ ĐIỆN. 
4.4.1. Biến áp 
60 
Hình4.10: Biến áp 
 Biến áp biến đổi điện xoay chiều thành một chiều. 
4.4.2. Động cơ điện 
Động cơ điện một chiều. 
Điện áp làm việc : 6V- 24 V, Công suất: 30W. 
Hình 4.7: Động cơ điện một chiều. 
4.4.3. Rơ le 
61 
Hình 4.8: Rơle. 
62 
4.4.4. Cảm biến quang 
Hình 4.9: Cảm biến quang. 
Thông số kỹ thuật: 
Product Name IR Photoswitch 
Model E18-B01N1 
Voltage DC 6-36V 
Current =< 300mA 
Sensory Distance 10cm 
Material Plastic 
Color Yellow, Black, Gray 
63 
Total Length 1.4M 
Weighr 57g 
Package Content 1 x IR Photoswitch 
4.4.5. PLC 
PLC sử dụng trong mô hình là loại S7 – 200 CPU 224. 
Hình 4.9: PLC S7- 200 CPU 224 
64 
MÔ HÌNH CỬA CUỐN TỰ ĐỘNG DÙNG PLC 
Hình 4.10: Mô hình cửa cuốn 
65 
Hình 4.11: Nút ấn Start, Stop 
Hình 4.12: Hệ thống điều khiển
66 
KẾT LUẬN 
Sau 3 tháng kể từ khi nhận đề tài, với sự cố gắng nỗ lực của bản thân, 
cùng với sự chỉ bảo của thầy giáo hƣớng dẫn em đã hoàn thành bản đồ án này. 
Đồ án này của em thực hiện dựa trên cơ sở nghiên cứu tìm hiểu công nghệ 
của cửa cuốn trong thực tế. Thông qua đề tài “Xây dựng mô hình cửa cuốn tự 
động dùng PLC” đã thực sự giúp em nắm vững hơn thực tế chuyên môn, 
nhằm củng cố thêm cho kiến thức đã đƣợc học ở nhà trƣờng. Qua đây em 
cũng đƣợc dịp mở rộng tầm hiểu biết của mình về mảng kiến thức PLC mà 
em đã đƣợc học, một ứng dụng tối ƣu của ngành tự động hoá. 
Đối với em, bản đồ án thực sự phù hợp với những kiến thức em đã tích 
luỹ đƣợc khi học nghành Điện dân dụng & công nghiệp. Trong quá trình làm 
đồ án do trình độ hiểu biết của em có hạn, nên nội dung đồ án không tránh 
khỏi những sai sót. Em mong các thầy cô trong bộ môn châm trƣớc và hy 
vọng nhân đƣợc sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô. Đó sẽ là những kinh 
nghiệm, tri thức hết sức quý báu giúp em trong công việc thực tế sau này. 
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Đoàn Phong đã 
hƣớng dẫn và giúp em hoàn thành bản đồ án này. Đồng thời em cũng xin cảm 
ơn tất cả các thày cô đã dạy dỗ em trong suốt bốn năm học vừa qua, nhờ các 
thầy cô, em mới có đƣợc kiến thức nhƣ ngày hôm nay. 
67 
 TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Nguyễn Văn Tuệ, Kỹ thuật học tổng hợp cơ khí – Điện thiết bị điện 
và điện tử, Dƣơng Minh Trí, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM. 
2. Lê Văn Đoanh, Phạm Thƣợng Hàn, Nguyễn Văn Hòa, Võ Thanh Sơn, 
Đào Văn Tân, Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều 
khiển, Nhà xuất bản khoa học kĩ thuật 2005. 
3. Th.S Châu Chí Đức,Kỹ thuật điều khiển lập trình PLC Simatic S7-200 
4. Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liêm, Nguyễn Thị Hiền, Truyền động 
điện, nhà xuất bản khoa học kỹ thuật. 
5. KS.Trần Thị Phƣơng Thảo, Bản luận văn tốt nghiệp – 1999. 
68 
MỤC LỤC 
LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................. 1 
CHƢƠNG 1.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CỬA TỰ ĐỘNG ............................. 3 
1.1. GIỚI THIỆU VỀ CỬA TỰ ĐỘNG. ...................................................... 3 
1.2. CÁC YÊU CẦU CỦA MỘT HỆ THỐNG CỬA. ................................. 4 
1.2.1. Tính bảo mật ................................................................................... 4 
1.2.2. Tính đơn giản .................................................................................. 5 
1.2.3. Tính thẩm mỹ .................................................................................. 5 
1.2.4. Tính thuận tiện ................................................................................ 6 
1.2.5. Tính tự động .................................................................................... 6 
1.3. MỘT SỐ HỆ THỐNG CỬA TỰ ĐỘNG. ............................................. 7 
1.3.1. Cửa trƣợt ......................................................................................... 8 
1.3.2. Cửa xoay ......................................................................................... 9 
1.3.3. Cửa cuốn ....................................................................................... 11 
1.3.4. Cửa kéo ......................................................................................... 12 
1.4. CÁC LOẠI CỬA CUỐN HIỆN NAY. ................................................ 13 
1.4.1. Cửa cuốn truyền thống .................................................................. 13 
1.4.2. Cửa cuốn trong suốt ...................................................................... 14 
1.4.3. Cửa cuốn tấm liền ......................................................................... 15 
1.4.4. Cửa cuốn khe thoáng ..................................................................... 17 
CHƢƠNG 2.CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN CỬA CUỐN VÀ CÁC 
PHẦN TỬ DÙNG TRONG MÔ HÌNH ......................................................... 18 
2.1. CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN CỬA CUỐN .......................... 18 
69 
2.1.1. Phƣơng pháp dùng rơle - công tắc tơ ............................................ 18 
2.1.2. Phƣơng pháp dùng vi điều khiển .................................................. 19 
2.1.3. Phƣơng pháp dùng PLC ................................................................ 23 
2.2. SO SÁNH CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN .............................. 24 
2.2.1. Phƣơng pháp dùng Rơle – công tắc tơ .......................................... 24 
2.2.2. Phƣơng pháp dùng vi điều khiển .................................................. 24 
2.2.3. Phƣơng pháp dùng PLC ................................................................ 25 
2.3. CÁC PHẦN TỬ DÙNG TRONG MÔ HÌNH ..................................... 26 
2.3.1. Rơle ............................................................................................... 26 
2.3.2. Cảm biến quang ............................................................................. 30 
2.3.3. Động cơ điện cho hệ truyền động ................................................. 33 
CHƢƠNG 3.ỨNG DỤNG PLC ĐIỀU KHIỂN CỬA CUỐN ĐÓNG MỞ TỰ 
ĐỘNG ............................................................................................................. 39 
3.1. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỰ ĐỘNG HÓA VÀ PLC ........................... 39 
3.1.1. Sự phát triển của TĐH .................................................................. 39 
3.1.2. Sự phát triển của PLC ................................................................... 39 
3.2. THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN PLC S7-200 ................................................ 41 
3.2.1. Giới thiệu chung về họ PLC S7–200 ............................................ 41 
3.2.2. Cấu trúc chung của họ PLC S7 – 200 ........................................... 42 
3.2.2.3. Cấu trúc bộ nhớ PLC S7-200 ..................................................... 45 
3.2.3. Những thông số kỹ thuật căn bản của PLC ................................... 46 
3.3. SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI PLC ........................................................................ 47 
3.4. LƢU ĐỒ THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN CHƢƠNG TRÌNH ........... 50 
70 
3.5. CHƢƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN ĐÓNG MỞ CỬA ......................... 51 
CHƢƠNG 4.LỰA CHỌN CÁC THIẾT BỊ DÙNG TRONG MÔ HÌNH ...... 54 
4.1. CÁC YÊU CẦU CỦA MÔ HÌNH. ...................................................... 54 
4.1.1. Yêu cầu về chƣơng trình chung .................................................... 54 
4.1.2. Yêu cầu về cơ khí .......................................................................... 54 
4.1.3. Yêu cầu về điện ............................................................................. 55 
4.2. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC CHẾ TẠO MÔ HÌNH. ................................ 55 
4.3. CÁC PHẦN TỬ CƠ............................................................................. 56 
4.3.1. Khung mô hình .............................................................................. 56 
4.3.2. Trục quay ...................................................................................... 57 
4.3.3. Bánh răng ...................................................................................... 57 
4.3.4. Vòng bi .......................................................................................... 58 
4.3.5. Cánh cửa ........................................................................................ 58 
4.3.6. Xích ............................................................................................... 59 
4.4. CÁC PHẦN TỬ ĐIỆN. ....................................................................... 59 
4.4.1. Biến áp........................................................................................... 59 
4.4.2. Động cơ điện ................................................................................. 60 
4.4.3. Rơ le .............................................................................................. 60 
4.4.4. Cảm biến quang ............................................................................. 62 
4.4.5. PLC................................................................................................ 63 
KẾT LUẬN ..................................................................................................... 65 
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 67 
71 

File đính kèm:

  • pdfluan_van_xay_dung_mo_hinh_dieu_khien_cua_cuon_tu_dong_dung_p.pdf