Tóm tắt Luận án Phát triển phương pháp giải bài toán thuận hai và ba chiều nhằm phụ vụ cho vệc phân tích số liệu đo sâu điện trên môi trường địa chất phức tạp

(Bản scan)

 Tính bức thiết và ý nghĩa của luận án:

Đo sâu điện là một trong những phương pháp địa vật lý thăm dò được sử dụng phổ biến trên thế giới cũng như tại nước ta. Bài toán thuận và ngược trên môi trường địa điện phân lớp ngang về cơ bản được xem như hoàn thiện. Tuy nhiên, môi trường thực tiễn rất phức tạp, phổ biến là bất đồng nhất hai và ba chiều. Mục đích sau cùng của đo sâu điện cũng như các phương pháp địa vật lý khác là tìm lời giải của bài toán ngược trên

môi trường thực tiễn, mà điều này chỉ có thể thực hiện khi đã giải được bài | toán thuận trên môi trường tương ứng. Do đó, việc phát triển phương pháp

giải bài toán thuận là yêu cầu cơ bản để phát triển phương pháp thăm dò. Nhiều phương pháp tính đã giải quyết cho những trường hợp khác nhau về | bài toán thuận và ngược đo sâu điện hai và ba chiều được một số tác giả

quan tâm như Dey & Morrison (1979), XMP.TeBCKOH B. K. (1988), Park & Van (1991), Shima(1992), Barker(1992), Sasaki (1994). Tuy nhiên, các phương pháp này thực hiện trên các mô hình toán học, còn một số giới hạn

khi mô phỏng dạng cấu trúc bất đồng nhất hay cần sử dụng các loại máy | tính lớn, có tốc độ xử lý cao và bộ nhớ lớn,

Vấn đề đặt ra là pháp triển phương pháp giải hiệu quả cho đa dạng mô hình địa điện bất đồng nhất và có thể thực hiện nhanh chóng trên các loại máy vi tính thông dụng nhằm phục vụ phổ biến cho công tác nghiên cứu phương pháp cũng như giải thích tài liệu thực tiễn. Trên cơ sở phát triển phương pháp tính, tìm thuật giải hợp lý và sử dụng những công cụ tin | học mới, phương pháp phương trình tích phân và phương pháp sai phân | hữu hạn được ứng dụng để xây dựng chương trình tính bài toán thuận đo sâu điện hai và ba chiều trên máy tính cá nhân thông dụng.pdf 26 trang chauphong 19/08/2022 60
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tóm tắt Luận án Phát triển phương pháp giải bài toán thuận hai và ba chiều nhằm phụ vụ cho vệc phân tích số liệu đo sâu điện trên môi trường địa chất phức tạp", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftom_tat_luan_an_phat_trien_phuong_phap_giai_bai_toan_thuan_h.pdf