Tóm tắt Luận án Nghiên cứu hạ thấp độ biến động và giới hạn phát hiện vàng và platin trong một số mẫu địa chất bằng phương pháp phân tích quang phổ nguyên tử

(Bản scan)

MỞ ĐẦU: ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ MỤC TIÊU CỦA LUẬN ÁN Đặt vấn đề

Vàng là một nguyên tố quí hiếm có giá trị cao lại rất phân tán trong tự nhiên và hàm lượng trung bình trong vỏ quả đất lại rất thấp. Nghiên cứu địa hóa có yêu cầu phát hiện được vàng từ những hàm lượng cực nhỏ. Một số phương pháp phân tích do sử dụng lượng mẫu phân tích quá nhỏ nên tính đại diện không cao dẫn đến kết quả phân tích không ổn định. Một số phương pháp có thể sử dụng lượng mẫu phân tích lớn nhưng giới hạn phát hiện lại quá cao. Như vậy có thể nói vấn đề của phân tích vàng tựu trung là cần phải hạ giảm độ bất ổn và giới hạn phát hiện.

Phân tích hạt kim sau quá trình nung chảy và cupen hóa mẫu trên thiết bị lò graphit cuả máy quang phổ hấp thụ nguyên tử là một nghiên cứu thực nghiệm mới có thể đáp ứng yêu cầu đem giới hạn phát hiện vàng đến cỡ ppt [8]. Điều này mang một ý nghĩa thực tiễn trong việc giúp cho các nhà địa hóa có thêm một công cụ hiệu quả để nghiên cứu nguyên tố vàng trong tự nhiên.

Cùng với vàng, platin cũng có hàm lượng rất thấp và phân tán. Nó có một vai trò quan trọng trong công nghiệp và vì vậy cần phải được nghiên cứu. Có thể mở rộng vấn đề nghiên cứu theo hai cách: sử dụng kỹ thuật bốc hơi phân đoạn để phân tích tiếp platin trên lò graphite ở giới hạn phát hiện cổ ppt; phân tích hạt kim thu được bằng quang phổ phát xạ nguyên tử để phân tích nhanh một loạt các nguyên tố vàng, platin ở giới hạn phát hiện cỡ ppb [26]. Nghiên cứu mở rộng theo hướng này mang tính thực tiễn do có hiệu quả kinh tế cao, phân tích nhanh giá thành rẻ và đáp ứng tốt yêu cầu nghiên cứu địa hóa các nguyên tố này. Mục tiêu và nội dung của luận án

Với cách đặt vấn đề như trên, trong luận án này chúng tôi tập trung nghiên cứu kết hợp với các kỹ thuật làm giàu và tiền xử lý mẫu để nâng cao độ chính xác, hạ giảm độ biến động và giới hạn phát hiện với đối tượng phân tích là vàng và platin, cụ thể là cải thiện trực tiếp giới hạn phát hiện đến cỡ ppt.pdf 27 trang chauphong 19/08/2022 40
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tóm tắt Luận án Nghiên cứu hạ thấp độ biến động và giới hạn phát hiện vàng và platin trong một số mẫu địa chất bằng phương pháp phân tích quang phổ nguyên tử", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftom_tat_luan_an_nghien_cuu_ha_thap_do_bien_dong_va_gioi_han.pdf