Luận văn Tìm điểm công suất cực đại của pin mặt trời

1.1. Tổng quan chung về lĩnh vực nghiên cứu, các kết quả nghiên cứu trong

và ngoài nước đã công bố

Ngày nay, nhu cầu sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo đang tăng lên mạnh

mẽ do bởi các nguồn năng lượng hóa thạch đang dần cạn kiệt và chúng gây ra

những hậu quả về môi trường như hiệu ứng nhà kính, lũ lụt Trong các nguồn

năng lượng tái tạo như năng lượng sinh khối, năng lượng địa nhiệt, gió, thủy điện

nhỏ, năng lượng mặt trời đang dần trở nên rất phổ biến bởi vì chúng có nhiều ưu

điểm trong phương pháp phát điện, chi phí bảo dưỡng thấp, an toàn cho người sử

dụng, không gây ô nhiễm môi trường và đặc biệt nguồn tài nguyên này cực kỳ lớn.

Tổng tiêu thụ năng lượng của con người trên thế giới hiện tại (tính tổng cộng

tất cả các loại năng lượng như dầu hỏa, than đá, thủy điện, v.v.) khoảng 15 nghìn tỷ

watt, tức là chỉ bằng khoảng 1/5000 công suất dự trữ của năng lượng mặt trời cho

trái đất. Trong số 15 nghìn tỷ watt công suất năng lượng mà con người đang dùng,

thì có đến 37% là từ dầu hỏa, 25% là than đá, và 23% là khí đốt (tổng cộng ba thứ

này đã đến 85%), là những nguồn năng lượng cạn kiệt nhanh chóng và không phục

hồi lại được .

Với tốc độ khai thác hiện tại, thì các nguồn năng lượng hóa thạch sẽ gần như

hết đi trong thế kỷ 21. Tương lai năng lượng của thế giới không thể nằm ở những

nguồn này, mà phải nằm ở những nguồn năng lượng tái tạo (renewable energy), ví

dụ như năng lượng gió và thủy năng. Nhưng tổng cộng dự trữ của tất cả các nguồn

khác này (trong đó chủ yếu là gió) chỉ bằng khoảng 1 phần trăm nguồn dự trữ năng

lượng mặt trời. Bởi vậy có thể nói tương lai năng lượng của thế giới chính là năng

lượng mặt trời.

Ở Việt Nam, vị trí địa lý đã ưu ái cho chúng ta một nguồn năng lượng tái tạo

vô cùng lớn, đặc biệt là năng lượng mặt trời. Nằm gần đường xích đạo, Việt NamHUTECH

2

nằm trong khu vực có cường độ bức xạ mặt trời tương đối cao, năng lượng bức xạ

mặt trời trung bình đạt 4 đến 5kWh/m2 mỗi ngày[1].

pdf 84 trang chauphong 19/08/2022 120
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Luận văn Tìm điểm công suất cực đại của pin mặt trời", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Luận văn Tìm điểm công suất cực đại của pin mặt trời

Luận văn Tìm điểm công suất cực đại của pin mặt trời
HU
TE
CH
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM 
--------------------------- 
NGUYỄN NGỌC TRUNG 
TÌM ĐIỂM CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI 
CỦA PIN MẶT TRỜI . 
LUẬN VĂN THẠC SĨ 
Chuyên ngành : Thiết bị, mạng và nhà máy điện 
Mã số ngành: 60 52 50 
TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 07 năm 2012 
HU
TE
CH
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM 
--------------------------- 
 NGUYỄN NGỌC TRUNG 
TÌM ĐIỂM CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI 
CỦA PIN MẶT TRỜI. 
LUẬN VĂN THẠC SĨ 
Chuyên ngành : THIẾT BỊ , MẠNG VÀ NHÀ MÁY ĐIỆN 
Mã số ngành: 60 52 50 
HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. TRƯƠNG VIỆT ANH 
TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 07 năm 2012 
HU
TE
CH
CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM 
Cán bộ hướng dẫn khoa học : TS. TRƯƠNG VIỆT ANH 
Luận văn Thạc sĩ được bảo vệ tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. 
HCM ngày 14 tháng 07 năm 2012 
Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: 
(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị của Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) 
 1. TS. Huỳnh Châu Duy - Chủ tịch 
 2. PGS. TS. Đinh Thành Việt - Phản biện 1 
 3. TS. Ngô Cao Cường - Phản biện 2 
 4. . TS. Trần Vĩnh Tịnh - Uỷ viên 
 5. PGS. TS. Quyền Huy Ánh - Uỷ viện, Thư ký 
Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau khi Luận văn đã được 
sửa chữa (nếu có). 
 Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV 
HU
TE
CH
 TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM 
PHÒNG QLKH - ĐTSĐH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 TP. HCM, ngày . tháng.. năm 2011 
NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ 
Họ tên học viên: NGUYỄN NGỌC TRUNG Giới tính: Nam 
Ngày, tháng, năm sinh: 09 - 06 - 1965 Nơi sinh: TP HCM 
Chuyên ngành: Thiết bị , mạng và Nhà máy điện . MSHV: 1081031028 
I- TÊN ĐỀ TÀI: 
TÌM ĐIỂM CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI CỦA PIN MẶT TRỜI. 
II- NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: 
- Nội dung : Tìm điểm công suất cực đại của pin mặt trời 
- Phương pháp nghiên cứu : Mô phỏng 
- Kết quả đạt được : Thực hiện được mô phỏng giải thuật tìm điểm công suất cực 
đại của pin mặt trời 
III- NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 15 - 09 - 2011 
IV- NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 15 - 06 -2012 
V- CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: TS . TRƯƠNG VIỆT ANH 
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH 
TS. TRƯƠNG VIỆT ANH 
HU
TE
CH
i 
LỜI CAM ĐOAN 
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết 
quả nêu trong Luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ 
công trình nào khác. 
Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện Luận văn này đã 
được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong Luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc. 
 Học viên thực hiện Luận văn 
 Nguyễn Ngọc Trung 
HU
TE
CH
ii 
LỜI CÁM ƠN 
Tôi xin chân thành cảm ơn TS.Trương Việt Anh – Phó Trưởng khoa điện – 
điện tử – Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ thuật Tp.HCM, người thầy đã hết lòng chỉ 
bảo, hướng dẫn, truyền đạt những kiến thức chuyên môn cũng như những kinh 
nghiệm nghiên cứu trong suốt thời gian học tập và thực hiện luận văn này. 
Xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu, Ban chủ nhiệm khoa Cơ - Điện – 
Điện tử, Phòng quản lý sau đại học của Trường Đại Học Kỹ thuật Công nghệ 
Tp.HCM đã tạo những điều kiện tốt nhất về vật chất lẫn tinh thần để chúng tôi 
hoàn thành tốt luận văn này. 
Xin chân thành cám ơn đến tất cả Quí Thầy, Cô của Trường Đại Học Kỹ 
thuật Công nghệ Tp.HCM đã giảng dạy, trang bị cho tôi những kiến thức rất bổ 
ích và quí báu trong suốt quá trình học tập cũng như nghiên cứu sau này. 
Xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là nhóm thực nghiệm chung 
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ thuật Tp.HCM và Trường Đại Học Kỹ thuật Công 
nghệ Tp.HCM dưới sự hướng dẫn của Thầy Trương Việt Anh những người luôn 
giành những tình cảm sâu sắc nhất, giúp đỡ và khuyến khích tôi để cùng nhau vượt 
qua mọi khó khăn trong suốt quá trình thực hiện luận văn này. 
Xin cảm ơn Gia đình đã tạo mọi điều kiện để tôi yên tâm học tập tốt trong 
suốt thời gian vừa qua. 
Xin cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TPHCM 
và tất cả bạn bè thân thuộc đã động viên, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho tôi 
rất nhiều trong quá trình học tập, công tác cũng như trong suốt thời gian thực hiện 
luận văn. 
 TP.Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2012 
 Người thực hiện 
Nguyễn Ngọc Trung 
HU
TE
CH
iii 
TÓM TẮT 
Nghiên cứu này trình bày phương pháp tìm điểm làm việc có công suất cực đại của 
pin mặt trời (MPPT) bằng giải thuật INC. Tác giả sử dụng Matlab/Simulink để xây 
dựng mô hình pin mặt trời và mô phỏng giải thuật và sử dụng thực nghiệm để kiểm 
tra giải thuật. 
Kết quả mô phỏng và thực nghiệm cho thấy sự cần thiết phải sử dụng MPPT trong 
hệ thống pin mặt trời và bằng việc sử dụng giải thuật INC, hệ thống đã nhanh 
chóng đưa pin mặt trời vào làm việc tại điểm có công suất tối ưu. 
HU
TE
CH
iv 
ABSTRACT 
This study presents the Maximum Power Point Tracking (MPPT) technique of 
Photovoltaic by INC Algorithm. The author uses Matlab / Simulink for modeling 
and simulation of solar cells and the Algorithm. 
The simulation results and experiment shows the need to use MPPT solar system 
and by using the INC algorithm, the system was quickly put photovoltaic to work at 
optimum power point . 
HU
TE
CH
v 
MỤC LỤC 
 TRANG 
Lời cam đoan i 
Lời cám ơn ii 
Tóm tắt iii 
Mục lục v 
Danh sách các chữ viết tắt vii 
Danh sách các bảng vii 
Danh mục các biểu đồ, đồ thị, sơ đồ, hình ảnh viii 
Nội dung luận văn 
Chương 1.....................................................................................................................1 
TỔNG QUAN .............................................................................................................1 
1.1 Tổng quan chung về lĩnh vực nghiên cứu, các kết quả nghiên cứu trong và 
ngoài nước đã công bố ..............................................................................................1 
1.2. Mục đích của đề tài ............................................................................................1 
1.3. Nhiệm vụ của đề tài và giới hạn đề tài................................................................4 
1.4. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................4 
1.5. Nộidung luận văn ...............................................................................................5 
Chương 2.....................................................................................................................6 
CƠ SỞ LÝ THUYẾT .................................................................................................6 
2.1 Mô hình pin mặt trời ..........................................................................................6 
2.2. Bộ chuyển đổi DC/DC boost converter ............................................................13 
2.3. Điểm làm việc cực đại của Pin mặt trời ............................................................16 
2.4. Các phương pháp tìm điểm cực đại của pin mặt trời phổ biến ..........................21 
2.4.1. Phương pháp điện áp hằng số .......................................................... 21 
2.4.2. Phương pháp P&O (Perturb and Observe)....................................... 22 
Chương 3...................................................................................................................25 
CHỌN GIẢI THUẬT BỘ DÒ ĐIỂM CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI CỦA PIN MẶT 
TRỜI .........................................................................................................................25 
3.1. Phương pháp INC (Incremental Conductance) .................................................25 
HU
TE
CH
vi 
3.2. Mô hình mô phỏng giải thuật ...........................................................................27 
3.2.1. Mô hình Pin mặt trời ....................................................................... 28 
3.2.2. Giải thuật INC................................................................................. 31 
Chương 4...................................................................................................................33 
KẾT QUẢ MÔ PHỎNG ..........................................................................................33 
4.1. Mô hình pin mặt trời ........................................................................................33 
4.2. Giải thuật MPPT ..............................................................................................35 
Chương 5...................................................................................................................42 
KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM ...................................................................................42 
5.1. Mô hình thực nghiệm .......................................................................................42 
5.2. Kết quả thực nghiệm ........................................................................................50 
Chương 6...................................................................................................................54 
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI ........................................54 
6.1. Kết luận ..........................................................................................................54 
6.2. Hướng phát triển của đề tài ..............................................................................54 
TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................56 
PHỤ LỤC 
HU
TE
CH
vii 
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 
PV : PhotoVotaic : Pin quang điện ( pin mặt trời ) 
MPPT : Maximum Power Point Tracking : Dò tìm điểm cực đại 
P&O : Perturb and Observe : Phương pháp nhiễu loạn và quan sát 
INC : Incremental Conductance : Phương pháp INC 
NOCT : Normal Control Ttemperature : Niệt độ vận hành bình thường 
DANH MỤC CÁC BẢNG 
TRANG 
Bảng 3.1. Thông số của pin mặt trời thương mại MSX 60 tại 1 kW/m2 , 25 oC .......29 
Bảng 3.2 Thông số của pin mặt trời thương mại WN-15 tại 1 kW/m2 , 25 oC ..........43 
HU
TE
CH
viii 
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ , HÌNH ẢNH 
 TRANG 
Hình 1.1. Phân bố tổng số giờ nắng 3 tháng 1,2,3 năm 2011 .....................................2 
Hình 1.2. Bức xạ mặt trời tại ba thành phố tiêu biểu năm 2010 ................................2 
Hình 2.1. Mạch điện tương đương của pin mặt trời ..................................................8 
Hình 2.2. Mô hình pin mặt trời lý tưởng....................................................................9 
Hình 2.3. Mô đun pin mặt trời.................................................................................10 
Hình 2.4. Đặc tuyến I-V với các bức xạ khác nhau..................................................12 
Hình 2.5. Đặc tuyến P-V với các bức xạ khác nhau.................................................12 
Hình 2.6. Sơ đồ nguyên lý mạch boost ....................................................................13 
Hình 2.7. Mạch điện khi S đóng........ ... TRIAL LECTRONICS, VOL. 56, NO. 1, JANUARY 2009 . 
5. Syafrudin Masri, Pui-Weng Chan ‘Development of a microcontroller – based 
boost converter for photovoltaic system’ ISSN 1450-216X Vol.41 No.1 (2010). 
6. Ahmed A. A. Hafez ‘Simple maximum power point contronller for single – 
phase grid connected PV system’ Cairo University, Egypt, December 19-21, 2010, 
paper ID 123. 
7. Jae Ho Lee , HyunSu Bae and Bo Hyung Cho “Advanced Incremental 
Conductance MPPT Algorithm with a Variable Step Size” - Seoul National 
University School of Electrical Engineering and Computer Science, Seoul, Korea-
2009 
8. Marcio Mendes Casaro*, Denizar Cruz Martins Power Electronics Institute, 
Federal University of Santa Catarina ‘Grid-Connected PV System: Introduction to 
Behavior Matching’ 
9. A.P.S Ramalakshmi ‘Comparision of solar panel power under varying load and 
irradiance conditions’ 
10. Jing Li , Fang Zhuo , Xianwei Wang , Lin Wang , Song Ni ‘A Grid-Connected 
PV System with Power Quality Improvement Based on Boost + Dual-Level Four-
Leg Inverter’ 
HU
TE
CH
57 
11. Samatcha Phuttapatimok, Anawach Sangswang, Member, IEEE, and 
Krissanapong Kirtikara ’ Effects on Short Circuit Level of PV Grid-Connected 
Systems under Unintentional Islanding’ 
12. Fei Wang, Chengcheng Zhang, Zengqiang Mi ’ Anti-islanding Detection and 
Protection for Grid connected PV System Using Instantaneous Power Theory’ 
13. Fei Wang, Zengqiang Mi ‘Passive Islanding Detection Method for Grid 
Connected PV System’ 2009 International Conference on Industrial and 
Information Systems. 
14. M.B. Bana Sharifian ‘Single-Stage grid connected photovoltaic system with 
Reactive power control and adaptive predictive current controller’ Journal of 
applied sciences 9 (8): 1593-1509, 2009. 
15. N. Hamrouni and A.Cherif ‘Modelling and control of a grid connected 
photovoltaic system’ Revue des Energies Renouvelables Vol. 10 No3 September 
2007). 
16. Roberto F. Coelho, Filipe M. Concer, Denizar C. Martins ‘A MPPT Approach 
Based on Temperature Measurements Applied in PV Systems’ Electrical 
Engineering Departament, Power Electronics Institute, Federal University of Santa 
Catarina, P.O. 5119 - Florianópolis, SC 88040-970, Brazil 
17.Vocational School of Technical Studies, Marmara University, Kadıkoy, 34722 
Istanbul, Turkey ‘Recent Developments inMaximumPower Point Tracking 
Technologies for Photovoltaic Systems’ 
18. Ibrahim, H. E.-S. A. and Houssiny, F. F., “Microcomputer Controlled Buck 
Regulator for Maximum Power Point Tracker for DC Pumping System Operates 
from Photovoltaic System,” Proceedings of the IEEE International Fuzzy Systems 
Conference, August 22-25,Vol. 1, pp. 406-411 (1999). 
19. Jawad Ahmad, and Hee-Jun Kim “A Voltage Based Maximum Power Point 
Tracker for Low Power and Low Cost Photovoltaic Applications” World Academy 
of Science, Engineering and Technology 60 2009 
HU
TE
CH
58 
20. Masoum, Mohammad A. S. Dehbonei, Hooman, “Design, Construction and 
Testing of a Voltage-based Maximum Power Point Tracker (VMPPT) for Small 
Satellite Power Supply” SSC99-XII-7 
21. Enslin, J. H. R. and Snyman, D. B., “Simplified Feed-Forward Control of the 
Maximum Power Pont in PV Installations” Proceedings of the IEEE International 
Conference on Power Electronics Motion Control, Vol.1, pp. 548-553 (1992). 
22.Sree Manju B, Ramaprabha R, Mathur B.L “Design and Modeling of 
Standalone Solar Photovoltaic Charging System”International Journal of Computer 
Applications (0975 – 8887) Volume 18– No.2, March 2011 
23. Mayssa Farhat, Lassâad Sbita “Advanced Fuzzy MPPT Control Algorithm 
for Photovoltaic Systems ” Science Academy Transactions on Renewable Energy 
Systems Engineering and Technology Vol. 1, No. 1, March 2011 
24. Mohamed Salhi, Rachid El-Bachtri “Maximum Power Point Tracker using 
Fuzzy Control for Photovoltaic System” International Journal of Research and 
Reviews in Electrical and Computer Engineering (IJRRECE) Vol. 1, No. 2, June 
2011, ISSN: 2046-5149 
25. R. Belaidi, M. Fathi, A. Haddouche, A. Chikouche, G. Mohand Kaci and Z. 
Smara, “ Study and Simulation of a Mppt controller based on Fuzzy logic 
controller for photovoltaic system” IGEC-VI-2011-208 
26.Theodoros L. Kottas, Athanassios D. Karlis, “New Maximum Power Point 
Tracker for PV Arrays Using Fuzzy Controller in Close Cooperation With Fuzzy 
Cognitive Networks” IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION, 
VOL. 21, NO. 3, SEPTEMBER 2006 
27. Huan-Liang Tsai “Insnolation oriented model of PV using Matlab/Simulink” 
Solar Energy 1318-1326 
HU
TE
CH
PHỤ LỤC 
Chương trình chính thực hiện mô hình tìm điểm cực đại của pin mặt trời : 
#include 
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,NOBROWNOUT 
#use delay(clock=4000000) 
#use rs232(baud=9600, parity=N,xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7,bits=8) 
void ADC_Init_V(void); 
void ADC_Init_I(void); 
void congsuat(void); 
void TraCommand(int8 comm); 
void TraData(int8 data); 
void dich(int8 digital); 
void xuat_vitri(); 
void xuatkytu(); 
void start_LCD(); 
void write_data(int data); 
void write_command(int command); 
void dich(int digital); 
void write_string(char* chuoi, int line, int index); 
 int32 a=0; 
 int32 b=0; 
 int32 g=0; 
 int32 h=0; 
 int32 m=0; 
 int32 k=0; 
 int32 n=0; 
 int32 p=0; 
 int32 u=0; 
HU
TE
CH
 int32 i=0; 
 int32 Vhigh = 170; 
 int32 Vlow = 90; 
 int32 bien = 0; 
 int32 pk = 0; 
 int32 pk1 = 0; 
 int32 deltaP = 0; 
 int32 vk = 0; 
 int32 vk1 = 0; 
 int32 ik = 0; 
 int32 ik1 = 0; 
 int32 deltaV = 0; 
 int32 deltaI = 0; 
 int32 thoigian = 500 
 int32 g1=0; 
 int32 g2=0; 
 int32 g3=0; 
 int32 g4=0; 
 int32 g5=0; 
 int32 g6=0; 
 int32 r=100; 
 int32 rr=100; 
 int32 z=0; 
 int32 dd=0; 
 int32 amp=0; 
 int32 gan=0; 
 int32 xp=0; 
 int duty = 2; //50 
 int low_duty = 2; 
HU
TE
CH
 int high_duty =90; 
 void main() 
 ///////////////////////////////////// 
 set_tris_c(0x0); 
 //set_tris_b(0x06); 
 setup_ccp1(CCP_PWM); // Configure CCP1 as a PWM 
 setup_ccp2(CCP_PWM); // Configure CCP2 as a PWM 
 setup_timer_2(t2_div_by_16,93,16);//1500hz 
 //set_pwm1_duty(duty); 
 set_pwm1_duty(duty); 
 set_pwm2_duty(duty); 
 ///////////////////////////////////// 
 set_tris_a(0xff); 
 start_LCD(); 
 output_high (pin_b1); 
 output_high (pin_b0); 
 output_high (pin_b2); 
 output_high (pin_b3); 
 output_high (pin_b4); 
 output_high (pin_b5); 
 // delay_ms (3000); 
 while(1) 
 { 
 /////////////// 
 ///////////////// 
 write_command(0x80); 
 write_data('V');//1 
 write_data('o');//2 
 write_data('l');//3 
HU
TE
CH
 write_data('t');//4 
 write_data(' ');//5 
 write_data(' ');//6 
 write_data('A');//7 
 write_data('m');//8 
 write_data('p');//9 
 write_data('e');//10 
 write_data(' ');//11 
 write_data('P');//13 
 write_data('(');//14 
 write_data('W');//15 
 write_data(')');//16 
 write_command(0xc0); 
 ADC_Init_V(); 
 ADC_Init_I(); 
 for (i=0;i<r;i++) 
 { 
 dd = read_adc(); //READ ADC 
 amp=(5000*dd)/256; //CONVERTION ADC-->VOLT 
 a = amp; 
 b = b + a; 
 } 
 b = b/r; 
 amp = b; 
 amp = amp/15; 
 amp=amp*10; 
 z = amp; 
 ik1=z; 
 gan = amp/1000; 
HU
TE
CH
/// putc(gan+0x30); 
 write_data(gan+0x30); 
 amp = amp%1000; 
 gan = amp/100; 
 write_data(','); 
/// putc(','); 
/// putc(gan+0x30) 
 write_data(gan+0x30); 
 amp=amp%100; 
 gan = amp/10; 
 n = gan; 
/// putc(gan+0x30); 
 write_data(gan+0x30); 
 amp=amp%10; 
 k = gan; 
/// putc(amp+0x30); 
/// putc('A'); 
/// putc(' '); 
 write_data(' '); //thuan 
 write_data(' '); //thuan 
//********CONG SUAT******************** 
//*********************************** 
 congsuat(); 
 } 
 } 
//************************************* 
HU
TE
CH
//chuong trinh con 
void ADC_Init_V(void) 
{ 
 setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2); 
 setup_adc_ports(sAN0); 
 set_adc_channel(0); 
 for (i=0;i<rr;i++) 
 { 
 g1 = read_adc(); //READ ADC 
 g2=(5000*g1)/256; //CONVERTION ADC-->VOLT 
 g3 = g2; 
 g4 = g4 + g3; 
 } 
 g4 = g4/rr; 
 g5 = g4/100; 
 g5=g5*46; 
 g5=g5/10; 
 vk1=g5; 
 g6 = g5/1000; 
/// putc(g6+0x30); 
// write_data(g6+0x30); 
 g5 = g5%1000; 
 g6 = g5/100; 
/// putc(g6+0x30); 
 write_data(g6+0x30); 
 g5=g5%100; 
 g6 = g5/10; 
/// putc(g6+0x30); 
 write_data(g6+0x30); 
HU
TE
CH
 g5=g5%10; 
 write_data(','); 
/// putc(','); 
/// putc(g5+0x30); 
 write_data(g5+0x30); 
/// putc('V'); 
/// putc(' '); 
 // putc('\n'); 
 // write_data(' ');//5 
 write_data(' ');//6 
} 
void ADC_Init_I(void) 
{ 
 setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2); 
 setup_adc_ports(sAN1); 
 set_adc_channel(1); 
} 
//xuat string ra LCD 
void write_string(char *chuoi, int line, int index) 
{ 
 switch(line) 
 { 
 case 1: write_command(0x80 + index); 
 break; 
 case 2: write_command(0xC0 + index); 
 break; 
 } 
 while (*chuoi) 
 { 
HU
TE
CH
 write_data(*chuoi++); 
 delay_ms(100); 
 } 
} 
void start_LCD() 
{ 
 write_command(0x38); 
 write_command(0x38); 
 write_command(0x38); 
 write_command(0x06); 
 write_command(0x0c);//0x0e 
 write_command(0x01); 
} 
void write_data(int data) 
{ 
 output_high(pin_c5); 
 output_high(pin_c4);// muc 1->la du lieu xuat len LCD 
 output_d(data); 
 output_low(pin_c5); 
 delay_ms(2); 
} 
//RS->pinA1, Enable->pinA2 
void write_command(int command) 
{ 
 output_high(pin_c5); //set EN len mot 
 output_low(pin_c4); //muc 0 -> nhu mot lenh va ko hien thi len LCD 
 output_d(command); 
 output_low(pin_c5); //tao mot canh xuong 
 delay_ms(2); 
HU
TE
CH
} 
void congsuat(void) 
{ 
 u = g*10 + h; 
 i = m*10 + k; 
 p = vk1*z; 
 p=p/100; 
 pk1 = p; 
 xp = p/1000; 
 putc(xp+0x30); 
 write_data(xp+0x30); 
 p = p%1000; 
 xp = p/100; 
 putc(xp+0x30); 
 write_data(xp+0x30); 
 write_data(',');//1 
 putc(','); 
 p = p%100; 
 xp = p/10; 
 putc(xp+0x30); 
 write_data(xp+0x30); 
 p = p%10; 
 putc(p+0x30); 
 write_data(p+0x30); 
/// putc('W'); 
 putc(' '); 
 //putc('F'); 
 //putc(bien+0x30); 
 //putc(' '); 
HU
TE
CH
 //putc (duty+0x30); 
 putc('\r'); 
 putc('\n'); 
 delay_ms(thoigian); 
//////////SO SANH/////////////// 
 deltaP = pk1 - pk; 
 deltaV = vk1 - vk; 
 deltaI = ik1-ik 
 //GUAI THUAT MPPT 
 if (deltaV=0) 
 { 
 if (deltaI = 0) 
 { 
 duty = duty; 
 } 
 else 
 { 
 if (deltaI>0) 
 { 
 if (duty > low_duty) 
 duty=duty - 1; 
 else duty = duty; 
 } 
 else 
 { 
 if (duty < high_duty) 
 duty=duty + 1; 
 else duty = duty; 
 } 
HU
TE
CH
 } 
 } 
 else 
 { 
 if (delatI/deltaV = - ik1/vk1) 
 { 
 duty = duty; 
 } 
 else 
 { 
 if (delatI/deltaV > - ik1/vk1) 
 { 
 if (duty > low_duty) 
 duty=duty - 1; 
 else duty = duty; 
 } 
 else 
 { 
 if (duty < high_duty) 
 duty=duty + 1; 
 else duty = duty; 
 } 
 } 
 } 
 vk = vk1; 
 pk = pk1; 
 ik=ik1; 
 //delay_ms(3); 
//set_pwm1_duty(duty); 
HU
TE
CH
set_pwm1_duty(duty); 
set_pwm2_duty(100); 
} 

File đính kèm:

  • pdfluan_van_tim_diem_cong_suat_cuc_dai_cua_pin_mat_troi.pdf