Luận án Nghiên cứu kỹ thuật lập lịch cho mạng thông tin di động thế hệ mới

Mạng di động tắc thế hệ đầu tiên như 2G và 3G chủ yếu phục vụ nhu cầu tại của giười dùng với công nghe tuyển thủ kênh là chủ yếu. Chỉ đến 4G thì tốc độ dữ liệu của người dùng mới được cải thiện và mang lôi đã hoàn toàn sử dụng công nghệ chuyển mạch gốc, tuy nhiên tài nguyên vô tuyến vẫn rất hữu hại. Một đặc điểm khác của mạng vô tuyến là sự biến thiên theo thời gian, theo tần số và cả không gian. Vì vậy, lặp lạc được sử dụng như một lớp thất nghi với sự biến đổi của môi trường vũ tuyến và các yêu cầu khác nhau về chất lượng dịch vụ của trung lãi cauyếu là la gối. Tuy nhiên, cực kỹ thuật lập lại cho mìạng 4G được Bài hai chủ yếu vào các nhóm sau 57]

• Tối ưu tốc độ hệ thống: kỹ thuật lập lịch sẽ chọn ra các thuê bao cổ chất lượng kênh truyền tốt nhất để phục vụ nhằm đạt được tốc độ lệ thống cũ nhất. Tuy nhiễu, nhược điểm của kỹ thuật này là các thể lào ở trạng thái kẽanh truyền kiểm sẽ klaũng được phục vụ.

• Bình quản về tốc độ: kỹ thuật lập lịch sử phục vụ mọi thuê bao sào cho

lung lượng sử dụng của mọi thuê baũ sẽ gần bằng nhau nhất. Đây là kỹ thuật được sử dụng chủ yếu khi triển khai thực tế của mạng 4G. Tuy nhiên, nhiỤC điểm của kỹ thuật này là tốc độ hệ thống đạt được sẽ kém hơn nhiều so với

kỹ thuật tối ưu tốc độ hệ thống

 

pdf 109 trang chauphong 16/08/2022 2560
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Luận án Nghiên cứu kỹ thuật lập lịch cho mạng thông tin di động thế hệ mới", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_ky_thuat_lap_lich_cho_mang_thong_tin_di_d.pdf
  • pdfLA_Phạm Hùng_TT.pdf
  • pdfPhạm Hùng_E.pdf
  • pdfPhạm Hùng_V.pdf