Bài thuyết trình Thủ tục hải quan đối với hàng xuất nhập khẩu thương mại

Khai và nộp tờ khai, chứng từ

thuộc hồ sơ HQ

 Nộp thuế và các nghĩa vụ tài

chính khác

 Đưa hàng hóa đến địa điểm

kiểm tra.

 Tiếp nhận & đăng ký hồ sơ HQ

 Kiểm tra hồ sơ HQ và kiểm tra

thực tế hàng hóa

 Thu thuế và khoản thu khác

 Quyết định việc thông quan

hàng hóa

Người khai HQ Công chức HQ

T

pdf 25 trang chauphong 20/08/2022 2080
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài thuyết trình Thủ tục hải quan đối với hàng xuất nhập khẩu thương mại", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài thuyết trình Thủ tục hải quan đối với hàng xuất nhập khẩu thương mại

Bài thuyết trình Thủ tục hải quan đối với hàng xuất nhập khẩu thương mại
5/24/2013
1
GVHD: TS. Bùi Thanh Tráng
Lớp: VB2 – K15 – NT 002
Nhóm: 13 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA THƯƠNG MẠI – DU LỊCH – MARKETING
QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU
ĐỀ TÀI: THỦ TỤC HẢI QUAN 
ĐỐI VỚI HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU 
THƯƠNG MẠI
10. NGUYỄN THỊ THU TRÂM
1. ÂU GIA HIỂN 
2. PHẠM THÚY HOÀNG
3. ĐOÀN THỊ MỸ NHÂN
4. KHEO NGỌC NGÂN
5. NGUYỄN THANH HÙNG
6. NGUYỄN THỊ NHUNG
7. LÊ THỊ VÂN THÚY
8. LÊ THỊ NỞ
9. NGÔ MINH HẠNH
DANH SÁCH NHÓM 13
5/24/2013
2
NỘI DUNG TRÌNH BÀY
2. Quy trình TTHQ
d. Thủ tục khai HQ điện tử
1. Giới thiệu chung về TTHQ
3. Cải cách TTHQ tại VN
a. Quản lý rủi ro trong lĩnh vực HQ
c. Thủ tục xuất nhập khẩu
b. Nguyên tắc phân luồng hàng hóa
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN
Người làm thủ
tục HQ
Nhân viên HQ
Nội dung các công việc
Đối tượng làm thủ tục HQ khi: XK, NK, 
xuất cảnh, nhập cảnh hoặc quá cảnh
Quy định Pháp luật
5/24/2013
3
Khai và nộp tờ khai, chứng từ
thuộc hồ sơ HQ 
Nộp thuế và các nghĩa vụ tài
chính khác
Đưa hàng hóa đến địa điểm
kiểm tra.
 Tiếp nhận & đăng ký hồ sơ HQ
Kiểm tra hồ sơ HQ và kiểm tra
thực tế hàng hóa
 Thu thuế và khoản thu khác
Quyết định việc thông quan
hàng hóa
Người khai HQ Công chức HQ
THỦ TỤC HẢI QUAN
Các công việc khi làm thủ tục hải quan
Khai HQ
Nộp, xuất
trình hồ sơ
HQ
Nộp thuế, lệ 
phí
Đưa HH đến
địa điểm kiểm
tra
Hình thức:
- Thủ công
- HQ diện tử
Nội dung:
- Khai TKHQ
- Khai TK trị
giá
- Khai bổ sung
Địa điểm:
- Đội thủ tục
hàng hóa XK,
NK.
- Chi cục HQ
cửa khẩu nơi
hàng hóa XK,
NK (căn cứ
Lệnh giao
hàng)
- Tùy theo
từng cửa khẩu
- Tại các chi
cục
- Nộp thuế
ngay
- Nộp thuế
theo ân hạn
thuế
- Nộp lệ phí
HQ và lệ phí
thu hộ
- Nộp phạt
(nếu có)
- Nộp ký quỹ
5/24/2013
4
NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN
O Hàng hóa XK, NK, quá cảnh, PTVT xuất cảnh, nhập
cảnh, quá cảnh phải được làm TT HQ, chịu sự kiểm tra,
giám sát hải quan, vận chuyển đúng tuyến đường, qua
cửa khẩu theo quy định của CQHQ
O Hàng hóa, PTVT được thông quan sau khi đã làm TTHQ
O TTHQ phải được thực hiện theo đúng quy định của PL
O Việc bố trí nhân lực, thời gian làm việc phải đáp ứng yêu
cầu hoạt động XK, NK, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
NỘI DUNG TRÌNH BÀY
2. Quy trình TTHQ
d. Thủ tục khai HQ điện tử
1. Giới thiệu chung về TTHQ
3. Cải cách TTHQ tại VN
a. Quản lý rủi ro trong lĩnh vực HQ
c. Thủ tục xuất nhập khẩu
b. Nguyên tắc phân luồng hàng hóa
5/24/2013
5
QUẢN LÝ RỦI RO TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN
Cắt giảm chi 
phí giao dịch
Phân bố
nguồn nhân
lực
Tăng nguồn
thu ngân
sách
Giảm bớt thời
gian giải
phóng hàng
Nâng cao tính
tuân thủ PL 
của DN
-Thu thập, xử lý thông tin
-Phân tích, đánh giá rủi ro
NGUYÊN TẮC PHÂN LUỒNG
MỨC 1
MỨC 2
MỨC 3
THÔNG 
QUAN
KIỂM TRA 
CHỨNG TỪ
KIỂM TRA 
CHỨNG TỪ + 
HÀNG HÓA
5/24/2013
6
BƯỚC 1 BƯỚC 2 BƯỚC 3 BƯỚC 4
Chuẩn bị
bộ HS XK, 
NK
Tiếp
nhận hồ
sơ
Kiểm tra
điều kiện
mở TK
Kiểm tra
sơ bộ HS
Cấp số
TK, phân
luồng
Kiểm tra chi 
tiết hồ sơ
Ký thông
quan
Kiểm tra chi 
tiết hồ sơ
Kiểm tra
thực tế
hàng hóa
Ký thông
quan/Xử lý
vi phạm
Thu lệ phí
hải quan
Đóng dấu
xác nhận
“Đã làm thủ
tục hải
quan”
Trả tờ khai
QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN XNK THƯƠNG MẠI
CHUẨN BỊ HỒ SƠ XNK
1. Bộ hồ sơ Xuất Khẩu
2. Bộ hồ sơ Nhập Khẩu
5/24/2013
7
Bộ hồ sơ cơ bản bao gồm:
 Tờ khai hải quan: 02 bản chính
 Hợp đồng mua bán hàng hóa: 01 bản sao
(Tiếng Việt/ tiếng Anh)
BỘ HỒ SƠ XUẤT KHẨU
Tùy từng trường hợp bổ sung thêm các chứng từ sau:
 Bản kê chi tiết HH: 01 bản chính
 Giấy phép XK: 01 bản chính hoặc bản sao
 Các chứng từ khác
 Đ/v hàng hóa thuộc diện miễn thuế XK cung cấp thêm:
• Giấy báo trúng thầu kèm theo hợp đồng cung cấp HH
• Giấy tờ khác chứng minh HH thuộc đối tượng
miễn thuế XK
• Bảng kê danh mục tài liệu của hồ sơ đề nghị
miễn thuế
BỘ HỒ SƠ XUẤT KHẨU
5/24/2013
8
TP. HCM
KV3
0 3 0 1 4 5 3 9 4 1
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TÂN TẠO
55/4 Trần Xuận Soạn , p.Tân Kiểng, quận 7, Tp HCM
NEW QUEST (TRADING) PTE.LTD
No.1 Kim Seng Promenade, Great World City Singapore 237994
TT/2008/004
09/01/2008 TAIWAN
BẾN NGHÉ FOB
U S D
16.104 T/T
13 KD 1431
14/01/2008
NITROGEN 20.5% MINIMUM 
MOISTURE 1.5% MAXIMUM
AMONIUM SULPHAT E 
Xuất sứ KOREA
3102210000 368 Tấn 220,000 80.960,00
80.960,00TC : 15 x 20 ‘ / G.W = 369,35 Tấn
5/24/2013
9
Bộ hồ sơ cơ bản bao gồm:
 Tờ khai hải quan: 02 bản chính
 Hợp đồng: 01 bản sao
 Hóa đơn thương mại: 01 bản chính
 Vận đơn: 01 bản sao
BỘ HỒ SƠ NHẬP KHẨU
Tùy từng trường hợp bổ sung thêm các chứng từ sau:
 Bản kê chi tiết hàng hóa: 01 bản chính
 Giấy đăng ký kiểm tra NN về chất lượng: 01 bản chính
 Chứng thư giám định: 01 bản chính
 Tờ khai trị giá hàng nhập khẩu: 02 bản chính
 Giấy phép nhập khẩu: 01 bản chính hoặc bản sao
 Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa: 01 bản gốc
BỘ HỒ SƠ NHẬP KHẨU
5/24/2013
10
BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Cảng Phú Mỹ
0 3 0 1 2 3 0 4 6 1
Cty TNHH BAN MAI 
55 Trần Xuân Soạn, Q7, TP. HCM
NEW QUEST (TRADING) PTE.LTD
No.1 Kim Seng Promenade, Great World City Singapore 237994
√ FT20748
31/10/2007
FDUM700010
26/12/2007
Singapore
S G
Kho Ngoại
Quan Cảng
Phú Mỹ
K 0 4 7
Cảng Phú Mỹ
Ex-bonded 
WH Phú Mỹ
Port
U S D
16.110 TT
01 KD C51C
03.01.2008
0
Phân bón Kali Clorua (hàng xá)
Muriate of Potash (MOP)/KCL
31042000 Canada 400 Tấn 410 164.000
164.000
2.642.040.000 0% 0 2.642.040.000 5% 132.102.000
132.102.0002.642.040.000
132.102.000
Một trăm ba mươi hai triệu một trăm lẻ hai nghìn đồng
5/24/2013
11
BƯỚC 1 BƯỚC 2 BƯỚC 3 BƯỚC 4
Chuẩn bị
bộ HS XK, 
NK
Tiếp
nhận hồ
sơ
Kiểm tra
điều kiện
mở TK
Kiểm tra
sơ bộ HS
Cấp số
TK, phân
luồng
Kiểm tra chi 
tiết hồ sơ
Ký thông
quan
Kiểm tra chi 
tiết hồ sơ
Kiểm tra
thực tế
hàng hóa
Ký thông
quan/Xử lý
vi phạm
Thu lệ phí
hải quan
Đóng dấu
xác nhận
“Đã làm thủ
tục hải
quan”
Trả tờ khai
 2 3 4
Chuẩn bị
bộ HS XK, 
NK
Tiếp
nhận hồ
s
iể tra
điều kiện
T
iể tra
s bộ
ấp số
T , phân
luồng
Kiể tra chi 
tiết hồ sơ
Ký thông
quan
Kiể tra chi 
tiết hồ sơ
Kiể tra
thực tế
hàng hóa
Ký thông
quan/Xử lý
vi phạ
Thu lệ phí
hải quan
Đóng dấu
xác nhận
“Đã là thủ
tục hải
quan”
Trả tờ khai
QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN XNK THƯƠNG MẠI
1
• Tiếp nhận hồ sơ
2 • Kiểm tra điều kiện mở tờ khai
3
• Kiểm tra sơ bộ hồ sơ
4
• Cấp số tờ khai, phân luồng
5
• In lệnh hình thức, mức độ KT
6
• Kiểm tra chi tiết HS
QUY TRÌNH THỦ TỤC HQ XNK THƯƠNG MẠI - BƯỚC 2
5/24/2013
12
BƯỚC 1 BƯỚC 2 BƯỚC 3 BƯỚC 4
Chuẩn bị
bộ HS XK, 
NK
Tiếp
nhận hồ
sơ
Kiểm tra
điều kiện
mở TK
Kiểm tra
sơ bộ HS
Cấp số
TK, phân
luồng
Kiểm tra chi 
tiết hồ sơ
Ký thông
quan
Kiểm tra chi 
tiết hồ sơ
Kiểm tra
thực tế
hàng hóa
Ký thông
quan/Xử lý
vi phạm
Thu lệ phí
hải quan
Đóng dấu
xác nhận
“Đã làm thủ
tục hải
quan”
Trả tờ khai
 2 3 4
Chuẩn bị
bộ HS XK, 
NK
Tiếp
nhận hồ
s
iể tra
điều kiện
T
iể tra
s bộ
ấp số
T , phân
luồng
Kiể tra chi 
tiết hồ sơ
Ký thông
quan
Kiể tra chi 
tiết hồ sơ
Kiể tra
thực tế
hàng hóa
Ký thông
quan/Xử lý
vi phạ
Thu lệ phí
hải quan
Đóng dấu
xác nhận
“Đã là thủ
tục hải
quan”
Trả tờ khai
QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN XNK THƯƠNG MẠI
ờ
Ba mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa
 Kiểm tra thực tế 5% lô hàng
Ví dụ: Kiểm tra xác suất để đánh giá việc chấp hành pháp luật HQ của chủ hàng
 Kiểm tra thực tế 10% lô hàng:
Ví dụ: Áp dụng khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm đ/v hàng hóa thuộc diện miễn
kiểm tra thực tế
 Kiểm tra toàn bộ lô hàng
Ví dụ: Áp dụng với lô hàng của chủ hàng nhiều lần vi phạm
pháp luật HQ 
KIỂM TRA THỰC TẾ HÀNG HÓA
5/24/2013
13
1
• Tiếp nhận, kiểm tra, xử lý nội dung khai bổ
sung của DN
2
• Tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa
3
• Xử lý kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa
KIỂM TRA THỰC TẾ HÀNG HÓA
 Nội dung kiểm tra
Đối chiếu thực tế HH với nội dung khai: tên hàng, mã số, lượng
hàng, chất lượng, xuất xứ.
 Xử lý kết quả
• Nếu kết quả phù hợp  ký Xác nhận đã làm thủ tục HQ 
bước 4
• Nếu phát hiện có sai phạm thì HQ sẽ:
a) Tính thuế lại, ra QĐ điều chỉnh số thuế; và/hoặc
b) Lập biên bản vi phạm/ Biên bản chứng nhận; và/hoặc
c) QĐ thông quan hoặc tạm giải phóng hàng
KIỂM TRA THỰC TẾ HÀNG HÓA
5/24/2013
14
BƯỚC 1 BƯỚC 2 BƯỚC 3 BƯỚC 4
Chuẩn bị
bộ HS XK, 
NK
Tiếp
nhận hồ
sơ
Kiểm tra
điều kiện
mở TK
Kiểm tra
sơ bộ HS
Cấp số
TK, phân
luồng
Kiểm tra chi 
tiết hồ sơ
Ký thông
quan
Kiểm tra chi 
tiết hồ sơ
Kiểm tra
thực tế
hàng hóa
Ký thông
quan/Xử lý
vi phạm
Thu lệ phí
hải quan
Đóng dấu
xác nhận
“Đã làm thủ
tục hải
quan”
Trả tờ khai
 2 3 4
Chuẩn bị
bộ HS XK, 
NK
Tiếp
nhận hồ
s
iể tra
điều kiện
T
iể tra
s bộ
ấp số
T , phân
luồng
Kiể tra chi 
tiết hồ sơ
Ký thông
quan
Kiể tra chi 
tiết hồ sơ
Kiể tra
thực tế
hàng hóa
Ký thông
quan/Xử lý
vi phạ
Thu lệ phí
hải quan
Đóng dấu
xác nhận
“Đã là thủ
tục hải
quan”
Trả tờ khai
QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN XNK THƯƠNG MẠI
 Việc khai báo và gửi hồ sơ của người khai HQ
 Việc tiếp nhận, đăng ký HSHQ của công chức HQ
THỦ TỤC KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ
Thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử HQ
Đơn giản Thuận lợi Đúngpháp luật
5/24/2013
15
Người khai 
Hải quan
TRUNG TÂM XỬ LÝ DỮ LIỆU
WAN
Chi cục hải quan Chi cục hải quan
MÔ HÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU HẢI QUAN ĐIỆN TỬ PHIÊN BẢN 4
Cục hải quan
Chi cục hải quan
Kiểm
tra điều
kiện kỹ
thuật, 
logic
Kiểm 
tra điều 
kiện 
đăng ký
Kiểm 
tra thuế 
suất, 
tinh 
thuế
Cấp số
tờ khai, 
phân
luồng
Kiểm
tra hoàn
thành
nộp
thuế, 
giấy
phép
bản
chính
Kiểm 
tra chi 
tiết 
hồ sơ
Kiểm
tra thực 
tế hàng 
hóa
Quyết 
định 
thông 
quan 
hàng 
hóa
Doanh nghiệp
MÔ HÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU HẢI QUAN ĐIỆN TỬ PHIÊN BẢN 4
5/24/2013
16
1
• DN khai TKHQ điện tử theo tiêu chí và khuôn dạng chuẩn
• Gửi TKHQ điện tử đến CQHQ
2
• Tiếp nhận thông tin phản hồi và thực hiện theo hướng dẫn
của CQHQ
3
• In tờ khai trên hệ thống để lấy hàng (nếu được chấp nhận
thông quan)
QUY TRÌNH THỦ TỤC KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ
DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CÁC BƯỚC SAU
 Tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký TKHQ điện tử 24 giờ/ngày và
7 ngày/tuần.
A. Không chấp nhận đăng ký tờ khai: CQHQ thông báo cho
người khai biết và nêu rõ lý do.
B. Chấp nhận đăng ký tờ khai: cấp số Tờ khai HQĐT, thực
hiện phân luồng và phản hồi thông tin cho người khai.
PHẢN HỒI CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN
Thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử HQ
5/24/2013
17
Phân luồng Tờ khai HQĐT
 Luồng xanh: Miễn kiểm tra hồ sơ giấy và miễn kiểm tra thực tế
hàng hóa. Lô hàng được CQHQ chấp nhận thông quan  Bước 3
 Luồng vàng: Kiểm tra hồ sơ hải quan.
• Nếu được yêu cầu sửa đổi, bổ sung HSHQ thì DN thực hiện & xuất trình hồ sơ
giấy để CQHQ kiểm tra.
• Nếu lô hàng được chấp nhận thông quan thì thực hiện tiếp Bước 3
• Nếu CQHQ yêu cầu kiểm tra thực tế hàng hóa thì chuyển sang luồng đỏ.
 Luồng đỏ: DN xuất trình hồ sơ giấy và hàng hóa để cơ quan hải
quan kiểm tra
PHẢN HỒI CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN
5/24/2013
18
5/24/2013
19
5/24/2013
20
LỢI ÍCH CỦA DN KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ
Bất kỳ địa điểm có internet 
Bất kì thời gian
Tờ khai điện tử
Ưu tiên kiểm tra hồ sơ/ lô
hàng
Tiết kiệm thời gian, chi 
phí làm TTHQ
NỘI DUNG TRÌNH BÀY
2. Quy trình TTHQ
d. Thủ tục khai HQ điện tử
1. Giới thiệu chung về TTHQ
3. Cải cách TTHQ tại VN
a. Quản lý rủi ro trong lĩnh vực HQ
c. Thủ tục xuất nhập khẩu
b. Nguyên tắc phân luồng hàng hóa
5/24/2013
21
Doanh 
nghiệp
Cơ chế 
một cửa 
quốc gia
Các cơ quan Chính 
phủ (cơ quan Thuế, 
thống kê, ban nông 
nghiệp và ban 
thương mại quốc 
gia...)
Thông tin, 
chứng từ đã 
được chuẩn 
hóa
1
4
Quyết định thông 
quan cuối cùng
Chuyển tiếp 
thông tin, chứng 
từ
2
3
Kết quả
Cơ quan Hải quan ra quyết định cuối cùng về việc thông quan, giải
phóng hàng hóa xnk.
CẢI CÁCH THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI VIỆT NAM
Cơ chế hải quan một cửa quốc gia
Mô hình luồng thông tin trước và sau khi triển khai cơ chế một cửa
quốc gia
5/24/2013
22
Đơn
giản
Hài hòa Tự động
hóa
LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG MỘT CỬA
Nhà đầu tư Chính phủ
Người tiêu dùng
Cộng đồng DN DN thương mại & vận tải
QT
 Sự tham gia, phối hợp của các Bộ, Ngành liên quan
trong quá trình triển khai.
Doanh nghiệp
• Phải có đủ các đk về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực
• Đội ngũ nv hiểu biết sâu về các khái niệm và quy
định vận hành của cơ chế.
Thách thức của thủ tục hải quan một cửa
5/24/2013
23
ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HẢI QUAN HIỆN NAY
- Các văn bản pháp được cập nhật
-Quy trình đơn giản hài hòa.
-Tiếp cận thủ tục hiện đại, tạo
thuận lợi trong việc thực hiện
thông lệ, chuẩn mực quốc tế.
-Công tác quản trị nội bộ
-Chương trình DN ưu tiên
- Hệ thống PL chưa hoàn thiện, chưa
đồng bộ, hay sự phối hợp chưa tốt giữa
các đơn vị khác trong và ngoài ngành
-Triển khai quy trình thủ tục mới khó
khăn
- Nhiều DN vi phạm ngày càng tinh vi, 
phức tạp.
-Hệ thống mạng, đường truyền, phần
mềm hệ thống chưa đáp ứng được
nhu cầu.
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HQVN
Đơn giản hoá TTHQ
Minh bạch hoá chính sách và các quy định HQ
Tăng cường hợp tác HQ-HQ
Tăng cường hợp tác HQ-DN
Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Thực hiện các chuẩn mực và thông lệ QT về HQ
Hiện đại hóa quản lý HQ
5/24/2013
24
GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT
Giải
pháp
vĩ
mô
Rà soát lại toàn bộ các văn bản pháp
luật -> các sơ hở, điểm bất hợp lý
Nâng cao trình độ chuyên nghiệp
hóa, hiện đại hóa HQVN
HQ ASEAN phải tiến bộ và phải
thống nhất
GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT
Giải
pháp
vi 
mô
Cải tiến quy trình TTHQ
Nâng cao chất lượng thông quan HH: 
bổ sung công chức HQ có trình độ
Chuẩn hóa mô hình tổ chức; chuẩn hóa
về mặt lý thuyết quy trình TTHQ  tự
động hóa, hiện đại hóa, và ứng dụng tối
đa tin học
Đầu tư CSVC
Quán triệt đạo đức cho công chức HQ
5/24/2013
25
Chân thành
cám ơn

File đính kèm:

  • pdfbai_thuyet_trinh_thu_tuc_hai_quan_doi_voi_hang_xuat_nhap_kha.pdf